ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ช่างคิด

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ช่างคิด-, *ช่างคิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างคิด[V] be full of ideas, Syn. คิดมาก, หมกมุ่น, Example: คนคิดอกุศลมันช่างคิดเลยเถิดกันไปได้
ช่างคิด[V] be full of ideas, See also: be clever, Syn. เจ้าปัญญา, หัวไว, เจ้าความคิด, ฉลาด, หลักแหลม, เฉลียวฉลาด, Example: ธรรมชาติของคนรักการขีดเขียน ย่อมเป็นคนอ่อนไหว ช่างคิด ช่างจินตนาการ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-That's a lot of thinking, Vern.- นายช่างคิดมากเลย เวิร์น Stand by Me (1986)
Now, you see, to get the real classy dames, you gotta invent stuff.เห็นมั้ย จะควงสาวสวยมันต้องช่างคิดค้น Around the World in 80 Days (2004)
- Yeah, you're a real thinker, there.- ช่าย นายมันช่างคิด Brokeback Mountain (2005)
Well, you know, they said he was a thinker. The nurses.พยาบาลที่เลี้ยงเขาก็บอกว่า เขาเป็นเด็กช่างคิด Match Point (2005)
What an extraordinary thought.แหม ช่างคิดจริงๆ The Holiday (2006)
How thoughtful was i?ผมช่างคิดใช่ไหม Smiles of a Summer Night (2007)
Very thoughtful, Alvin. Thank you.ช่างคิดดีมากเลย อัลวิน ขอบใจ Alvin and the Chipmunks (2007)
Think tank, Arch.ธิงค์แท็งค์(ช่างคิด) ไง อาร์ช RocknRolla (2008)
Nothing gets past the old think tank.ไม่มีอะไรลอดสายตาแท็งค์ ช่างคิดได้ RocknRolla (2008)
Inventive. totally original.ช่างคิดและไม่เหมือนใคร Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I appreciate your idealism.ผมชื่นชมในความช่างคิดของคุณนะ 24: Redemption (2008)
Oh, that is so thoughtful of you.เธอนี่ช่างคิดจริง ๆ นะ The Story of Lucy and Jessie (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างคิด[adj.] (chang khit) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever   FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi

English-Thai: Nontri Dictionary
ingenious(adj) ช่างประดิษฐ์,ฉลาด,ช่างคิด,คล่อง
ingenuity(n) ความสามารถในการประดิษฐ์,ความช่างคิด,ความฉลาด,ความคล่องแคล่ว
thoughtful(adj) ช่างคิด,ครุ่นคิด,รอบคอบ,เกรงใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
visionary (adj) ช่างคิด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top