ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ช่างเลือก

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ช่างเลือก-, *ช่างเลือก*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Faithful, romantic, selective.ซื่อตรงจงรัก ช่างเลือก Woman on Top (2000)
Look, miss, I told you already, call my office.ทำไงได้ล่ะ ก็แจ็ค ดริสกอล เขาค่อนข้างช่างเลือกน่ะ King Kong (2005)
Girls are so picky.ผู้หญิงนี่ช่างเลือกจริงๆ Yeolliji (2006)
Timing could be better.ช่างเลือกเวลาได้เหมาะเจาะซะจริง Waiting to Exhale (2007)
I'm choosy.ช่างเลือก Episode #2.7 (2008)
Well, you said yourself, Women over 40 can only be so choosy.ว่าผู้หญิงเลย 40 เท่านั้นที่จะช่างเลือก There's Always a Woman (2008)
How can a beggar be a chooser?ขอทานจะช่างเลือกได้อย่างไร? Episode #1.7 (2008)
I feel like a dad with a picky-eating daughter.ฉันรู้สึกเหมือนกำลังสั่งสอนลูกสาวที่ช่างเลือกกินเลย Episode #1.12 (2010)
Writer Lee, you seem to have become more picky, in that time.นักเขียนลี ในเวลานี้คุณเหมือนจะกลายเป็นคนช่างเลือก Episode #1.17 (2010)
No, I mean, you were famous for being picky about things like events, but I've never heard of you being picky about money.ไม่ ฉันหมายถึงคุณมีชื่อเสียงว่าช่างเลือกโดยเฉพาะงานอีเว้นท์ แต่ไม่เคยได้ยินว่าคุณช่างเลือกเรื่องเงิน Episode #1.17 (2010)
If he was going to be so picky, why did he call me first saying he wanted to sign with me?ถ้าเขากำลังจะกลายเป็นคนช่างเลือกแบบนี้ แล้วเขาโทรมาหาฉันตั้งแต่แรกทำไมว่าอยากเซ็นสัญญากับฉัน? Episode #1.17 (2010)
That girl... That girl sucked. You knew how to pick them.แม่สาวนั้นเหรอ ห่วยแตกจะตาย นายนี่ช่างเลือกมาแต่ละนาง 50/50 (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chary[ADJ] จู้จี้, See also: ช่างเลือก, จุกจิก, Syn. fastidious
choosey[ADJ] ช่างเลือก, Syn. choosy
choosy[ADJ] ช่างเลือก, See also: ช่างเลือกช่างติ, ยากที่จะทำให้พอใจ, ที่พอใจได้ยาก, Syn. choosey
picky[SL] ช่างเลือก

German-Thai: Longdo Dictionary
wählerisch(adj adv) ที่ชอบเลือก, ช่างเลือก, จู้จี้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top