ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดับเครื่อง

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดับเครื่อง-, *ดับเครื่อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดับเครื่อง[V] stop the engine, Example: การจราจรอันคับคั่งเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้ที่สุดคนขับก็ดับเครื่องและรอรถติด, Thai definition: ทำให้เครื่องยนต์เครื่องกลไกเป็นต้นหยุด
ดับเครื่องยนตร์[V] cut out an engine, See also: switch off an engine, stop the motor, Syn. ดับเครื่อง, Example: จริงๆ แล้วผู้ขับขี่ควรดับเครื่องยนต์ก่อนเติมน้ำมันทุกครั้ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดับเครื่องก. ทำให้เครื่องยนต์เครื่องกลไกเป็นต้นหยุด, ถ้าเครื่องยนต์เครื่องกลไกเป็นต้นหยุดเอง เรียกว่า เครื่องดับ.
ดับเครื่องชนก. ยอมสละชีวิตโดยนักบินดับเครื่องยนต์ของเครื่องบินที่บรรทุกลูกระเบิดเต็มอัตรา และดิ่งลงสู่ปล่องเรือรบของข้าศึก, โดยปริยายหมายถึง สู้อย่างยอมตาย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shut off that engine.ดับเครื่องซิ Jaws (1975)
Shut the car off slowly.ไม่งั้นสมองกระจุยแน่ ดับเครื่องยนต์ซะ Goodfellas (1990)
Turn off the engine. Throw the keys out the window.ดับเครื่อง โยนกุญแจออกมา Crash (2004)
We'll find clear conditions.ดับเครื่องเรือ! King Kong (2005)
All out.ดับเครื่องTransporter 2 (2005)
Shut her down, Mr. Hansen. Let's go take a look.ดับเครื่องก่อน คุณแฮนเซน ลงไปดูกัน Eight Below (2006)
MH-53 pilot, power down now.ถึงนักบิน MH - 53 โปรดดับเครื่องเดี๋ยวนี้ Transformers (2007)
Kill the engine.ดับเครื่อง The Water Horse (2007)
It's gone off! Get down! Power it down!เครื่องยนต์ติดเอง ดับเครื่องยนต์ Eagle Eye (2008)
Shut down the engine and get out of the car.ดับเครื่องแล้วออกมาจากรถเดี๋ยวนี้ Knight Rider (2008)
Keep the engine running.ไม่ต้องดับเครื่องหรอก Are You There, God? It's Me, Dean Winchester (2008)
Get out! Leave it running. Leave it running.ออกมา ไม่ต้องดับเครื่อง ฉันขับเอง Duplicity (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cut off[PHRV] ปิดการทำงาน, See also: ดับเครื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chinawaren. เครื่องกระเบื้องถ้วยชาม,สิ่งประดับเครื่องลายคราม
paillete(แพลเยท'พะเลท) n. แผ่นโลหะประดับเครื่องแต่งกาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top