Search result for

งีบ

(44 entries)
(0.0239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -งีบ-, *งีบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งีบ[V] nap, See also: slumber, doze, sleep, drowse, Syn. หลับ, นอน, Ant. ตื่น, Example: ทั้งครูและนักเรียนต่างก็งีบไปหลังอาหารกลางวัน มาตื่นเอาอีกทีก็เมื่อดวงตะวันจะลับขอบฟ้าไปแล้ว, Thai definition: หลับไปชั่วขณะหนึ่ง
งีบ[CLAS] taking a nap, See also: sleeping, Example: วันนี้อาการดีมากจนอยากจะงีบต่ออีกซักหนึ่งงีบ, Count unit: งีบ, Thai definition: ลักษณะนามบอกการหลับเช่นนั้น เช่น หลับงีบหนึ่ง หลับ 2 งีบ
งีบหลับ[V] nap, See also: have/take a nap, doze off, drop off, kip, nod off, snooze, Syn. งีบ, Example: ฉันงีบหลับไปพักใหญ่หลังอาหารกลางวัน มาตื่นอีกทีก็บ่ายคล้อยแล้ว, Thai definition: เผลอหลับไปชั่วขณะหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
งีบก. หลับไปชั่วขณะหนึ่ง
งีบลักษณนามบอกการหลับเช่นนั้นว่า หลับงีบหนึ่ง หลับ ๒ งีบ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hansen, shut your fucking mouth.แฮนแซ่น งีบได้แล้วน่า Dead Space: Downfall (2008)
So, you're saying... you were tired, so you dozed off and fell asleep.งั้น นายบอกว่า... นายเหนื่อยมาก แล้วก็เผลองีบหลับไป Baby and I (2008)
Getting a shut-eye (a nap). I want the fumes cleared out.จะไปงีบซักหน่อย ฉันอยากให้ควันออกให้หมดก่อน เปลี่ยน The Bank Job (2008)
My father, in his eighties, he was so convinced he's gonna die in his sleep, he limited himself to having afternoon naps.พ่อฉัน,ตอนอายุ 80 เขาโดนกล่อมมาว่าเขาจะตายตอนหลับ เขาจำกัดตัวเองไม่ให้งีบหลับในตอนบ่าย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You all keep talking. I'm gonna catch a few winks.จ้ะๆ พูดไปเถอะ \ ฉันว่าฉันจะหลับสักงีบดีกว่า Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Coffee in Paris, surfed the Maldives, took a little nap on Mount Kilimanjaro.กินกาแฟปารีส เล่นเซิร์ฟที่มัลดีฟ งีบกลางวันบนยอดเขาคีลีมานจาโร อ้อใช่ผมขอเบอร์โทรสาวโปแลนด์ในรีโอ้ Jumper (2008)
Now, you just get yourself a couple of hours' sleep.แค่ไปนอนพักผ่อนซักงีบ Body of Lies (2008)
- I'm getting Cs in all my classes. - Why am I looking like this?ฉันงีบหลับในห้องเรียนบ่อยๆ ทำไมฉันกลายเป็นนแบบนี้ The House Bunny (2008)
I'm like the nerd at the sleepover who fell asleep at 9.ฉันเหมือนเด็กโข่งที่แอบงีบในห้องเรียน Pineapple Express (2008)
Take naps?งีบเหรอ? Taken (2008)
I just put him down for a nap.ฉันเพิ่งจะพาเขาขึ้นไปงีบเอง Eggtown (2008)
My dad used to give me an occasional beer... but that was just to get me to take a nap.พ่อผมมักจะให้ผมดื่ม เบียร์บางครั้งบางคราวน่ะ... แต่มันก็แค่ตอนที่ เค้าอยากให้ผมงีบสะหน่อย I Love You, Beth Cooper (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งีบ[v.] (ngīp) EN: nap ; slumber ; doze ; sleep ; drowse   FR: faire la sieste ; sommeiller
งีบหลับ[v. exp.] (ngīp-lap) EN: nap ; have a nap ; take a nap ; doze off ; drop off ; kip ; nod of ; snooze   FR: faire la sieste ; faire un somme

