ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฆ-, *ฆ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ภาษาอังกฤษเพื่อการโษณาและประชาสัมพันธ์(n, phrase) English for Advertising and Public Relations
องค์กรยุวสงฆ์โลก(n, uniq) World Buddhist Sangha Youth

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
าต(n) death, See also: end, disaster, Syn. ความตาย, จุดจบ, อวสาน, การสิ้นสุด, ความหายนะ, Ant. การเกิด, กำเนิด, Example: ชีวิตของคนเราจะถึงฆาตเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้
ฆ่(v) cancel, See also: cross out, delete, erase, Syn. ทำลาย, ลบทิ้ง, ฆ่าทิ้ง, ขีดฆ่า, Example: เจ้านายฆ่าข้อความมากมายบนกระดาษ
ฆ่(v) assassinate, See also: kill, murder, slay, slaughter, Syn. สังหาร, ฆ่าฟัน, ทำลายล้าง, พิฆาต, ประหาร, Example: ตำรวจตามจับฆาตกรฆ่าข่มขืนได้แล้วเมื่อวานนี้, Thai Definition: ทำให้ตาย, ทำลาย
ฆ้อง(n) gong, See also: tam-tam, Example: กรมศิลปากรมีลูกศิษย์ทางฆ้องมากมาย, Count Unit: อัน, Thai Definition: เครื่องตีให้เกิดเสียงอย่างหนึ่ง ทำด้วยโลหะผสมรูปร่างเป็นแผ่นวงกลมงองุ้มลงมารอบตัว มีปุ่มกลมตรงกลางเหมาะสำหรับตี
าตกร(n) murderer, See also: killer, slayer, assassin, Syn. ผู้ฆ่า, นักฆ่า, Example: ตำรวจตามจับฆาตกรฆ่าข่มขืนได้แล้วเมื่อวานนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ร้ายฆ่าคน
ราวาส(n) layman, See also: laity, layperson, Syn. ผู้ครองเรือน, คฤหัสถ์, Example: ฆราวาสคือบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นพระภิกษุสงฆ์, Count Unit: คน, Thai Definition: คนทั่วๆ ไปที่ไม่ใช่นักบวช, คนผู้อยู่ในครองเรือน
ฆ่าฟัน(v) kill, See also: assassinate, murder, slay, slaughter, Syn. ฆ่า, ทำลายล้าง, กำจัด, สังหาร, ประหาร, ทำลาย, Example: ถ้าเกิดมียิงฆ่าฟันกันขึ้นต้องมีผู้คนล้มตายแน่นอน
าตกรรม(n) murder, See also: killing, slaying, homicide, manslaughter, Syn. การฆาตกรรม, การฆ่าฟัน, การสังหาร, การฆ่า, การลอบสังหาร, การฆ่าสังหาร, Example: คดีฆาตกรรมที่สะเทือนขวัญประชาชนในขณะนี้ก็คือคดีฆาตกรรมพยานคดีเพชร, Thai Definition: การฆ่าคน
ฆ่าเวลา(v) kill time, See also: spend time, Example: คนชราบางคนไม่ได้ทำงานเพื่อหวังเงินแต่ทำเพื่อฆ่าเวลามากกว่า, Thai Definition: ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ฆ่าเชื้อ(v) sterilize, See also: disinfect, purify, clean, Syn. ทำลายเชื้อ, Example: ฝ่ายบรรจุและผลิตอาหารจะต้องควบคุมกระบานการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
(คอ) พยัญชนะตัวที่ ๖ เรียกว่า อ ระัง เป็นอักษรตํ่า ใช้เป็นพยัญชนะต้น และเป็นตัวสะกดในมาตรากกหรือแม่กก เช่น เม.
น-, นะ(คะนะ-) น. แท่ง, ก้อน. ว. แน่น, ทึบ, แข็ง เช่น กรวดกรับอันคละนศิลา (ดุษฎีคำฉันท์).
ร-, ระ(คะระ-) น. เรือน.
รณี(คอระนี) น. แม่เรือน, เมีย.
