ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ค่านายหน้า

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค่านายหน้า-, *ค่านายหน้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่านายหน้า[N] commission, See also: sales commission, brokerage, compensation, fee, Syn. เปอร์เซ็นต์, ค่าบริการ, ค่าตอบแทน, Example: เขาขอค่านายหน้า 5 เปอร์เซ็นต์ จากการติดต่อค้าขายที่ดิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปอร์เซ็นต์ค่านายหน้า, ค่าตอบแทนในการติดต่อซื้อขายเป็นต้น, เช่น ได้เปอร์เซ็นต์ ให้เปอร์เซ็นต์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brokerageค่านายหน้า [การบัญชี]
Commissionค่านายหน้า [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This isn't about money.- ไม่มีค่านายหน้า 10 % Punchline (1988)
Yeah,I don't know how he makes a living sending all of his commissions to other dealers.ฉันไม่รู้ว่าเขาอยู่ได้ยังไง ส่งค่านายหน้าของเขาทั้งหมดไปให้ดีลเลอร์ที่อื่น An Inconvenient Lie (2007)
With ten percent you have your chest waxed and highlights. You're sorted.ค่านายหน้า 10 เปอร์เซนต์มันไม่พอหรือไง Goal II: Living the Dream (2007)
AND THEY'RE WILLING TO GO 10% OVER ASKING.และพวกเขาเต็มใจจะให้ค่านายหน้า10%แบบที่ไม่ต้องถามเลยด้วย Mother Said (2008)
This is a consignment operation.นี่เป็นของค่านายหน้าฝากขายว่ะ Crazy Handful of Nothin' (2008)
The 700 grand is a finder's fee for putting them in touch with Lichtenstein.เงินเจ็ดล้านเหรียญ เป็นค่านายหน้า สำหรับการนำพวกเค้าให้รู้จัก กับลิคเทนสไทน. Chuck Versus the DeLorean (2008)
WOULD YOU ENDURE THAT FOR A GUY? FOR BARRY MANILOW, MAYBE.ทำงานเป็นพนักงานขายออกพื้นที่ ได้แต่ค่านายหน้า ถูกหักเยอะ The Angel Maker (2008)
Can you go straight?สนใจมากๆกับค่านายหน้า จากการล่าวาฬ The Cove (2009)
The commission's negotiable. 40%.ค่านายหน้าเจรจากันได้ 40% Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Never let a good commission go without a fight.ไม่เคยได้ค่านายหน้าโดยไม่สู้ Episode #3.2 (2009)
It's called a commission, Tanya.เรียกว่าเป็นการหักค่านายหน้าธัญญ่า Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
The commission on this deal is worth 40 grand.ค่านายหน้างานนี้ 4 หมื่นนะ The Ballad of Booth (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่านายหน้า[n.] (khā nāinā) EN: commission ; sales commission ; brokerage ; brokerage fees ; broker's fee ; compensation ; fee   FR: prime [f] ; commission [f] ; courtage [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brokerage[N] ค่านายหน้า, See also: เงินปากถุง
commission[N] ค่านายหน้า, See also: ค่าคอมมิชชั่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brokerage(โบร'เคอริจฺ) n. กิจการนายหน้า,ค่านายหน้า,ค่าธรรมเนียม
commission(คะมิช'เชิน) {commissioned,commissioning,commissions} n. การมอบหมายหน้าที่,การมอบหมาย,อำนาจที่มอบหมายให้,เอกสารมอบอำนาจ,คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายอำนาจให้กระทำบางอย่าง,คณะกรรมการ,คณะกรรมาธิการ,ค่านายหน้า,ค่าคอมมิชชั่น,สัญญาบัตร -Phr. (in commission เข้าประจ
override(โอ'เวอะไรดฺ) vt. ขี่ม้าข้าม,เอาชนะ,ข่ม,ครอบงำ,ขี่ม้ามากเกินไป n. ค่าตอบแทนการขาย,ค่านายหน้า
procurance(โพรเคียว'เรินซฺ) n. การจัดหา,การหามาได้,การเป็นตัวแทน,ค่านายหน้า,การเป็นสื่อโลกีย์

English-Thai: Nontri Dictionary
brokerage(n) การเป็นนายหน้า,ค่านายหน้า
commission(n) ค่านายหน้า,ค่าคอมมิชชั่น,คณะกรรมาธิการ,การแต่งตั้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top