ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จะงอย

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จะงอย-, *จะงอย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จะงอย[N] tip, See also: tip of the beak, crooked end, crooked tip, Example: นกไม่มีอาวุธต่อสู้ศัตรู มีแต่จะงอยปากและเล็บเท้าอันแหลมคมสำหรับจิกอาหารเท่านั้น, Thai definition: ปลายหรือที่สุดที่มีลักษณะโค้งหรืองุ้มลง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จะงอยน. ปลายหรือที่สุดที่มีลักษณะโค้งหรืองุ้มลง เช่น จะงอยปากนกแก้ว จะงอยบ่า, ราชาศัพท์เรียก จะงอยบ่า ว่า พระอังสกุฏ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rostrum; beakจะงอย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
beak; rostrumจะงอย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
process, coracoidจะงอยบ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coracoid processจะงอยบ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
appendicularจะงอยเกสรเพศผู้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rostellumจะงอยเล็ก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's principally bones and beaks.มันเป็นหลักกระดูกและจะงอยปาก Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
With the magnifying glass, you can actually see... the projection on the end of the bird's beak... with which he breaks out of the egg.ด้วยแว่นขยายที่คุณสามารถมองเห็น ... ฉายที่ปลายจะงอยปากของนก ... ซึ่งเขาแบ่งออกมาจากไข่ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Add the fingers of a young monkey, the gizzard of a pig, the beak of a parrot and three spoonfuls of sugar.และนิ้วของลิง เครื่องในหมู จะงอยปากนกแก้ว และน้ำตาลสามช้อนพูน James and the Giant Peach (1996)
Beaks down. Stay on target.ลดจะงอยปากลง เล็งเป้าหมายไว้ Merry Madagascar (2009)
Beak rot in the tortoises.จะงอยปากเน่าในเต่า We Bought a Zoo (2011)
A sad bird with red beaks.นกแสนเศร้าที่มีจะงอยปากสีแดง A Muse (2012)
His beak is so sharp!จะงอยปากของเขาก็คือค​​วามคมชัดนะครับ The Hangover Part III (2013)
It's hard when his back's turned 3/4 because of the beak.ตอนหันหลัง 3/4 นั้นยากหน่อย เพราะจะงอยปาก Bondage and Beta Male Sexuality (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จะงอย[n.] (ja-ngøi) EN: tip ; top ; end   FR: extrémité [f] ; bout [m]
จะงอย[n.] (ja-ngøi) EN: tip of the beak ; crooked tip   FR: extrémité du bec (d'un oiseau) [f]
จะงอยบ่า[n. exp.] (ja-ngøi bā) EN: spine of scapula   
จะงอยปาก[n.] (ja-ngøi pāk) EN: beak   FR: bec [m]
จะงอยปากนก[n. exp.] (ja-ngøi pāk nok) EN: beak   FR: bec [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mandible[N] จะงอยปากนก
nib[N] จะงอยปาก (ของนก), Syn. beak, bill, neb

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alembic(อะเลม' บิคป n. อุปกรณ์การต้มกลั่นที่มีปากหรือหัวเป็นจะงอย, สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์, สิ่งที่กลั่น
avocet(แอฟวะเซท) n. นกขายาวจำพวก Recurvirostra มีเท้าเป็นตีนเป็ด จะงอยปลายที่ยาวโค้งขึ้น อยู่ตามฝั่งทะเล
beak(บีค) n. จะงอย,ปากนก,ปากกา,ส่วนที่คล้ายจะงอบปาก,จมูก,ผู้พิพากษา,ครู, See also: beaked adj., Syn. bill,nib,neb
beaker(บีค'เคอะ) n. ถ้วยขนาดใหญ่ที่มีปากกว้าง,ถ้วยสุราขนาดใหญ่,แก้วที่มีส่วนปากเป็นรูปจะงอย
bill(บิล) {billed,billing,bills} n. ตั๋วเงิน,พันธบัตร,ธนบัตร,บิล,ใบเสร็จ,ใบแสดงรายงานซื้อขาย,พระราชบัญญัติ,ญัตติ,ร่างญัตติ,คำโฆษณา,รายการ,หนังสือยื่นฟ้อง,จะงอยปาก,ปากนก -Phr. (a Bill of Oblivion พระราชบัญญัติอภัยโทษ) -Id. (bill the bill สนองความต้องการทั้งหมด
coraco-Pref."จะงอย"
godwitn. นกขนาดใหญ่ จะงอยปากยาว
hornbilln. นกขนาดใหญ่ มีจะงอยปากใหญ่ที่มีหนาม
keratin(เคอ'ระทิน) n. scleroproteinซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของหนังกำพร้า-ผม-เล็บ-จะงอยปาก-กีบ-เขา-ขนนกและอื่น ๆ, Syn. ceratin
kingfisher(คิง'ฟิชเชอะ) n. นกหัวขวาน มีหัวใหญ่จะงอยปากยาว

English-Thai: Nontri Dictionary
beak(n) จะงอยปาก,ปากนก,จมูก,ครู,ผู้พิพากษา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top