ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คืนดีกัน

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คืนดีกัน-, *คืนดีกัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คืนดีกัน[V] reconcile, See also: bring about a reconciliation, make peace, restore good relations, patch up a quarrel, Syn. ญาติดีกัน, คืนดี, ดีกัน, Ant. โกรธกัน, ไม่ถูกกัน, Example: พี่น้องคืนดีกันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว, Thai definition: โกรธกันแล้วกลับมามีมิตรไมตรีต่อกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And before we can even think about the two of us getting back together I just need to know how you feel about this stuff.ก่อนที่เธอจะคิดให้เรา 2 คน คืนดีกันอีกครั้ง ฉันต้องรู้ว่าเธอ รู้สึกยังไงกับเรื่องพวกนี้ The One with the Jellyfish (1997)
There'll be tears, too, when David and Jennifer are reunited.แล้วเตรียมซับน้ำตาด้วย เมื่อเดวิดกับเจนนิเฟอร์คืนดีกัน The Truman Show (1998)
I didn't expect us... to get carried away.นี่เป็นการคืนดีกันครั้งที่ 2 เดวิด ฉันไม่หวังว่าเราจะทำสำเร็จ Unbreakable (2000)
They've made up.ตอนนี้พวกเขาคืนดีกันแล้ว House of Fury (2005)
What's the difference at this point, right? I mean, why torture me?ยังไงเราก็ไม่คืนดีกัน จะทรมานฉันทำไม The Holiday (2006)
Do you think there's any chance we'll get back together?คุณคิดว่ามีโอกาสไหม ที่เราจะคืนดีกัน Cashback (2006)
Now kiss and make up.คืนดีกันเหอะน่า Almost Love (2006)
Does that mean you're gonna be getting back together?นั่นหมายความว่าพวกเธอจะกลับมาคืนดีกันงั้นหรือ It Takes Two (2006)
Believed that he could heal the sick and fix broken hearts and brought messed up families back together again.เชื่อว่าท่านรักษาอาการป่วยไข้ และหัวใจที่แหลกสลาย ทำให้ครอบครัวที่แตกแยก กลับมาคืนดีกัน Faith Like Potatoes (2006)
Are you and Mom gonna get back together?นี่พ่อกับแม่จะคืนดีกันมั้ยครับ Chapter Six 'Better Halves' (2006)
- So we're back on?-คืนดีกันแล้วใช่ไหม? The Game (2007)
Look, Gaby And I Never Planned To Get Back Together, Victor.ฟังนะ เราไม่เคยคิดจะกลับมาคืนดีกัน Something's Coming (2007)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heal(ฮีล) vt. รักษา,ทำให้คืนดีกัน. vi. หายดี,หาย., See also: healable adj. healer n.
reconcilable(เรค'เคินไซละเบิล) adj. ประนีประนอมกันได้,ปรองดองกันได้,คืนดีกันได้,ไกล่-เกลี่ยได้, See also: reconcilability n reconcilably adv.
reconcile(เรค'เคินไซลฺ) vt. ประนีประนอม,ไกล่เกลี่ย,ทำให้ปรองดองกัน,ทำให้คืนดีกัน,ทำให้ลงรอยกัน,ทำให้เชื่อมกัน,, See also: reconciler n. reconcilingly adv., Syn. conciliate
reconciliation(เรคเคินซิลลิเอ'เชิน) n. การประนีประนอม,การไกล่เกลี่ย,การทำให้คืนดีกัน,การทำให้ลงรอยกัน, Syn. rapprochment

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top