Search result for

งบ

(117 entries)
(0.0228 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -งบ-, *งบ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สัญญาจ้างบริการService Employment Contract
แบ่งบรรจุseparate packing

Longdo Dictionary ภาษาเกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
동방신기[ทงบังชินกิ] (n uniq ) เป็นบอยแบนด์จากเกาหลีใต้ ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 2003 ในสังกัดเอสเอ็มเอ็นเตอร์เทนเมนต์ชื่อวงแปลว่า "เหล่าเทวาผู้เจิดจรัสแห่งบุรพทิศ" แรกก่อตั้ง วงประกอบด้วยสมาชิก 5 คน คือ ยูโน ยุนโฮ หัวหน้าวง, ชเวคัง ชางมิน, ยองอุง แจจุง, มิกกี ยูชอน และซีอา จุนซู กระทั่งเดือนกรกฎาคม 2009 แจจุง ยูชอน และจุนซู ฟ้องร้องตันสังกัด กิจกรรมต่าง ๆ ของวงจึงหยุดเป็นเวลา 2 ปี 3 เดือน ภายหลัง สมาชิกทั้งสามลาออกไปตั้งวงใหม่ชื่อ เจวายเจ (JYJ) สังกัดซีเจสเอนเตอร์เทนเมนต์ (C-JeS Entertainment) ทงบังชินกีจึงกลายเป็นกลุ่มนักร้องคู่โดยเหลือสมาชิกคือ ยุนโฮ และ ชางมิน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งบ[N] budget, See also: a sum of money, Syn. งบประมาณ, Example: แม่บ้านจะเก็บงบไว้ส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับจ่ายค่ารักษาพยาบาล, Count unit: บาท, Thai definition: รายได้และรายจ่ายที่คาดไว้ว่าจะเกิด
งบดุล[N] balance sheet, See also: statement, record, Example: งบต่างๆ ที่อาจจะให้คอมพิวเตอร์ทำให้คือ งบรายได้ งบดุล แผนกำไร และรายงายด้านการเงินอื่นๆ, Thai definition: รายการแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อให้รู้ฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง
งบประมาณ[N] budget, See also: estimate, statement, Syn. งบดุล, งบบัญชี, Example: คณะวิจัยติดตามผลจัดทำมาตรฐานเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้นักเรียนใช้วางแผนงบประมาณ, Count unit: บาท, Thai definition: ประมาณการรายรับและรายจ่าย
งบการเงิน[N] financial budget, Example: บริษัทและห้างหุ้นส่วนจดทุเบียนทุกแห่งจะต้องมีผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีและงบการเงินเพื่อตรวจสอบว่ากิจการทำบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่, Thai definition: ฐานะทางการเงิน
งบประมาณแผ่นดิน[N] annual government statement of expenditure, See also: budget, Example: รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการพัฒนาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในวงเงิน 6,000 ล้านบาท, Thai definition: บัญชีแบบกำหนดรายรับรายจ่ายของแผ่นดิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
งบน. สิ่งที่เป็นแผ่นกลม ๆ เช่น งบนํ้าตาล งบนํ้าอ้อย, เรียกนํ้าตาล นํ้าอ้อย ที่ทำให้เป็นแผ่น ๆ เช่นนั้น ว่า นํ้าตาลงบ นํ้าอ้อยงบ.
งบน. ชื่อกับข้าวชนิดหนึ่งคล้ายห่อหมก ห่อด้วยใบไม้ มีใบตองเป็นต้น แล้วปิ้งไฟ. ก. ปรุงอาหารด้วยวิธีเช่นนั้น.
งบก. ปิด, รวม, เช่น งบบัญชี.
งบน. วงเงิน เช่น งบค่าก่อสร้างบ้าน.
งบดุลน. รายการแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อให้รู้ฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง โดยมีบัญชีกำไรและขาดทุนประกอบด้วย.
งบประมาณน. ประมาณการรายรับและรายจ่าย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
run-off statementงบความรับผิดติดพัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
appropriation, itemizedงบจัดสรรจำแนกรายการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
itemized appropriationงบจัดสรรจำแนกรายการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
permanent appropriationงบจัดสรรถาวร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appropriation, permanentงบจัดสรรถาวร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplementary appropriationงบจัดสรรเพิ่มเติม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appropriation, supplementaryงบจัดสรรเพิ่มเติม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil contingencies fundงบฉุกเฉิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fund, civil contingenciesงบฉุกเฉิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
service, debtงบชำระหนี้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Capital budgetงบประมาณลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Zero-base budgeting งบประมาณฐานศูนย์ [TU Subject Heading]
