Search result for

งู

(95 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -งู-, *งู*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
inland taipan[อินแลด์ ไทพัน] (n ) งูชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียบริเวณแห้งแล้ง ชอบอากาศเย็น ออกล่าเหยื่อในตอนกลางคืนหรือตอนอากาศเย็น ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงทีั่สุดในโลกด้วยพิษมีปล่อยมาเพียงแค่ 44 มิลลิกรัมต่อครั้ง แต่มีความรุนแรงกว่างูเห่าอินเดียถึง 50 เท่า

Longdo Dictionary ภาษาสัตวศาสตร์ (อังกฤษ) (EN-ANIMAL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
rattler (n ) งูหางกระดิ่ง

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
งู (n ) hebi
งูสวัด帯状疱疹 [たいじょうほうしん]
Image:

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
งูงูปลาปลา[meoimepr] มีงูมีปลา

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
งูทำทาน (n ) งูสามเหลี่ยม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งู[N] snake, See also: serpent, viper, Syn. อสรพิษ, Example: แถวนี้งูชุม ต้องระวังให้ดี, Count unit: ตัว
งูผู้[N] name of constellation, See also: constellation, Example: เด็กสมัยนี้ไม่มีใครรู้จักดาวงูคู่, Count unit: กลุ่ม, ดวง, Thai definition: ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์มฆา มี 5 ดวง ดาวโคมูตร ดาววานร ดาวงอนไถ ดาวเมฆ หรือดาวมาฆะ ก็เรียก
งูพิษ[N] poisonous snake, See also: viper, Example: เมื่อถูกงูพิษกัดจะปรากฎรอยเขี้ยวงูเป็น 2 จุดและมักมีอาการของพิษงู, Count unit: ตัว, Thai definition: งูมีพิษกัดตาย
งูสวัด[N] herpes zoster, See also: zoster, shingles, Example: อาการของโรคนี้คล้ายกับงูสวัดแต่ไม่ได้พองติดกันเป็นทางยาวเหมือนงูสวัด, Count unit: โรค, Thai definition: โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมีอาการอักเสบอย่างเฉียบพลันที่ปมประสาทไขสันหลังและพุเป็นเม็ดพองตามผิวหนังเป็นทางยาวพาดขวางลำตัว เป็นต้น ทำให้ปวดแสบปวดร้อน
งูหลาม[N] python, See also: boa constrictor, Syn. ศรขาว, Example: เขายืนมองงูหลามขยอกเอาไก่เข้าไปทั้งตัว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่องูขนาดใหญ่ชนิด Python molurus ในวงศ์ Pythonidae ตัวอ้วน หางสั้น โตเต็มวัยยาวประมาณ 4.5 เมตร ลายสีน้ำตาล ที่กลางหัวมีเส้นสั้นๆ สีอ่อน ออกหากินในเวลากลางคืน ไม่มีพิษ
งูเห่า[N] cobra, See also: elapid, elapid snake, venomous snake, Example: พิษของงูเห่ามักทำอันตรายต่อระบบประสาททำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง, Count unit: ตัว
งูจงอาง[N] king cobra, See also: hamadryad, Example: หล่อนหวงลูกยังกับงูจงอางหวงไข่ มีหรือจะจูงลูกมาหาคุณง่ายๆ, Count unit: ตัว
งูๆ ปลาๆ[ADV] having a smattering of knowledge, See also: a little bit, Syn. ูเล็กน้อย, นิดหน่อย, Ant. รู้มาก, รู้จริง, Example: อย่ามาถามเรื่องโปรแกรมกับฉันเลย ฉันรู้งูๆ ปลาๆเท่านั้นเอง, Thai definition: ไม่รู้จริง, มีความรู้เล็กๆ น้อยๆ
งูเหลือม[N] python, See also: boa constrictor, Syn. ศรดำ, Example: ตรงมุมเล้ามีงูเหลือมตัวหนึ่งนอนขดอยู่, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่องูขนาดใหญ่ชนิด Python reticulatus ในวงศ์ Pythonidae ตัวโตเรียวยาว ลายสีน้ำตาลเหลือง ยาวได้ถึง 9 เมตร ที่กลางหัวมีเส้นสีดำซึ่งมักจะเรียกว่า ศรดำ ออกหากินในเวลากลางคืน ไม่มีพิษ เป็นงูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
งูน. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานอันดับย่อย Serpentes ในอันดับ Squamata หัวไม่มีรูเปิดสำหรับฟังเสียง ลำตัวเรียวยาว มีเกล็ด ไม่มีขา มีทั้งชนิดที่มีพิษและไม่มีพิษ ที่มีพิษ เช่น งูเห่าไทย ( Naja kaouthia Lesson) ที่ไม่มีพิษ เช่น งูเหลือม [ Python reticulatus (Schneider)].
งู ๆ ปลา ๆว. มีความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ, ไม่รู้จริง, ในคำว่า รู้งู ๆ ปลา ๆ.
งูกลืนหาง, งูกินหาง ๑น. ชื่อกลอนกลอักษร วรรคหนึ่ง ๆ ต้องมีคำซ้ำกัน ๓ คู่ คือระหว่าง ๓ คำหน้ากับ ๓ คำสุดท้ายของวรรค แต่เวลาเขียนจะตัดคำซ้ำ ๓ คำสุดท้ายของแต่ละวรรคออก เวลาอ่านให้อ่านไปจนจบวรรคแล้วย้อนกลับไปอ่านคำที่ ๑ ถึงคำที่ ๓ ในวรรคเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง ตัวอย่างว่า ฟังเสียงหวานขานเสียงดัง เหมือนน้ำตาลหวานเตือน เสนาะจริงยิ่งคำหวาน อ่านว่า ฟังเสียงหวานขานเสียงดังฟังเสียงหวาน เหมือนน้ำตาลหวานเตือนเหมือนน้ำตาล เสนาะจริงยิ่งคำหวานเสนาะจริง.
งูกินหาง ๒น. การเล่นของเด็กอย่างหนึ่ง สมมุติฝ่ายหนึ่งเป็นแม่งู มีลูกงูเกาะหลังเป็นแถว อีกฝ่ายเป็นพ่องู คอยไล่จับลูกงูตัวที่อยู่ท้ายแถวเอามาเป็นพวกทีละตัว ๆ.