ราวาส(คะราวาด) น. คนผู้อยู่ครองเรือน, คนทั่ว ๆ ไปที่ไม่ใช่บรรพชิตหรือนักบวช.
ฆ้องน. เครื่องตีชนิดหนึ่ง ทำด้วยโลหะผสม รูปร่างเป็นแผ่นวงกลมมีปุ่มนูนกลมตรงกลางสำหรับตี มีขอบยื่นลงมารอบตัว เรียกว่า ใบฉัตร มีหลายชนิด เช่น ฆ้องกระแต ฆ้องชัย ฆ้องวง.
ฆ้องกระแต<i>ดู กระแต ๑</i>.
ฆ้องคู่น. ฆ้องที่ใช้ตีประกอบการแสดงหนังตะลุงและการเล่นโนรา ชุดหนึ่งมี ๒ ลูก.
ฆ้องชัยน. ฆ้องมีปุ่มตรงกลาง ขนาดกว้างประมาณ ๘๐ เซนติเมตร สมัยโบราณใช้ตีเป็นสัญญาณในกองทัพ ปัจจุบันใช้ตีในงานพิธีมงคลต่าง ๆ, ฆ้องหุ่ย ก็เรียก.
ฆ้องปากแตกว. ปากโป้ง, เก็บความลับไม่อยู่, ชอบนำความลับของผู้อื่นไปโพนทะนา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
homicideาตกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
olfactory nerveานประสาท, ประสาทรับกลิ่น, ประสาทสมองเส้นที่ ๑ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve, olfactoryานประสาท, ประสาทรับกลิ่น, ประสาทสมองเส้นที่ ๑ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
slayฆ่า, สังหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kill by negligenceฆ่าคนโดยประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
killฆ่าผู้อื่น, ฆ่าคน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disinfectฆ่าเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Women murderersาตกรสตรี [TU Subject Heading]
Gongฆ้อง [TU Subject Heading]
Khong wongฆ้องวง [TU Subject Heading]
Mass murderาตกรรมหมู่ [TU Subject Heading]
Murderาตกรรม [TU Subject Heading]
Murderersาตกร [TU Subject Heading]
Serial murderersาตกรต่อเนื่อง [TU Subject Heading]
Serial murdersาตกรรมต่อเนื่อง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Checkmate.รุกาต Blazing Saddles (1974)
Kill himฆ่าซะ Bang and Burn (2007)
Murder.าตกรรม Slight of Hand (2010)
Murder.าตกร Better Angels (2012)
Kill me then.ฆ่าผมซะสิ Rain on the Evil and on the Good (2012)
Kill 'em!- ฆ่ามัน! You're No Good (2013)
- Mate.าต The Sound and the Fury (2015)
And there, my faithful Huntsman, you will kill her!และมีนายพรานที่ซื่อสัตย์ของ ฉัน คุณจะฆ่าเธอ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You want to get us all killed?คุณต้องการได้รับพวกเราทุกคน ถูกฆ่าตาย? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We'll kill it dead.เราจะฆ่ามันตาย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Let's kill it before it wakes up.เถอะฆ่ามันก่อนที่จะตื่นขึ้นมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Which end do we kill?ซึ่งเราไม่สิ้นฆ่า? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราวาส[kharāwāt] (n) EN: layman ; laity ; layperson ; lay Buddhist  FR: laïc [ m ] ; laïque [ m ]
