ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ญาติ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ญาติ-, *ญาติ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ญาติ(n) relatives, See also: relations, folks, kinfolk, cousin, kinsman, Syn. พี่น้อง, พงศ์พันธุ์, วงศาคณาญาติ, วงศ์ญาติ, วงศ์วาน, เหล่ากอ, ตระกูล, เครือญาติ, Example: คนที่ไปรับญาติกลับจากสงคราม มีความสุขที่ได้เห็นญาติกลับบ้าน, Count Unit: คน, Thai Definition: คนในวงศ์วานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่, Notes: (บาลี)
ญาติดี(v) reconciled after estrangement, See also: be an friendly terms, Syn. เป็นมิตร, คืนดี, Ant. โกรธ, Example: ผมไม่อยากญาติดีกับเขา, Thai Definition: เป็นมิตรกันดังเดิม
ญาติโยม(n) folks, Example: หลวงพ่อบอกให้ญาติโยมที่มีฐานะปานกลาง ให้ทำบุญน้อยๆ อย่าเกรงใจพระ, Count Unit: คน, Thai Definition: คำที่พระเรียกอุบาสก อุบาสิกา ผู้มาร่วมทำบุญ
ญาติมิตร(n) kindred, See also: kin, kinfolk, relatives and friends, Example: แม่เตรียมข้าวปลาอาหารไว้เลี้ยงดูญาติมิตร ที่จะมาเยี่ยมเยียนในวันสงกรานต์, Count Unit: คน, Thai Definition: เพื่อนฝูงและญาติพี่น้อง
ญาติสนิท(n) close relative, Example: ผู้ที่อยู่เฝ้าศพก็จะมีแต่ญาติสนิทเท่านั้นเอง, Thai Definition: คนในวงศ์วานทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือแม่ที่มีความใกล้ชิดกัน
ญาติดีกัน(v) reconcile, Syn. คืนดีกัน, Example: เมื่อหายโกรธกันแล้ว เรามาญาติดีกันเถอะ
ญาติห่างๆ(n) distant relative, Example: เขารู้แต่ว่าแม่สั่งให้เขาไปรับญาติห่างๆ คนหนึ่งที่หมอชิตเช้าวันนี้
ญาติผู้ใหญ่(n) senior relatives, Example: ญาติผู้ใหญ่ของเขา ดีกับฉันมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: พวกญาติตั้งแต่ชั้นพ่อแม่ขึ้นไป
ญาติพี่น้อง(n) relatives, See also: relations, folks, kinfolk, cousin, kinsman, Syn. ญาติ, วงศาคณาญาติ, พี่น้อง, วงศ์วาน, ญาติโกโหติกา, วงศ์ญาติ, สกุล, ครอบครัว, ตระกูล, Example: ความรักระหว่างบิดา มารดา ลูกและญาติพี่น้อง ถือว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์, Count Unit: คน
ญาติสายโลหิต(n) relative, See also: near relations, Example: ปู่, ย่า, ตา, ยาย, พ่อ, แม่และลูก ถือเป็นญาติสายโลหิต, Count Unit: คน, Thai Definition: คนร่วมสายเลือดอันเดียวกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ญาติ, ญาติ-(ยาด, ยาติ-, ยาดติ-) น. คนในวงศ์วานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่.
ญาติกา(ยาดติ-) น. ญาติ.
ญาติกาญาติโก, ญาติโกโหติกา(ยาดติ-) น. เหล่าเครือญาติ.
ญาติดีก. ทำเป็นดีด้วย, ทำดีด้วย, เช่น เธอไม่ต้องมาญาติดีกับฉัน.
ญาติธรรม(ยาดติ-) น. ญาติในทางธรรม, ผู้มีความสัมพันธ์กันฉันญาติเพราะนับถือศาสนาหรือลัทธิของศาสนาร่วมกัน.
ญาติมิตร(ยาด-) น. ญาติและเพื่อนฝูง.
ญาติมิตร(ยาด-) ก. ร่วมวงเล่นไพ่ตอง เช่น ไปญาติมิตรกัน.
ญาติสืบสาโลหิต, ญาติสืบสายโลหิตน. ญาติที่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือด.
บุพการีญาติทางสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป เช่น บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย ทวด.
