ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

งิ้ว

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -งิ้ว-, *งิ้ว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งิ้ว[N] Chinese opera, See also: Chinese play, Chinese drama, Example: งิ้วเป็นอุปรากรที่มีคนนิยมดูมาก, Count unit: คณะ, โรง, Thai definition: ละครจีนแบบโบราณ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
งิ้วน. ละครจีนแบบโบราณ.
งิ้วน. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Bombax ceiba L. ในวงศ์ Bombacaceae กิ่งก้านและลำต้นมีหนามแหลมคม เปลือกสีเทา ขรุขระ ดอกสีแดงสด ใช้ปุยในผลอย่างเดียวกับง้าว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Operas, Chineseงิ้ว [ตลาดทุน]
Gossapinus Malabaricaงิ้ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Off to Planet China. - Thought you didn't have to do thatต้องไปโรงงิ้ว นึกว่าเลิกหาคู่แล้วซะอีก Saving Face (2004)
I'm not spending my entire break in Planet Chinaหนูไม่อยู่ในโรงงิ้วนี่ จนหมดเวลาพักร้อนนะคะ Saving Face (2004)
Is this a Peking opera costume?นี่มันของชุดใส่เล่นงิ้วหรือเปล่า Journey to the West (2013)

English-Thai: Longdo Dictionary
chinese opera(n) อุปรากรจีน, งิ้ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top