ราวาส[kharāwāt] (adj) EN: lay  FR: laïque
ฆ้อง[khøng] (n) EN: gong  FR: gong [ m ]
ฆ่[khā] (v) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of  FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
ฆ่[khā] (v) EN: cancel ; cross out ; delete ; erase  FR: rayer ; biffer ; barrer ; caviarder
ฆ่าคน[khā khon] (v, exp) EN: murder  FR: tuer ; assassiner
ฆ่าคนตาย[khā khon tāi] (v, exp) EN: murder  FR: assassiner
ฆ่าคนตายโดยเจตนา[khā khon tāi dōi jēttanā] (v, exp) FR: assassiner ; tuer avec préméditation
ฆ่าฅัวเอง[khā tūa-ēng] (v) EN: commit suicide  FR: se suicider
าต[khāt] (n) EN: death ; end ; fate ; disaster  FR: mort [ f ] ; tuerie [ f ] ; destruction [ f ] ; fin [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
thug(n, slang) นักเลง, อันธพาล, วายร้าย, ผู้ร้าย, าตกร, อาชญากร
extrajudicial killing(n) การฆ่าแบบไม่เคารพกฎหมาย, การฆ่าที่ผิดกฎหมาย
cutout(n) แผ่นป้าย ที่ตัดจากไม้หรือวัสดุอื่นตัดเป็นชิ้นขนาดใหญ่ มักมีรูปภาพหรือข้อความโษณาบนแผ่นป้ายนั้น เช่น Cardboard cutouts, lifesize standups of movie stars at wholesale prices., See also: board
altoชั้นกลาง (เป็น prefix ของเมที่มีระดับความสูง 6, 000-20, 000 ฟุต)
cirroชั้นสูง (เป็น prefix ของเมที่มีระดับความสูงตั้งแต่ 20, 000 ฟุต ขึ้นไป)
nimboฝน, น้ำ (เป็น prefix ของเมที่สามารถก่อตัวให้เกิดฝนได้) เช่น The low, gray clouds that fill the skies are Nimbo stratus.
ganesha(n) พระพิเณศ
crucify(vt) ฆ่าโดยตรึงแขนและขาบนไม้กางเขนแบบพระเยซู

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
account for(phrv) ฆ่า, See also: ยิง, จับ สัตว์, คน, เครื่องบิน
bag(vt) ฆ่าหรือจับ (ในการล่าสัตว์), Syn. capture, catch
bag(vt) ฆ่า, See also: ล่าเหยื่อ, Syn. kill, hunt
butcher(vt) ฆ่าสัตว์ขาย, Syn. slaughter
beguile with(phrv) ฆ่าเวลา, See also: เพลิดเพลินไปกับ
blow one's brains out(idm) ฆ่าด้วยการยิงศีรษะ, See also: ยิงเป่าสมอง, Syn. dash out
bump off(phrv) ฆ่า (คำสแลง), See also: กระทำฆาตกรรม, ทำให้ตาย, Syn. do away with, finish off, knock off
burn someone to death(idm) เผาจนตาย, See also: ฆ่าด้วยการเผาไฟจนตาย
croak(vt) ฆ่า (คำสแลง)
crucify(vt) ฆ่าโดยการตรึงกางเขน, Syn. nail to the cross

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abattoir(แอ็บ' บะทวา) n. โรงฆ่าสัตว์
abbey(แอบ' บี) n. (pl -beys) วัด, โบสถ์ใหญ่, เจ้าวัด, สำนักสงฆ์, พระทั้งหมดของวัด
acaricide(อะแค' ริไซดฺ) n. ยาฆ่าแมลงวันจำพวกเห็บ
ad(แอด) n. การโษณา. -adj. เกี่ยวกับการโษณา, Syn. advertisement, advertising
adman(แอด' แมน) n., pl. -men.) ผู้โษณา
advertise(แอด' เวอไทซ, แอดเวอไทซ') vt., vi. แจ้งความ, โษณา, ประกาศ.
