ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซักฟอก

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซักฟอก-, *ซักฟอก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซักฟอก[V] wash clothes, See also: launder, clean, Syn. ซักล้าง, ชะล้าง, ล้าง, ทำความสะอาด, Example: ชาวชนบทใช้น้ำคลองในการซักฟอกเสื้อผ้า, Thai definition: ชำระให้หมดมลทิน
ซักฟอก[V] question, See also: interrogate, ask, Syn. สอบสวน, สอบปากคำ, คาดคั้น, ซักถาม, Example: คณะกรรมการรัฐสภาซักฟอกรัฐมนตรีเรื่องการวางระเบิดในภาคใต้, Thai definition: ซักถามให้ได้ความจะแจ้ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซักฟอกก. ชำระให้หมดมลทิน.
ซักฟอกก. ซักถามให้ได้ความจะแจ้ง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For God oven cleaner, or God detergent, or I don't know.สำหรับ น้ำยาล้างเตาอบพระเจ้า ผงซักฟอกพระเจ้า ไม่รู้สิ Oh, God! (1977)
- lt could be your laundry detergent.- น่าจะเกิดจากผงซักฟอกก็ได้นะ Junior (1994)
Mr. President, why do you think the public supports you during these impeachment proceedings?ท่านประธานาธิปดีครับ ท่านคิดว่าทำไมสังคมยังคงให้การสนับสนุนคุณ ในช่วงกระบวนการซักฟอกต่างๆนี้ครับ? Death Has a Shadow (1999)
- Sorry. I'm interrogating you.- โทษนะ ฉันซักฟอกคุณเกินไป The Holiday (2006)
My mom uses color-safe bleach.แม่ฉันใช้ผงซักฟอกแบบถนอมสีผ้าน่ะ Juno (2007)
Money laundering.การซักฟอกเงิน Eiga: Kurosagi (2008)
In Vanessa Holden's apartment, the following were discover-- bleach, ammonia, trash bags-- all in a triangular pattern.ในอพาร์ทเม้นท์ของวาเนสซ่า โฮลเด้น เราได้พบ น้ำยาซักฟอก, แอมโมเนีย, ถุงขยะ \ ทั้งหมดวางเป็นรูปสามเหลี่ยม 52 Pickup (2008)
One year ago, motel rooms-- bleach, ammonia, trash bags--1ปีที่แล้ว ที่ห้องในโรงแรม \ น้ำยาซักฟอก, แอมโมเนีย, ถุงขยะ 52 Pickup (2008)
Palm oil not only caters to our growing demand for food, but also cosmetics, detergents and, increasingly, alternative fuels.น้ำมันปาล์มไม่ได้แค่ตอบสนอง ความต้องการด้านอาหารที่เพิ่มขึ้นของเรา แต่รวมถึงเครื่องสำอาง,ผงซักฟอก และพลังงานทางเลือกที่เพิ่มขึ้น Home (2009)
It landed on the detergent box.มันตกลงไปอยู่ในกล่องผงซักฟอกนะ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Thinking about detergent and groceries...คิดถึงแต่กับผงซักฟอกและก็ของใช้ในบ้าน The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
Mark, don't interrogate me.มาร์คอย่ามาซักฟอกฉัน Scary Monsters and Super Creeps (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซักฟอก[v.] (sakføk) EN: wash clothes ; launder ; clean   FR: lessiver
ซักฟอก[v.] (sakføk) EN: question ; interrogate ; ask ; prosecute   FR: cuisiner (fam.)

English-Thai: Longdo Dictionary
laundry soap(n phrase) ผงซักฟอก เช่น I live in Canada and would like to import the white bar laundry soap from Peru here. I have used it and it is very good., S. detergent, laundry detergent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cross-examine someone[IDM] สอบสวน, See also: ซักฟอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detergent(ดิเทอร์'เจินทฺ) n. ผงซักฟอก,สิ่งชำระล้าง (เช่น สบู่) adj. ซึ่งเป็นการชำระล้าง
washing powdern. ผงซักฟอก

English-Thai: Nontri Dictionary
detergent(n) ผงซักฟอก,ผงฟอกขาว
launder(vt) ซักฟอก,ซักรีด,ซักเสื้อผ้า
laundry(n) เสื้อผ้าที่ซักฟอก,ร้านซักรีด
refine(vt) ขัดเกลา,ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,กลั่น,ซักฟอก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top