ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซึ่งเปลี่ยนแปลง

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซึ่งเปลี่ยนแปลง-, *ซึ่งเปลี่ยนแปลง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are looking through the prism of extreme emotion at a boy who has changed from what you remember;คุณกำลังใช้อารมณ์ตัดสินเด็กคนหนึ่ง์ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากที่คุณจำได้ Changeling (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alterative[ADJ] ซึ่งเปลี่ยนแปลง, See also: ซึ่งเป็นสาเหตุให้เปลี่ยนแปลง
gradational[ADJ] ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ, See also: ซึ่งแบ่งเป็นระดับ, Syn. graded
incurable[ADJ] ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้
mutant[ADJ] ซึ่งเปลี่ยนแปลง
mutational[ADJ] ซึ่งเปลี่ยนแปลง
mutative[ADJ] ซึ่งเปลี่ยนแปลง
protean[ADJ] ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้มาก, See also: ซึ่งเปลี่ยนรูปหลากหลาย, Syn. mutable, variable, changeable
radical[ADJ] ซึ่งเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่, See also: ถึงรากถึงโคน, รุนแรง, สุดขีด, Syn. extreme
regenerative[ADJ] ซึ่งปฏิรูป, See also: ซึ่งเปลี่ยนแปลงใหม่
revulsive[ADJ] ซึ่งเปลี่ยนแปลงฉับพลันและรุนแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alterative(ออลเทอเร' ทิฟว) adj. ซึ่งเปลี่ยนแปลง. -n. ยาบำรุง, ยาที่เปลี่ยนแปลงสุขภาพ
fluid(ฟลู'อิด) n. ของเหลว,ของไหล,สิ่งที่ไหลได้. adj. เกี่ยวกับของเหลว,ซึ่งไหลได้,เกี่ยวกับสารที่เปลี่ยนรูปได้ง่าย,ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ง่าย,ไม่แน่นอน,ไม่มั่นคง., See also: fluidal adj. fluidity n., Syn. liquid
jumpy(จัม'พี) adj. ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน,น่ากลัว,อกสั่นขวัญหาย,โลด,เต้น., See also: jumpily adv. ดูjumble jumpiness n. ดูjumble, Syn. twitchy

English-Thai: Nontri Dictionary
convertible(adj) ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้,ซึ่งแปลงได้,ซึ่งพับได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top