ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คู่ต่อสู้

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คู่ต่อสู้-, *คู่ต่อสู้*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่ต่อสู้(n) opponents, See also: rival, adversary, antagonist, foe, enemy, Syn. คู่พิพาท, ศัตรู, คู่อริ, ปรปักษ์, คู่แข่ง, Example: ฉันเป็นนักมวยหัดใหม่ที่แพ้น็อคแก่คู่ต่อสู้เพียงแค่ยกแรกเท่านั้น, Count Unit: คู่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where shall I find a new adversary so close to my own level?ผมจะหาคู่ต่อสู้คนใหม่ที่มีฝีมือ พอๆกับผม ได้ที่ไหน? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
At her level, she is no match for you at all.ด้วยฝีมือระดับนางย่อมไม่ใช่คู่ต่อสู้ของท่าน. Return of the Condor Heroes (1983)
The fact is that you underestimated your competition.อันที่จริง แกประเมินคู่ต่อสู้ต่ำไป Rambo III (1988)
You're rewarded the more you punish your opponent.ยิ่งเล่นงานคู่ต่อสู้ คุณยิ่งได้รางวัล Unbreakable (2000)
Even if it is against Slytherin.ถึงแม้คู่ต่อสู้คือสลิธีริน Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
On the count of three cast your charms to disarm your opponent.พอฉันนับถึงสาม ร่ายคาถาปลดอาวุธคู่ต่อสู้ แค่ปลดนะ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
You're no match for meเธอไม่ใช่คู่ต่อสู้ฉันหรอก Spygirl (2004)
In Taekwondo, it's against the rules to punch your opponent's face!ในเทควันโด ถ้านายชกหน้าคู่ต่อสู้ ถือว่าผิดกติกา! Spin Kick (2004)
My opponent was KOH.คู่ต่อสู้ของฉันคือ โก Spin Kick (2004)
So drive your opponent all the way to the corner.ดังนั้น ต้อนคู่ต่อสู้ให้เข้ามุมไว้ Spin Kick (2004)
Since the boss of Jae-gal was arrested, they haven't had any trouble with the rival organization.ตั้งแต่หัวหน้าของพวกแจ-กอลถุกจับ พวกมันก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับองค์กรคู่ต่อสู้ Sweet 18 (2004)
Only compared to his opponent.เมื่อเทียบกับคู่ต่อสู้ของเค้า Memoirs of a Geisha (2005)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where shall I find a new adversary so close to my own level?ผมจะหาคู่ต่อสู้คนใหม่ที่มีฝีมือ พอๆกับผม ได้ที่ไหน? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
At her level, she is no match for you at all.ด้วยฝีมือระดับนางย่อมไม่ใช่คู่ต่อสู้ของท่าน. Return of the Condor Heroes (1983)
The fact is that you underestimated your competition.อันที่จริง แกประเมินคู่ต่อสู้ต่ำไป Rambo III (1988)
You're rewarded the more you punish your opponent.ยิ่งเล่นงานคู่ต่อสู้ คุณยิ่งได้รางวัล Unbreakable (2000)
Even if it is against Slytherin.ถึงแม้คู่ต่อสู้คือสลิธีริน Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
On the count of three cast your charms to disarm your opponent.พอฉันนับถึงสาม ร่ายคาถาปลดอาวุธคู่ต่อสู้ แค่ปลดนะ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
You're no match for meเธอไม่ใช่คู่ต่อสู้ฉันหรอก Spygirl (2004)
In Taekwondo, it's against the rules to punch your opponent's face!ในเทควันโด ถ้านายชกหน้าคู่ต่อสู้ ถือว่าผิดกติกา! Spin Kick (2004)
My opponent was KOH.คู่ต่อสู้ของฉันคือ โก Spin Kick (2004)
So drive your opponent all the way to the corner.ดังนั้น ต้อนคู่ต่อสู้ให้เข้ามุมไว้ Spin Kick (2004)
Since the boss of Jae-gal was arrested, they haven't had any trouble with the rival organization.ตั้งแต่หัวหน้าของพวกแจ-กอลถุกจับ พวกมันก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับองค์กรคู่ต่อสู้ Sweet 18 (2004)
Only compared to his opponent.เมื่อเทียบกับคู่ต่อสู้ของเค้า Memoirs of a Geisha (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คู่ต่อสู้[khū tøsū] (n, exp) EN: opponent ; rival ; antagonist