สาย ๒ญาติที่สืบมาจากต้นวงศ์หรือต้นสกุลเดียวกัน แล้วแยกเป็นสกุลย่อยออกไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relativeญาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
relativeญาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agnateญาติทางบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cognati (L.)ญาติทางมารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cognatesญาติทางมารดา (ก. สกอตแลนด์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
genetic relativesญาติทางสายโลหิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
kinญาติพี่น้อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
kinญาติพี่น้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blood relativesญาติสาโลหิต, ญาติสายโลหิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
in-lawญาติโดยการสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
บรมวงศานุวงศ์ญาติผู้ใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดิน [ศัพท์พระราชพิธี]
ญาติคนในวงศ์วาน, Example: คำที่มักเขียนผิด คือ ญาต [คำที่มักเขียนผิด]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because I no speak.เพราะไม่ได้รับอนุญาติ The Great Dictator (1940)
Allow me.ผมอนุญาติ The Great Dictator (1940)
Excuse me, we're busy.ขออนุญาติ เรากำลังยุ่ง The Great Dictator (1940)
Tell me, is Mrs. Van Hopper a friend of yours or just a relation?เเล้วคุณเป็นเพื่อนหรือว่าญาติ ของคุณนายแวน ฮอปเปอร์ล่ะครับ Rebecca (1940)
I must say, I feel a little like the poor relation, sneaking around through back doors.ผมรู้สึกอย่างกับเป็นญาติอนาถา ต้องหลบออกทางประตูหลัง Rebecca (1940)
That was the body of some unknown woman, unclaimed, belonging nowhere.มันเป็นศพของหญิงนิรนาม ไม่มีญาติไม่มีที่มาที่ไป Rebecca (1940)
Yeah, especially relatives'.ใช่โดยเฉพาะญาติ 12 Angry Men (1957)
- Everything's relative, you know.ญาติทุกอย่างที่คุณรู้ Help! (1965)
I mean when when one is ill it's good to have somebody close by friends or relations.ฉันหมายความว่า... ...เวลาเราป่วย... ...มันก็ดีที่มีใครอยู่ใกล้ๆ อาจเป็นเพื่อนหรือญาติ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
No. The next of kin, think of them.ฉบับต่อไปของญาติ, คิดว่าพวก เขา How I Won the War (1967)
I've never admitted it before, but my cousin is the Bluebird of Happiness.ฉันไม่เคยเข้ารับการรักษามาก่อน แค่ญาติของฉันคือครามแห่ง ความสุข Yellow Submarine (1968)
- Relatives?ญาติ? Mad Max (1979)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ญาติ[yāt] (n, exp) EN: relative ; relation ; kinsman (form.) ; folk ; kinfolk (old)  FR: parent [ m ] ; parente [ f ] ; parents [ mpl ] ; membre de la famille [ m ]
ญาติ[yāt-yāt] (n, exp) EN: relatives
ญาติดี[yāt dī] (n, exp) EN: reconciled after estrangement ; be an friendly terms  FR: être en bons termes
ญาติดีกัน[yātdīkan] (v) EN: reconcile  FR: se réconcilier
ญาติผู้ใหญ่[yāt phūyai] (n, exp) EN: senior relatives  FR: personnes âgées de la famille [ fpl ] ; parents âgés [ mpl ] ; anciens [ mpl ] ; seniors [ mpl ]
ญาติพี่น้อง[yāt phīnøng] (n, exp) EN: relatives ; relations ; folks ; kinfolk ; cousins ; kinsman  FR: famille [ f ] ; parents [ mpl ] ; parentèle [ f ]
