Search result for

จนท

(26 entries)
(2.1 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จนท-, *จนท*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จนท.[N] authority, Syn. เจ้าหน้าที่, Thai definition: ผู้มีหน้าที่, ผู้ปฏิบัติหน้าที่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Obviously, his eyes are working too.อย่างชัดเจนที่สุด.. ตาของเขาก็ทำงานด้วย Joy (2008)
Leukemia'd be obvious from the CBC.ลูคีเมียชัดเจนที่สุด จากอาการทั้งหมด Joy (2008)
We've searched everywhere, the entire city.เราค้นหาจนทั่วเมืองแล้ว The Mark of Nimueh (2008)
Great idea.ว่ากันว่า ตรวจเลือดจะได้ผลชัดเจนที่สุด Scandal Makers (2008)
He spent months on horseback, scout the entire county, searching for you ...เขาใช้เวลาเป็นเดือนๆบนหลังม้า ตระเวณไปจนทั่ว เพื่อตามหาท่าน The Secret of Moonacre (2008)
The Brody twins, Rick and Vic who got along fine at sea, but for some reason, once they were on dry land, couldn't stand the sight of each other.ฝาแฝดโบรดี้ ริค และ วิค ซึ่งเข้ากันได้ีดีในทะเล แต่ด้วยเหตุบางอย่าง ทันทีที่พวกเขาขึ้นฝั่ง - กลับเหม็นขี้หน้ากันจนทนไม่ได้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Without her, I don't think I could have survived until today.ถ้าไม่มีเธอ, ฉันไม่คิดว่าฉันจะสามารถ มีชีวิตอยู่ได้ จนทุกวันนี้ Episode #1.7 (2008)
You think it fell out?เราหาจนทั่วแล้ว Breaking and Entering (2008)
You're too power hungry and greedy. You fucked this whole operation up!คุณมันบ้าอำนาจแล้วก็โลภมาก จนทำให้งานพัง Body of Lies (2008)
Get the coroner and every officer in a 20-miIe radius here inside the hour;ตามจนท.ชันสูตร ละก็เจ้าหน้าที่ทุกนาย ในรัศมี 20 ไมล์ ภายในหนึ่งชั่วโมง Changeling (2008)
What, with protestors "bombing" and "assaulting" police officers? That's not how I remember it.อะไรเกิดขึ้นกับคนประท้วงนั่นรึ "ระเบิดและโจมตี"โดย จนท.ตำรวจสิ Frost/Nixon (2008)
We painted the wall with his brain. Painted it.เราทาผนังด้วยสมองของมัน ละเลงซะจนทั่วเลย Pineapple Express (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จนท. (เจ้าหน้าที่)[] (jaonāthī (jaonāthī)) EN: authority   

English-Thai: Longdo Dictionary
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
COD(abbrev) ความต้องการออกซิเจนทางเคมี chemical oxygen demand

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aluminothermy(อะลู' มิโนเธอมี) n. ขบวนการเพิ่มอุณหพูมิให้สูง โดยการให้ผงอะลูมิเนียมทำปฏิกริยากับอ็อกซิเจนที่ได้จากอ๊อคไซด์โลหะอื่น., Syn. aluminothermics
argentiferous(อาร์เจนทิพ'เฟอรัส) adj. มีเงินผสม (silverbearing)
argentina(อาร์เจนที'นา) n. ประเทศอาร์เจนตินา, Syn. -the Argentine,Argentine Republic
argentine(อาร์'เจนทิน,-ไทนฺ) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายเงิน (resembling silver)
argentinean(อาร'์เจนทีน,-เนียน) n. ชาวอาร์เยนตินา,ประเทศอาร์เจนตินา
buckeenn. หนุ่มคนจนที่พยายามแต่งตัว และทำท่าเหมือนคนรวย
burn outเหนื่อยล้าหมดแรงหมายถึง อาการที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการตรากตรำทำงานนาน ๆ โดยเฉพาะเมื่อต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ มักจะปวดคอ ปวดหัว ตาพร่า จนทำงานอะไรต่อไปไม่ได้
c++(ซีพลัสพลัส) ภาษาซีที่ได้รับการปรับปรุง จนทำให้ผู้เริ่มเรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น มีเนื้อหาที่หนักไปทางเชิงวัตถุ (object oriented) มากขึ้น สามารถนำมาเขียนโปรแกรมใหญ่ ๆ ได้ จึงได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ดู object oriented ประกอบ
cold startเปิดเครื่อง (คอมพิวเตอร์) การเริ่มต้นระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งหมด โดยเปิดสวิตซ์ที่ตัวเครื่อง การเริ่มต้นเช่นนี้เป็นการเริ่มต้นครั้งแรกหรือเริ่มต้นใหม่เนื่องจากบางครั้ง ขณะที่ใช้อยู่ เกิดข้อผิดพลาดบางประการเกี่ยวกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ จนทำให้ไม่สามารถประมวลผลต่อไปได้ จึงต้องใช้วิธีปิดสวิตช์ แล้วเริ่มต้นใหม่ดู warm start เปรียบเทียบ
computer crimeอาชญากรรมคอมพิวเตอร์หมายถึง อาชญากรรมหรือความผิดที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น การแก้ไขตัวเลขในบัญชีเงินฝากของลูกค้า จนทำให้สามารถขโมย หรือยักย้ายถ่ายเทเงินออกไปได้ หรือการแอบเข้าไปดูและแก้ไขคะแนนสอบ เป็นต้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top