ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซี่โครง

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซี่โครง-, *ซี่โครง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซี่โครง[N] rib, Syn. กระดูกซี่โครง, กระดูกโครงอก, Example: นักขี่ม้าตกม้าจนซี่โครงหัก, Count unit: ซี่, Thai definition: กระดูกโครงอกที่เรียงเป็นซี่ๆ
ซี่โครงหมูทอด[N] fried spare-ribs, Example: ที่ร้านนี้ บ้านเรานิยมไปทานเย็นวันเสาร์โดยมักสั่งซี่โครงหมูทอดและแกงป่าไก่, Thai definition: ซี่โครงหมูทำให้สุกด้วยน้ำมันที่เดือด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซี่โครงน. กระดูกโครงอกลักษณะเป็นท่อนแบนยาวและโค้ง เรียงเป็นคู่ ๆ ลงมา ๑๒ คู่ ส่วนโคนติดกับด้านข้างของกระดูกสันหลังแต่ละข้อ ส่วนปลาย ๑๐ คู่ ติดกับด้านข้างของกระดูกหน้าอก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rib; costaซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
costa; ribซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, cervicalซี่โครงต้นคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cervical ribซี่โครงต้นคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, floating; rib, vertebralซี่โครงลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, vertebral; rib, floatingซี่โครงลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
floating rib; rib, vertebralซี่โครงลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertebral rib; rib, floatingซี่โครงลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, bicipitalซี่โครงสองหัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bicipital ribซี่โครงสองหัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ribซี่โครง, กระดูกรูปโค้ง ยื่นออกมาจากกระดูกสันหลังช่วงอก ปลายบางคู่เชื่อมกับกระดูกอก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Intercostal, Externalซี่โครงอันนอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The left arm, head, the shoulders, sternum and portions of the rib cage are intact.เเขนช้าย หัวเเละหัวไหส่ทั้งสองข้าง กระดูกหน้าอกเเละซี่โครงยังอยู่ครบ Jaws (1975)
Over here. Right between the ribs.กว่าที่นี่ ระหว่าง ซี่โครง I Spit on Your Grave (1978)
There's nothing left of the corpse but brain and limbs, and still it functions.ไม่เหลืออะไร ยกเว้นสมอง กับซี่โครง แต่มันยังทำงานได้ Day of the Dead (1985)
He kept referring to their lovemaking as "getting some rib."เขาพูดว่าการร่วมรักเหมือน "การได้กินซี่โครงPunchline (1988)
Can I have more of those ribs?ฉันต้องขอซี่โครงอีกหน่อย Junior (1994)
[ Butch ] I think I cracked a rib.[บุทช์] ผมคิดว่าผมแตกซี่โครง Pulp Fiction (1994)
Fracture of the fifth metacarpal of the right hand... as well as multiple fractures of the sixth, seventh and eighth ribs.กระดูกมือขวาข้อที่ 5 หัก มีรอยแตกหลายแห่งบนซี่โครง ซี่ที่ 6-7-8 Unbreakable (2000)