งูกินหาง ๓ว. เกี่ยวโยงกันจากหัวถึงหางโดยซัดกันไปเป็นทอด ๆ.
งูขว้างค้อนน.ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง มี ๒ แบบ คือ มือข้างหนึ่งตั้งวงสูง มืออีกข้างหนึ่งตั้งวงระดับชายพก เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือต่ำ หรือมือข้างหนึ่งทำมือล่อแก้ว ตั้งวงสูง มืออีกข้างหนึ่งจีบส่งหลัง เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่ทำล่อแก้ว.
งูคาดู สางห่า.
งูก. ก้มหัวฟุบลงเมื่อเวลาง่วงนอนเป็นต้น.
งูผู้น. ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์มฆา มี ๕ ดวง, ดาวโคมูตร ดาววานร ดาวงอนไถ ดาวมฆะ หรือ ดาวมาฆะ ก็เรียก.
งูสวัดน. โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง มีอาการอักเสบอย่างเฉียบพลันที่ปมประสาทไขสันหลัง และพุเป็นเม็ดพองตามผิวหนังเป็นทางยาวพาดขวางลำตัวเป็นต้น ทำให้ปวดแสบปวดร้อน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
viper; thanatophidia; toxicophidiaงูพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toxicophidia; thanatophidia; viperงูพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thanatophidia; toxicophidia; viperงูพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shingles (Disease)งูสวัด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cobrasงูเห่า [TU Subject Heading]
Poisonous snakesงูพิษ [TU Subject Heading]
Sea snakesงูทะเล [TU Subject Heading]
Serpentsงูใหญ่ [TU Subject Heading]
Snake bitesงูกัด [TU Subject Heading]
Snakesงู [TU Subject Heading]
Viperaงูแมวเซา [TU Subject Heading]
Acalyptophis Peroniiงูทากลายท้องขาว [การแพทย์]
Acrochodus Granulatusงูผ้าขี้ริ้ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, then why'd you sleep with that old dude?แล้วถ้าอย่างงั้นทำไมเธอถึงนอนกับ เฒ่าหัวงูคนนั้นล่ะ Patch Over (2008)
We're dealing with a rampant narcissist and misogynist who's turned himself into a snake oil salesman.เรากับต่อกรกับพวกหลงตัวเองอย่างรุนแรง และเกลียดผู้หญิง ที่กลายมาเป็นคนขายน้ำมันงู 52 Pickup (2008)
I CAN DO THIS JOB. GOOD. YOU'RE ABOUT TO GIVE ANOTHER PRESS CONFERENCE.เกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยคดียิงู้เคราะห์ร้าย บนทางหลวง Normal (2008)
Someone really stepped on his dick with this one.มีคนไปเหยีบหางงูเข้าเต็มๆแล้วครั้งนี้ Our Father (2008)
Snake, seek, search, find.เจ้างู, จงหา, ค้นหา, ตามหา. I Don't Wanna Know (2008)
It's made from snakes?เอามาจากงูเหรอ เปล่า I Don't Wanna Know (2008)
Snake juice.น้ำดีงูI Don't Wanna Know (2008)
What was in that shit you gave me, that snake juice?แกเอาอะไรให้ฉันกิน น้ำดีงูเหรอ I Don't Wanna Know (2008)
- Some kind of snake. - What are you waiting for?เหมือนงูสักอย่าง \ คอยอะไรอยู่? Episode #2.5 (2008)
- It's some kind of snake! - What are you waiting for?มันเหมือนงูบางอย่าง \ แกคอยอะไรอยู่? Episode #2.5 (2008)
So, the poisonous traitor rears his ugly head once again.เจ้า งูพิษทรยศ เป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังอีกแล้วเหรอ Star Wars: The Clone Wars (2008)
But take vipers does actually anyone get bitten?เเต่เปรียบเทียบกับกรณีงูเเมวเซา เเกเคยเห็นใครถูกงูเเมวเซากัดจริงๆ ไหม Let the Right One In (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งู[n.] (ngū) EN: snake ; serpent   FR: serpent [m]
งู ๆ ปลา ๆ[adv.] (ngū-ngū plā-plā) EN: having a smattering of knowledge ; a little bit ; not much ; rudimentary   
งูก้นขบ[n. exp.] (ngū konkhop) EN: Red-tailed Pipe Snake   
งูกระด้าง [n. exp.] (ngū kradāng) EN: Tentacled Snake   
งูกะปะ[n. exp.] (ngū kapa) EN: Malayan Pit-viper ; Marble Pit-viper ; Moonlight Pit-viper ; pit viper   
งูกะปะเสือ [n. exp.] (ngū kapa seūa) EN: Wagler's Pit-viper ; Temple Viper ; Temple Pit Viper   
งูกะปิ [n. exp.] (ngū kapi) EN: Dog-toothed Cat Snake   
งูกาบหมากลาย[n. exp.] (ngū kāpmāk lāi) EN: Yellow-striped Beauty Snake ; Taiwanese Beauty Snake (?) ; Taiwan Beauty Rat Snake (?)   
งูกาบหมากหางนิล [n. exp.] (ngū kāpmāk hāng nin) EN: Cave Dwelling Snake ; Cave Dwelling Rat snake ; Stripe-tailed Racer   
งูกาบหมากเขียว [n. exp.] (ngū kāpmāk khīo) EN: Green Tree Racer ; Green Mountain Racer ; Green Trinket Snake ; Green Bush Rat Snake ; Green Ratsnake   

