ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ช้างพัง

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ช้างพัง-, *ช้างพัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช้างพัง[N] female elephant, Syn. ช้างตัวเมีย, Example: ช้างพังตัวนี้ตกลูกเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม, Count unit: เชือก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ช้างพังน. ช้างตัวเมีย
ช้างพังชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์สวาดิ มี ๕ ดวง, ดาวงูเหลือม ดาวสวาตี หรือ ดาวสวัสดิ ก็เรียก.
ช้างพังคาน. ช้างศึกพวกหนึ่ง มีหน้าที่ทำลายค่ายข้าศึก, ช้างล้อมวัง ก็เรียก.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้างพัง[n.] (chāngphang) EN: female elephant ; cow elephant   FR: éléphante [f] ; éléphant femelle [m]

English-Thai: Nontri Dictionary
cow(n) แม่วัว,ช้างพัง,แมวน้ำตัวเมีย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top