English-Thai: Longdo Dictionary
take a napงีบ, ม่อยหลับ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
catnap[VI] งีบหลับ, Syn. doze, nap
doze off[PHRV] งีบหลับไป, See also: หลับไปโดยไม่รู้ตัว, งีบ, Syn. drop off, get off, go off, nod off, put off, send off
doze[VI] งีบหลับ, See also: สัปหงก, เคลิ้มหลับ, Syn. sleep, nap, snooze
flake[VI] งีบหลับ (แสลง), See also: ม่อยหลับ, งีบ, Syn. take a nap
take forty winks[IDM] งีบสักพัก (คำไม่เป็นทางการ), See also: หลับสักพัก
nap[VI] งีบ, See also: ม่อยหลับไป, Syn. snooze, slumber, Ant. awaken
slumber[VI] งีบหลับ, See also: เคลิ้มหลับ, สัปหงก, นอนหลับ, Syn. catnap, nap, sleep, Ant. awaken
snooze[VI] งีบหลับ (คำไม่เป็นทางการ), See also: นอนหลับ, Syn. drowse, nap, sleep, Ant. awaken

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doze(โดซ) {dozed,dozing,dozes} vt.,vi.,n. (การ) ม่อยหลับ,งีบหลับ,สัปหงก,เคลิ้ม. vt. ใช้เวลาในการงีบหลับ, See also: dozer n. ดูdoze, Syn. nap
nap(แนพ) {napped,napping,naps} v. งีบหลับ,ม่อยหลับ,เผลอ n. การนอนหลับในระยะเวลาอันสั้น, Syn. doze,sleep
siesta(ซิเอส'ทะ) n. การพักเที่ยงหรือการงีบหลับตอนเที่ยง ,การนอนกลางวัน, Syn. nap,afternoon rest
sleep-in(สลีพ'อิน) adj. เผลอหลับ,งีบหลับ
slumber(สลัม'เบอะ) vi.,vt. นอนหลับ (โดยเฉพาะหลับไปงีบหนึ่ง) ,อยู่ในภาวะสงบ,ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยการนอนหลับ,ฆ่าเวลาโดยการนอนหลับ., See also: slumberer n. slumberless adj., Syn. sleep,doze
slumberous(สลัม'เบอรัส,สลัม'บรัส) adj. ง่วงนอน,ง่วงหลับ,ชวนให้หลับ,เกี่ยวกับการงีบหลับ,เงียบสงัด,ขี้เกียจ,เงื่องหงอย., Syn. slumbery,sleepy
slumbrous(สลัม'เบอรัส,สลัม'บรัส) adj. ง่วงนอน,ง่วงหลับ,ชวนให้หลับ,เกี่ยวกับการงีบหลับ,เงียบสงัด,ขี้เกียจ,เงื่องหงอย., Syn. slumbery,sleepy
snooze(สนูซ) vi.,n. (การ) นอน,นอนหลับ,งีบหลับ,สัปหงก,นั่งสัปหงก., See also: snoozer n. snoozy adj.
wink(วิงคฺ) vi.,vt.,n. (การ) กระพริบ,ขยิบตา,ส่งสายตา,ขยับตา,ระยิบระยับ,สิ้นสุด,กลั่นน้ำตา,จำนวนน้อยที่สุด,ในเวลาฉับพลัน,การงีบ wink at เมินเฉย, Syn. blink,twinkle

English-Thai: Nontri Dictionary
doze(n) การสัปหงก,การงีบหลับ,อาการเคลิ้ม
doze(vi) ม่อยหลับ,เคลิ้มหลับ,สัปหงก,โงก,งีบหลับ
sleep(vi) นอนหลับ,นอน,งีบหลับ
slumber(n) การนอนหลับ,การงีบหลับ
slumber(vi) นอนหลับ,งีบหลับ
wink(n) แสงระยิบระยับ,การกะพริบตา,การขยิบตา,การงีบหลับ,เวลาชั่วพริบตา

German-Thai: Longdo Dictionary
schlummern(vi) |schlummerte, hat geschlummert| งีบ, ม่อยหลับ เช่น eine schlummernde Frau ผู้หญิงที่กำลังงีบอยู่, See also: S. ein Schläfchen machen,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top