ญาติมิตร[yāt-mit] (n, exp) EN: kindred ; kin ; kinfolk (old) ; relatives and friends  FR: famille [ f ] ; parents et amis [ mpl ]
ญาติสนิท[yāt sanit] (n, exp) EN: close relative  FR: parent proche [ m ]
ญาติสายโลหิต[yāt sāi lōhit] (n, exp) EN: relative ; near relations  FR: parent [ m ] ; proche parent [ m ]
ญาติห่างๆ[yāt hāng-hāng] (n, exp) EN: distant relative  FR: famille éloignée [ f ] ; lointain parent [ m ] ; parent éloigné [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agnate(n) ญาติฝ่ายพ่อ
cousin(n) ญาติห่างๆ, Syn. relative
in-law(n) ญาติที่เกิดจากแต่งงาน (คำไม่เป็นทางการ)
kin(n) ญาติ (คำเก่า), See also: เครือญาติ, Syn. relative, kindred
kindred(n) ญาติพี่น้อง (คำเก่า), See also: ญาติ, วงศาคณาญาติ, Syn. kin, relative
kinfolk(n) ญาติมิตร (คำเก่า), See also: ญาติพี่น้อง, Syn. kinfolks, relatives
kinsfolk(n) ญาติพี่น้อง, Syn. kinsfolk, relative, family
kinship(n) ตระกูล, See also: ญาติ, เผ่าพันธุ์, โคตร, วงศาคณาญาติ, Syn. family
kinsman(n) ญาติพี่น้อง (คำเก่า), Syn. male relative, Ant. kinswoman, female relative
kinswoman(n) ญาติผู้หญิง (คำเก่า), Syn. female relative, Ant. kinsman, male relative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agnate(แอก' เนท) n., adj. ญาติฝ่ายผู้ชาย, ญาติผู้ชายฝ่ายของพ่อ. -agnatic adj. -agnation n. (allied or akin)
belonging(บิลอง'อิง) n. ความสัมพันธ์ระหว่างกัน, ทรัพย์สมบัติ, สิ่งของที่มีอยู่, ของประกอบ, ญาติพี่น้อง, See also: belongings n. ทรัพย์สมบัติ, Syn. relationship, possessions, assets
blood moneyn. เงินค่าจ้างที่จ่ายให้กับฆาตกร เงินทึ่จ่ายให้กับญาติผู้ที่ถูกฆาตกรรม
blood relativen. ผู้ที่เป็นญาติโดยสายเลือด, ญาติพี่น้องร่วมสายโลหิต, Syn. blood relation
chief mournern. เจ้าภาพศพ, ญาติผู้ใกล้ชิดที่สุดของผู้ตาย
connection(คะเนค'เชิน) n. การเชื่อมต่อ, การเชื่อมผนึก, ความสัมพันธ์, พันธะ, วงศ์วานวงศ์ญาติมิตร, ญาติ, การสังวาส, Syn. juncture, union, associate
cousin(คัซ'เซิน) n. ลูกพี่ลูกน้อง, ญาติห่าง ๆ , บุคคลที่เกี่ยวพันกัน (โดยมีลักษณะธรรมชาติภาษา แหล่งกำเนิด) ที่คล้ายกัน -Conf. (a first cousin ลูกพี่ลูกน้อง (ทางพ่อและแม่)) -Conf. (a second cousin ลูกของลุงป้าน้าอา (ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อแม่)), See also: c
cousinry(คัซ'เซินรี) n. ลูกพี่ลูกน้อง (เรียกรวม ๆ) , ญาติ (เรียกรวม ๆ)
enate(อี'เนท) ญาติทางฝ่ายมารดา., See also: enatic adj. ดูenate
family(แฟม'มิลี) n. ครอบครัว, ตระกูล, สกุล, พันธ์, วงศ์ญาติ, ลูก, ลูกหลาน, Syn. house, class, group, kin

English-Thai: Nontri Dictionary
affinity(n) ความสัมพันธ์กัน, ความเกี่ยวดองกัน, ความเป็นญาติกัน
connection(n) การติดต่อ, ความสัมพันธ์, การเกี่ยวข้อง, การเกี่ยวดอง, ญาติ
cousin(n) ลูกพี่ลูกน้อง, ญาติ
folks(n) ญาติพี่น้อง, สมาชิกในครอบครัว, พ่อแม่พี่น้อง
kin(adj) เกี่ยวดองกัน, เป็นญาติกัน
kin(n) ญาติพี่น้อง, เครือญาติ, ความเกี่ยวดอง
kindred(adj) เกี่ยวดองกัน, เป็นญาติกัน, เกี่ยวข้องกัน
kindred(n) ญาติพี่น้อง, เทือกเถาเหล่ากอ, วงศ์ตระกูล
kinsfolk(n) ญาติพี่น้อง, เครือญาติ
kinship(n) ความเกี่ยวดองกัน, ความเป็นญาติกัน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
父方[ちちかた, chichikata] TH: ญาติฝ่ายพ่อ  EN: father's side of family

German-Thai: Longdo Dictionary
Herzlichen Beileid!(phrase) เป็นคำแสดงความเสียใจแก่ญาติของคนที่เสียชีวิต

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top