Budgetงบประมาณ [TU Subject Heading]
Budget deficitsงบประมาณขาดดุล [TU Subject Heading]
Budget in businessงบประมาณในด้านธุรกิจ [TU Subject Heading]
Capital budgetงบจ่ายลงทุน [TU Subject Heading]
County budgetsงบประมาณจังหวัด [TU Subject Heading]
Financial statementsงบการเงิน [TU Subject Heading]
Financial statements, Consolidatedงบการเงินรวม [TU Subject Heading]
Library materials budgetsงบประมาณสำหรับทรัพยากรห้องสมุด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My mother died in a plane crash in the andes when I was 6.แม่ฉันตายเพราะเครื่องบินตกบนเขา Andes ตอนฉันอายุ 6 ขวบ The Serena Also Rises (2008)
Why don't you just claim your throne and leave me alone?ทำไมเธอไม่กลับไปนั่งบนบัลลังค๋ของเธอแล้วเลิกยุ่งกับฉัน The Serena Also Rises (2008)
I highly doubt it was a coincidence.ดิฉันคิดว่ามันคงบังเอิญมากๆเลยหละค่ะ The Serena Also Rises (2008)
This isn't Brooklyn. Aren't you taking me home?นี่ยังไม่ถึงบลู๊คลินนี่นา นายไม่ได้ไปส่งฉันที่บ้านหรอ? The Serena Also Rises (2008)
Oh. Uh, she might be okay with that. I'll ask her.โอ้ เอ่ออ แบลร์น่าจะโอเคกับมันนะ ฉันจะลองบอกแบลร์ดู The Serena Also Rises (2008)
Jenny had the inspired idea putting Serena and Poppy Lifton and their friends in the front row.เจนนี่มีแรงบันดาลใจที่จะให้เซรีน่า กับ Poppy และพวกเพื่อนๆของเธอนั่งแถวหน้าสุด The Serena Also Rises (2008)
How on earth does one lose models?เร่องบ้านี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ย? The Serena Also Rises (2008)
Serena's just been keeping my seat warm.เซรีน่าจะเป้นคนปกป้องบัลลังค์ของฉันเอง The Serena Also Rises (2008)
So is this your great peace plan?นี่หรอคือแผนสงบศึกของเธอ The Ex-Files (2008)
- Well, well. Look who's back on top.นั่นใครนะที่กลับมาชิงบัลลังค์แล้วหนะ The Serena Also Rises (2008)
How was the trip? How--How's Bart?ทริปเป็นไงบ้าง แล้วบาร์ตล่ะ The Ex-Files (2008)
Mm. Yeah. So how's your, uh, how's your first day going?อิม ใช่ วันแรกเป็นไงบ้าง The Ex-Files (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งบ[n.] (ngop) EN: budget ; sum of money ; account ; financial statement   FR: budget [m] ; fonds [mpl] ; somme [f] ; compte [m]
งบ[n.] (ngop) EN: cake of sugar   
งบ[v.] (ngop) EN: close an account ; balance an account   FR: clôturer un compte ; solder un compte
งบกระแสเงินสด[n. exp.] (ngop krasaē ngoensot) EN: cas flow statement ; statement of cash flows   
งบการท่องเที่ยว[n. exp.] (ngop kān thøngthīo) EN: traveling allowance   
งบการเงิน[n. exp.] (ngop kānngoen) EN: financial budget   
งบการเงินรวม[n. exp.] (ngop kānngoen rūam ) EN: consolidated financial statements   
งบกำไรขาดทุน[n. exp.] (ngop kamrai khātthun) EN: profit and loss statement   
งบกำไรสะสม[n. exp.] (ngop kamrai sasom) EN: statement of retained earnings ; statement of undistributed profits ; statement of earned surplus   
งบดุล[n.] (ngopdun) EN: balance sheet ; statement ; record   FR: bilan [m] ; balance [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า
vignette(n) ภาพถ่ายที่มีความสว่างค่อยๆลดจางลงบริเวณขอบภาพ
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
What's up?(phrase) เป็นไงบ้าง, สบายดีไหม (ใช้ทักทายเพื่อนฝูง คนสนิท)
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
bucket shop(n slang) ร้านค้าหรือสำนักงานที่ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก
reassure(vt) ปลอบใจทำให้สงบลง, ทำให้รู้สึกดีขึ้น เช่น After she had failed an examination in maths, her mother tried to reassure her.
VAR(uniq) ย่อมาจาก Value-Added Reseller หมายถึงบริษัทหรือองค์กรที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว มาเพิ่มมูลค่าโดยทำการปรับปรุงให้เหมาะกับงานเฉพาะด้าน แล้วขายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
Keep your shirt on!ใจเย็นๆ, สงบสติอารมณ์ซะนะ, S. Calm down!,
EOS[อี โอ เอส] รุ่นกล้องของบริษัทแคนนอน canon

