Search result for

ซี่โครง

(47 entries)
(0.0954 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซี่โครง-, *ซี่โครง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซี่โครง[N] rib, Syn. กระดูกซี่โครง, กระดูกโครงอก, Example: นักขี่ม้าตกม้าจนซี่โครงหัก, Count unit: ซี่, Thai definition: กระดูกโครงอกที่เรียงเป็นซี่ๆ
ซี่โครงหมูทอด[N] fried spare-ribs, Example: ที่ร้านนี้ บ้านเรานิยมไปทานเย็นวันเสาร์โดยมักสั่งซี่โครงหมูทอดและแกงป่าไก่, Thai definition: ซี่โครงหมูทำให้สุกด้วยน้ำมันที่เดือด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซี่โครงน. กระดูกโครงอกลักษณะเป็นท่อนแบนยาวและโค้ง เรียงเป็นคู่ ๆ ลงมา ๑๒ คู่ ส่วนโคนติดกับด้านข้างของกระดูกสันหลังแต่ละข้อ ส่วนปลาย ๑๐ คู่ ติดกับด้านข้างของกระดูกหน้าอก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rib; costaซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
costa; ribซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, cervicalซี่โครงต้นคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cervical ribซี่โครงต้นคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, floating; rib, vertebralซี่โครงลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, vertebral; rib, floatingซี่โครงลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
floating rib; rib, vertebralซี่โครงลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertebral rib; rib, floatingซี่โครงลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, bicipitalซี่โครงสองหัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bicipital ribซี่โครงสองหัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ribซี่โครง, กระดูกรูปโค้ง ยื่นออกมาจากกระดูกสันหลังช่วงอก ปลายบางคู่เชื่อมกับกระดูกอก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Intercostal, Externalซี่โครงอันนอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think I have a broken rib. - Your flowers, sir.โอย ผมว่าซี่โครงน่าจะหัก Made of Honor (2008)
I might have cracked a few ribs, but I just felt like I could bring him back to life.ฉันอาจจะซี่โครงหักนิดหน่อย แต่ฉันรู้สึกเหมือน ฉันสามารถเอาชีวิตเขากลับมาได้ Dead Like Me: Life After Death (2009)
–Where's the plate? –It's below his rib cage.- มันอยู่ที่ไหน อยู่ใต้ซี่โครงเขา Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Adam jackson's life Reads like a "how to Make an unsub" manual.เข้า ๆ ออก ๆ โรงพยาบาล... แขนหัก ซี่โครงหัก อ่อนเพลีย Conflicted (2009)
And by "do something," he means having me slave over a rack of lamb all day.เขาหมายถึงใช้ฉันอย่างกับทาสทำซี่โครงแกะทั้งวัน Rose's Turn (2009)
You don't really eat Sarah's ribs. It's more like you take a bath in them.คุณจะไม่ได้กินซี่โครงของซาร่าหรอก มันเหมือนคุณอาบมันเลยมากกว่า Shake and Fingerpop (2009)
Honey, steamed rib.ที่รัก ซี่โครงหมูอบจ๊ะ Episode #1.9 (2009)
Although i still think that spareribs and scallops Are kinda gross together.แต่ยังไงหนูก็คิดว่า ซี่โครงกับหอยกาบผัด มันไม่ค่อยเข้ากันเลย The Wrath of Con (2009)
Your ribs are badly bruised.ซี่โครงของพ่อดูแย่มาก Air: Part 1 (2009)
He's got cracked ribs, more bruises than I can count,เขากระดูกซี่โครงร้า่ว และแผลฟกชำ้นับไม่ถ้วน Air: Part 3 (2009)
Also rib cutters, toothed forceps, and a bone saw for the autopsy.แล้วขอมีดตัดซี่โครง คีมถอนฟัน และเลื่อยตัดกระดูก สำหรับชัณสูตรศพด้วย A New Day in the Old Town (2009)
No. I carved it, into your ribs.เปล่า ฉันสลักมันบนซี่โครงนาย Sympathy for the Devil (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซี่โครง[n.] (sīkhrōng) EN: rib   FR: côte [f] ; côtelette [f]
ซี่โครงลอย[n. exp.] (sīkhrōng løi) EN: floating rib   FR: côte flottante [f]
ซี่โครงหมู[n. exp.] (sīkhrōng mū) EN: spare ribs   
ซี่โครงหมูทอด[n. exp.] (sīkhrōng mū thøt) EN: fried spare ribs   
ซี่โครงหมูสามรส[xp] (sīkhrōng mū sām rot) EN: sweet, sour and salty spare ribs   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rib[N] ซี่โครง
sparerib[N] ซี่โครงหมูติดเนื้อเล็กน้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cost-Pref."ซี่โครง"
costa(คอส'ทะ,โคส'ทะ) n. ซี่โครง,เส้นกลางใบ,สัน,ริม,ขอบ,เส้นเลือดที่ปีกแมลง -pl. costae
costal(คอส'เทิล) adj. เกี่ยวกับซี่โครงหรือส่วนข้างของร่างกาย
costo-Pref."ซี่โครง"
costotomy(โคสทอท'โทมี) n. การผ่าซี่โครงออก
flank(แฟลงคฺ) n. สีข้างหนึ่งของคนหรือสัตว์ระหว่างซี่โครงกับตะโพก,เนื้อของบริเวณดังกล่าว,ข้าง,ด้านข้าง,ส่วนข้าง,ด้านปีก,ปีกขวาหรือปีกซ้ายปีก,ปีกกองทหาร vt.,vi. อยู่ด้านข้าง,ประจำด้านข้าง. อยู่ปีกซ้ายหรือปีกขวา
flitch(ฟลิทชฺ) n. สีข้างสุกร,เนื้อปลา,ชิ้นซี่โครงหมู. vi. ตัดเป็นแผ่น ๆ
rib(ริบ) n. ซี่โครง,เนื้อที่มีซี่โครง,กระดูกงูเรือ,เส้นใบไม้,แกนขนนก,ซี่โครงร่ม vt. ทำให้มีลักษณะซี่โครง,ทำเป็นสัน,ไถเป็นร่อง
side(ไซดฺ) n. ข้าง,ด้าน,ข้างเคียง,สีข้าง,หน้า,ด้านข้าง,ด้านซี่โครง,ด้านสีข้าง,สีข้าง,กรณี,กลุ่มที่แข่งขัน,ฝ่าย,แขนง,กราบเรือ adj. อยู่ทางด้านหนึ่ง,จากด้านหนึ่ง,รอง,บัง เอิญ. vt.,vi. ทำให้มีด้านข้าง,ยืนอยู่ข้าง,สนับสนุน,เก็บเอาไว้,เก็บ,เข้าข้าง -Phr.) side wit
slat(สแลท) n .แผ่น (ไม้,โลหะหรือวัตถุอื่น) ยาวแคบ vt. ใส่แผ่นดังกล่าว,ทำด้วยแผ่นดังกล่าว,ตีอย่างแรง,ต่อยอย่างแรง,ตบอย่างแรง,สะบัดอย่างแรง,โยนอย่างแรง. n. การต' (ต่อย,ตบ,สะบัด,โยน) อย่างแรง, See also: slats n. ซี่โครง,ตะโพก,ก้น,ไม้ขวางขั้นบันได.

English-Thai: Nontri Dictionary
rib(n) เส้นใบไม้,ซี่โครง,คิ้ว,กระดูกงูเรือ,โครงร่ม
skeleton(n) โครงร่าง,โครงกระดูก,ซี่โครง,โครง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
あばら[อาบาระ, ] (n) ซี่โครง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top