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adversary(n) คู่ต่อสู้, See also: อมิตร, ข้าศึก, คู่ปรปักษ์, คู่อาฆาต, ปรปักษ์, ศัตรู, Syn. enemy, opponent
contender(n) คู่ต่อสู้, See also: คู่แข่ง, Syn. challenger, competitor, rival
opponent(n) คู่ต่อสู้, See also: ฝ่ายตรงข้าม, คู่แข่งขัน, คู่ปรับ, Syn. antagonist, foe, rival, Ant. ally, companion, friend
rival(n) คู่แข่ง, See also: คู่ต่อสู้, คู่ปรับ, Syn. competitor, contestant
unequals(n) คู่ต่อสู้ที่ไม่ทัดเทียมกัน, See also: คน ในการแข่งขันใดๆ ที่ไม่เสมอภาค เช่น ด้านพละกำลัง ความสามารถ ฯลฯ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adversary(แอด' เวอซารี) n. ปรปักษ์, คู่ต่อสู้.
competitor(คัมเพท'ทิเทอะ) n. ผู้แข่งขัน, ผู้แข่ง, คู่ต่อสู้, Syn. contestant, rival
corrival(คะไร'วัล) n., adj. คู่แข่ง, คู่ต่อสู้
foe(โฟ) n. ศัตรู, ข้าศึก, ปรปักษ์, คู่ต่อสู้, ผู้หน่วงเหนี่ยว, ผู้ต่อต้าน, สิ่งที่เป็นภัย
gamesmanship(เกมซฺ'มันชิพ) n. วิธีการเอาชนะคู่ต่อสู้ หรือฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ผิดกติกา
hammerlockn. (มวยปล้ำ) การจับแขนคู่ต่อสู้บิดไปข้างหลัง
indain wrestingมวยปล้ำแบบหนึ่งที่คู่ต่อสู้นอนกลับหัว กลับหางกัน แล้วทำการเกี่ยวขาคู่ต่อสู้ไม่ให้คู่ต่อสู้นอนราบบนพื้นได้
jujitsu(จูจิท'ซู, จูจูท'ซู) n. ศิลปะป้องกันตัวแบบหนึ่งโดยใช้น้ำหนักและกำลังของคู่ต่อสู้ทำลายการรุกของคู่ต่อสู้เอง. -S.jiujitsu
jujutsu(จูจิท'ซู, จูจูท'ซู) n. ศิลปะป้องกันตัวแบบหนึ่งโดยใช้น้ำหนักและกำลังของคู่ต่อสู้ทำลายการรุกของคู่ต่อสู้เอง. -S.jiujitsu
jump balln. ลูกบาสเกตบอลที่กรรมการโยนขึ้นกลางอากาศให้คู่ต่อสู้แย่งกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
adversary(n) ศัตรู, คู่ต่อสู้, ฝ่ายตรงข้าม
antagonist(n) ปรปักษ์, คู่ต่อสู้, ผู้ต่อต้าน, คู่ปรับ, ศัตรู
competitor(n) ผู้แข่งขัน, คู่แข่ง, คู่ต่อสู้
duelist(n) ผู้ประลองฝีมือ, ผู้ดวลกัน, คู่ต่อสู้
duellist(n) ผู้ประลองฝีมือ, ผู้ดวลกัน, คู่ต่อสู้
foe(n) ศัตรู, คู่อริ, คู่อาฆาต, ข้าศึก, ปรปักษ์, ฝ่ายตรงข้าม, คู่ต่อสู้
foeman(n) ข้าศึก, ศัตรู, ฝ่ายตรงข้าม, คู่ต่อสู้
opponent(n) ฝ่ายตรงข้าม, คู่แข่ง, ปรปักษ์, คู่ต่อสู้
rival(adj) เป็นคู่ต่อสู้, แข่งขันกัน, ตีเสมอ, ชิงดีชิงเด่น
rival(n) คู่ปรับ, คู่แข่งขัน, คู่ต่อสู้

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top