English-Thai: Longdo Dictionary
python(n.) งูขนาดใหญ่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boa[N] งูเหลือม, See also: งูหลาม, งูเหลือม, Syn. boa constrictor
cobra[N] งูเห่า, Syn. king cobra
constrictor[N] งูที่ฆ่าเหยื่อโดยการบีบรัด
fer-de-lance[N] งูพิษยักษ์จำพวก Bothrops atrox พบในเขตร้อนทวีปอเมริกา
grass snake[N] งูเล็กที่ไม่เป็นอันตราย
green snake[N] งูปากจิ้งจก
herpes zoster[N] งูสวัด, Syn. shingles
king cobra[N] งูจงอาง, See also: งูเห่าดง, Syn. hamadryad
krait[N] งูสามเหลี่ยม
mamba[N] งูพิษสีเขียวหรือดำของแอฟริกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adder 2(แอด' เดอะ) n. งูพิษชนิดหนึ่งในในยุโรป
amphisbaena(แอมฟิสบี'นะ) n., (pl. -nae, nas) หนอนจิ้งจอกจำพวก Amphisbaena, งูสองหัว. -amphisbaenian, amphisbaenic. adj.
anaconda(แอนนะคอน' ดะ) n. งูขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งในอเมริกาใต้, งูเหลือมหรืองูหลามขนาดใหญ่
anguine(แอง' กวิน) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายงู
antivenin(แอนทีเวน' นิน) n. สารต้านพิษงูในเลือดที่เกิดจากการฉีดพิษงูอ่อนมากหลาย ๆ ครั้ง, ซีรัมที่มีสารต้านพิษงูดังกล่าว (an antitoxin)
asp(แอสพฺ) n. งูพิษชนิดหนึ่ง (ในอาฟริกาและยุโรป) , งูพิษจำพวก Vipera berus, = aspen -aspish adj. (Egyptian cobra)
boa(โบ'อะ) n. งูเหลือม -pl. boas
boa constrictorn. งูเหลือม
caduceus(คะดู'เซียส) n. คทามีปีกและมีงูพันรอบเป็นสัญลักษณ์ของอาชีพแพทย์
carinateadj. มีรูปคล้ายกระดูกงูเรือ-

English-Thai: Nontri Dictionary
asp(n) งูพิษ,งูเห่า
boa(n) งูเหลือม
cobra(n) งูเห่า
cockatrice(n) งูร้าย,คนที่ร้ายกาจ
copperhead(n) งูพิษชนิดหนึ่ง
keel(n) กระดูกงูเรือ
krait(n) งูสามเหลี่ยม
python(n) งูเหลือม,งูหลาม
rattlesnake(n) งูกะปะ,งูเห่าปี่แก้ว
rib(n) เส้นใบไม้,ซี่โครง,คิ้ว,กระดูกงูเรือ,โครงร่ม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Herpes Simplex (n) งูสวัสดิ์
long nosed whip snake (n name uniq ) งูเขียวปากแหนบ
tree boa (n name uniq) งูเหลือมต้นไม้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[へび, hebi] (n) งู

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top