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allowance[N] งบประมาณ
balance[N] งบดุล, Syn. surplus, remainder
budget[N] งบประมาณ, See also: เงินตรา, กองทุน, เงิน, ทุน, เงินสะสม, งบประมาณ, Syn. allocation, funds
balance the books[IDM] งบดุลบัญชีลงตัว
superfund[N] งบประมาณใหญ่สำหรับดูแลสิ่งแวดล้อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
a horizonพื้นดินที่อยู่เบื้องบ
aafabbr. Allied Air Forces. (กองทัพอากาศพันธมิตร) Army Air Forces กองบินทหารบก
abloom(อะบลูม) adj., adv. กำลังบาน
abnormal psychologyจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความวิปริตของบุคลิกภาพ (branch of psychology)
aboard(อะบอร์ด') adv. ,prep. บนเรือ,บนเครื่องบิน,บนรถ,ไปทางข้าง, Syn. on board, on aboard
absolve(แอบซอลว' , -ซอลว) vt. ปลดเปลื้อง ล้างบาป อภัยโทษ หลุดออกจาก
accelerograph(แอคเซล' เลอโรกราฟ) n. เครื่องเร่งบันทึกอัตโนมัติ

English-Thai: Nontri Dictionary
abloom(adv) กำลังบานสะพรั่ง
aboard(adv,pre) บนเรือ,บนรถ,บนรถไฟ,บนเครื่องบิน
accidentally(adv) อย่างบังเอิญ,เป็นเหตุบังเอิญ
acquiesce(vi) ยินยอม,ยอมรับ,สงบปากสงบคำ,นิ่งเฉย
acquiescence(n) การยินยอม,การยอมรับ,การสงบปากสงบคำ,การนิ่งเฉย
aegis(n) โล่,เครื่องป้องกัน,เครื่องบังหน้า
aerial(adj) เกี่ยวกับอากาศ,เกี่ยวกับเครื่องบิน
aeronaut(n) นักบิน,กัปตันเครื่องบิน
aeroplane(n) เครื่องบิน
agitate(vt) ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้ไม่สงบ,ทำให้ร้อนใจ,ทำให้ตื่นเต้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
consolidation (n ) งบการเงินรวม
financial report (n) งบการเงิน
financial statement (n) งบกำไรขาดทุน
See also: S. profit and loss statement,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
財務諸表[ざいむしょひょう, zaimushohyou] งบการเงิน
損益計算書[そんえきけいさんしょ, son'ekikeisansho] งบกำไรขาดทุน
貸借対照表[たいしゃくたいしょうひょう, taishakutaishouhyou] งบดุล
決算報告[けっさんほうこく, kessanhoukoku] งบการเงิน

German-Thai: Longdo Dictionary
Bonnเมืองบอนน์ เมืองหลวงของเยอรมันตะวันตกในสมัยก่อน
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus
hinter(Präp.) |บุพบทบ่งสถานที่ตามด้วยคำนามรูป Dativ| ข้างหลัง เช่น hinter dem Haus ข้างหลังบ้าน
liegenพิง, วางอยู่บน, อ้างบน | lag, gelegen |
obenข้างบ
Käfer(n) |der, pl. Käfer| รถโฟล์คเต่าทอง รถยนต์รุ่นหนึ่งของบริษัท Volkswagen
aufschreiben(vi) |schrieb auf, hat aufgeschrieben| เขียนลงบนกระดาษ สลัก จารึก
abheben(vi) |hob ab, hat abgehoben| แสดงอาการขึ้น เช่น Ein Flugzeug hebt ab. เครื่องบินขึ้น
hoch(adj) สูง (ใช้บอกระยะแนวขึ้นข้างบน) ถ้าบอกความสูงของคนใช้ groß ไม่ใช้ hoch
einsteigen(vi) |stieg ein, ist eingestiegen| ขึ้นรถ, ขึ้นเครื่องบิน, See also: der Einstieg

French-Thai: Longdo Dictionary
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'อรุณสวัสดิ์' จนถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Related: Bonsoir!
partir en avion(vi) ไปด้วยเครื่องบิน, บินไป , See also: S. prendre l'avion, aller en avion, Related. voler
leçon(n) la, บทเรียน เช่น étudier une leçon = เรียนหนังสือหนึ่งบ
aile(n) n.f. 1) ปีก เช่น ปีกนก, ปีกไก้, ส่วนปีกของเครื่องบิน 2) ส่วนของใบพัดหรือกังหัน
dormir(vi) 1)นอนหลับ 2) อยู่ในสถานะที่สงบไม่มีการเคลื่อนไหว ไม่มีการใช้งาน ex: Capitaux qui dorment.
Image:
sous(prep) ข้างบน หรือ สัมผัสกัน
en(prep) ที่ (บุพบทระบุสถานที่ ส่วนใหญ่ตามด้วยชื่อประเทศ) เช่น Je viens assez souvent en France. ผมไปฝรั่งเศสค่อนข้างบ่อย
contre(prep) ติดกับ, อิงกับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Le jardinier a posé une échelle contre le mur. คนทำสวนวางบันไดลิงอิงกับกำแพง
de temps en temps(phrase) บางครั้งบางคราว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top