advertisement(แอดเวอ' ทิซเมินทฺ, แอดเวอไทซ' เมินทฺ) n. การโษณา, การแจ้งความ, คำโษณา, คำแจ้งความ, Syn. ad, notice, announcement
advertising(แอด' เวอไทซิง) n. การโษณา, สิ่งที่ใช้ในการโษณา, คำโษณา, อาชีพหรือธุรกิจการโษณา., Syn. advertizing
advertising agencyหน่วยงานโษณา, บริษัทโษณา
advertising manผู้โษณา, ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการโษณา (adman)

English-Thai: Nontri Dictionary
advertise(vt) โษณา, ประกาศ, แจ้งความ
advertisement(n) การโษณา, การประกาศ, การแจ้งความ
advertising(n) การโษณา, คำโษณา
advocate(vt) สนับสนุน, เป็นทนาย, พูดแก้ต่าง, โษณาชวนเชื่อ
agitprop(n) การโษณาชวนเชื่อ, การยุยง, การปลุกปั่น
antiseptic(n) ยาฆ่าเชื้อโรค
assassin(n) าตกร, ผู้ลอบฆ่า, ผู้ลอบสังหาร
assassinate(vt) ลอบฆ่า, ลอบสังหาร
assassination(n) การลอบฆ่า, การลอบสังหาร
avoidable(adj) หลบหลีกได้, หลีกเลี่ยงได้, ลบล้างได้, เป็นโม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ice(n, slang) ฆ่า, See also: to kill another person, Syn. to kill somebody
pwn(slang) ฆ่า!!! ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
snuff(slang) ฆ่า, kill, murder
Vermillionาตกรที่ใช้ปืนเป็นอาวุธ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
殺人[さつじん, satsujin] าตกรรม, การฆ่าคน
殺人狂人[さつじんはんにん, satsujinhannin] (n) าตกร
連続殺人[れんぞくさつじん, renzokusatsujin] (n) าตกรฆ่าต่อเนื่อง, See also: S. serial murders

German-Thai: Longdo Dictionary
reichen(vi) |reichte, hat gereicht| เพียงพอ เช่น so lange die Vorräte reichen ตราบเท่าที่ยังมีของ (วลีนี้พบบ่อยในเยอรมนีเวลาที่มีการโษณาลดราคาสินค้า), Syn. langen
Sprecher(n) |der, pl. Sprecher| โษก, ผู้ประกาศ
bedeckt(adj) (พูดถึงสภาพอากาศ) มีเมปกคลุม
Verdacht(n) |der, nur Sg.| ความสงสัยว่ามีการกระทำผิด เช่น Er steht im Verdacht, seinen Nachbar zu töten. เขาถูกสงสัยว่าได้าตกรรมเพื่อนบ้าน
angenommen(adv, phrase) ถ้า, สมมุติว่า เช่น 1° Angenommen, daß es die Wahrheit ist, würde ich ihn killen. = นี่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะ ฉันจะไปฆ่ามัน 2° Angenommen, daß du mitfährst, sind wir dann zu viert. = สมมุติว่าเธอไปด้วย ก็จะกลายเป็นสี่คน
kaltblütig(adj, adv) โหดร้าย, เลือดเย็น, เหี้ยมโหด, อำมหิต เช่น Er hat sie kaltblütig umgebracht. = เขาฆ่าหล่อนได้อย่างเหี้ยมโหด
Selbstmordgedanke(n) |der| การคิดฆ่าตัวตาย, See also: Gedanken
wolkig(adj) มีเมปกคลุม, See also: Related: neblig
Plakat(n) |das, pl. Plakate| ใบประกาศ, ป้ายโษณา, ป้ายประกาศ, โปสเตอร์
Suizid(n) |der, pl. Suizide| การฆ่าตัวตาย, Syn. Selbstmord

French-Thai: Longdo Dictionary
film, -s(n) le, = ภาพยนต์ เช่น film en couleurs = ภาพยนต์สี , film documentaire = ภาพยนต์แนวสารคดี , film muet = ภาพยนต์ใบ้ , film publicitaire = ภาพยนต์โษณา , film d'aventures = ภายนต์แนวผจญภัย , film d'horreur = ภาพยนต์แนวสยองขวัญ, film policier = ภาพยนต์แนวสืบสวนสอบสวน, film d'animation = ภาพยนต์คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
nuage(n) |m| เม เช่น Ils annoncent nuages et pluie pour lundi, violentes pluies pour mardi, nuages et pluie pour mercredi et violentes pluies pour jeudi. Ça promet!
affiche(n) |f| รูปโษณาติดผนัง, โปสเตอร์ เช่น L'affiche de théâtre se découvre dans la rue, dans n'importe quel espace public, perdue dans une forêt de panneaux, pancartes, enseignes, publicités.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top