Trey, I think you broke a rib. Tell him to get the cuffs off.แต้มผมคิดว่าคุณยากจนซี่โครง บอกเขาที่จะได้รับเสื้อออก Showtime (2002)
Would it kill you to shell out for a pork roast or a little prime rib?มันจะถึงกับตายมั้ยถ้าจะเปลี่ยนเป็น รสหมูย่างหรือซี่โครงน่ะ? Inspector Gadget 2 (2003)
Oh, food security's very tight, incognito purchases, randomly selected stores.แต่วันท่านประธานาธิปดีมีโคสลอร์ กับซี่โครงรมควัน Yankee White (2003)
Stewards usually prepare all the food, but today the president had ribs and coleslaw flown in from a smokehouse in San Antonio.พวกเขาก็แค่ อุ่นให้ร้อน แล้วเสริฟ มีใครได้เสริฟซี่โครงอีกมั๊ย ไม่มี Yankee White (2003)
So, they only reheated them and served them.กิบส์ ถ้ามียาพิษในซี่โครง ทำใมประธานาธิปดีถึงไม่เป็นอะไร Yankee White (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซี่โครง[n.] (sīkhrōng) EN: rib   FR: côte [f] ; côtelette [f]
ซี่โครงลอย[n. exp.] (sīkhrōng løi) EN: floating rib   FR: côte flottante [f]
ซี่โครงหมู[n. exp.] (sīkhrōng mū) EN: spare ribs   
ซี่โครงหมูทอด[n. exp.] (sīkhrōng mū thøt) EN: fried spare ribs   
ซี่โครงหมูสามรส[xp] (sīkhrōng mū sām rot) EN: sweet, sour and salty spare ribs   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rib[N] ซี่โครง
sparerib[N] ซี่โครงหมูติดเนื้อเล็กน้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cost-Pref."ซี่โครง"
costa(คอส'ทะ,โคส'ทะ) n. ซี่โครง,เส้นกลางใบ,สัน,ริม,ขอบ,เส้นเลือดที่ปีกแมลง -pl. costae
costal(คอส'เทิล) adj. เกี่ยวกับซี่โครงหรือส่วนข้างของร่างกาย
costo-Pref."ซี่โครง"
costotomy(โคสทอท'โทมี) n. การผ่าซี่โครงออก
flank(แฟลงคฺ) n. สีข้างหนึ่งของคนหรือสัตว์ระหว่างซี่โครงกับตะโพก,เนื้อของบริเวณดังกล่าว,ข้าง,ด้านข้าง,ส่วนข้าง,ด้านปีก,ปีกขวาหรือปีกซ้ายปีก,ปีกกองทหาร vt.,vi. อยู่ด้านข้าง,ประจำด้านข้าง. อยู่ปีกซ้ายหรือปีกขวา
flitch(ฟลิทชฺ) n. สีข้างสุกร,เนื้อปลา,ชิ้นซี่โครงหมู. vi. ตัดเป็นแผ่น ๆ
rib(ริบ) n. ซี่โครง,เนื้อที่มีซี่โครง,กระดูกงูเรือ,เส้นใบไม้,แกนขนนก,ซี่โครงร่ม vt. ทำให้มีลักษณะซี่โครง,ทำเป็นสัน,ไถเป็นร่อง
side(ไซดฺ) n. ข้าง,ด้าน,ข้างเคียง,สีข้าง,หน้า,ด้านข้าง,ด้านซี่โครง,ด้านสีข้าง,สีข้าง,กรณี,กลุ่มที่แข่งขัน,ฝ่าย,แขนง,กราบเรือ adj. อยู่ทางด้านหนึ่ง,จากด้านหนึ่ง,รอง,บัง เอิญ. vt.,vi. ทำให้มีด้านข้าง,ยืนอยู่ข้าง,สนับสนุน,เก็บเอาไว้,เก็บ,เข้าข้าง -Phr.) side wit
slat(สแลท) n .แผ่น (ไม้,โลหะหรือวัตถุอื่น) ยาวแคบ vt. ใส่แผ่นดังกล่าว,ทำด้วยแผ่นดังกล่าว,ตีอย่างแรง,ต่อยอย่างแรง,ตบอย่างแรง,สะบัดอย่างแรง,โยนอย่างแรง. n. การต' (ต่อย,ตบ,สะบัด,โยน) อย่างแรง, See also: slats n. ซี่โครง,ตะโพก,ก้น,ไม้ขวางขั้นบันได.

English-Thai: Nontri Dictionary
rib(n) เส้นใบไม้,ซี่โครง,คิ้ว,กระดูกงูเรือ,โครงร่ม
skeleton(n) โครงร่าง,โครงกระดูก,ซี่โครง,โครง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
あばら[อาบาระ, ] (n) ซี่โครง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top