ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดอม

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดอม-, *ดอม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดอม[N] row, See also: line, belt, Syn. ราว, แถว, แนว
ดอม[N] perfumery, Syn. เครื่องหอม
ดอม[V] inhale, See also: smell, Syn. ดม, ดอมดม, ดมดอม, Example: ผีเสื้อก็เปรียบเสมือนชายหนุ่มที่หมายดมดอมหญิงสาวแสนสวย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดอมน. ราว, แถว, แนว, เช่น ดอมไพร.
ดอมน. เครื่องหอม.
ดอมก. ดม, ใช้เข้าคู่กับคำ ดม เป็น ดอมดม หรือ ดมดอม.
ดอมว. ด้วย เช่น พ่อแม่เป็นผู้ใหญ่จะไปดอม (ขุนช้างขุนแผน).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Astrodome. Good hot dogs.แอสทรอดอม สุนัขร้อนที่ดี 2010: The Year We Make Contact (1984)
Astrodome?แอสทรอดอม2010: The Year We Make Contact (1984)
How can that be, McDermott?เป็นไปได้ไง แม็ดเดอมอท? Day of the Dead (1985)
McDermott doesn't have decent radio gear.แม็คเดอมอท ก็สื่อสารทางวิทยุไม่ได้ Day of the Dead (1985)
A sexy, omnipotent killer with a Random House contract.ฆาตรกรที่มีอำนาจสุดเซ็กซี่ กับสัญญาของสำนักพิมพ์แรนดอมเฮ้าส์ Basic Instinct (1992)
Remember you and Tony De Marco?เธอจำเธอกับโทนี่ เดอมาโก้ได้มั้ย The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
It's the drums of Candomblé, it's the samba of "Carnaval,"มันเป็นเสียงกลองแห่งแคนดอมเบล้ แซมบ้าแห่งงานคาร์นิวัล Woman on Top (2000)
The heart of Envenom on earth.ใจกลางของเอลเวนดอม บนโลกใบนี้ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
- All right, Voldemort.- ก็ได้ โวลเดอมอร์ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
- Voldemort?- โวลเดอมอร์ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Voldemort started to gather some followers.โวลเดอมอร์ รวบรวมสมัครพรรคพวก Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Me? Voldemort tried to kill me?ผม โวลเดอมอร์พยายามที่จะฆ่าผม Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abdominal(แอบดอม' มิเนิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับช่องท้อง (of the abdomen)
aminoacidopathyโรคที่เกิดจากความผิดปกติในการย่อยของเอนไซม์ใน metabolic pathway ชองกรดอมิโนแอซิด
anno domini(แอน' โน ดอม' มะไน) คริสต์ศักราช, A.D., มีอายุ
ardometer(อาร์ดอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดความร้อนสูง
dermabrasion(เดอมะเบร'เชิน) n. ศัลยกรรมขัดผิวหนังเพื่อกำจัดแผลเป็น
dermatologist(เดอมะทอล'ละจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญโรคผิวหนัง
dermatology(เดอมะทอล'ละจี) n. วิทยาการเกี่ยวกับผิวหนังและโรคผิวหนัง, See also: dermatological adj.
domicil(ดอม'ซิไซลฺ,ดอม'มิเซิล) n. ภูมิลำเนา,ถิ่นที่อยู่,บ้าน vt. ตั้งภูมิลำเนา., See also: domiciliary adj., Syn. abode,home
domicile(ดอม'ซิไซลฺ,ดอม'มิเซิล) n. ภูมิลำเนา,ถิ่นที่อยู่,บ้าน vt. ตั้งภูมิลำเนา., See also: domiciliary adj., Syn. abode,home
dominance(ดอม'มะเนินซฺ) n. การปกครอง,การมีอำนาจเหนือ,การครอบงำ,ภาวะที่ถูกครอบงำ., See also: dominancy n. ดูdominance, Syn. command,power,rule,authority

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top