ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำวิพากษ์วิจารณ์

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำวิพากษ์วิจารณ์-, *คำวิพากษ์วิจารณ์*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the meantime, I can handle a few slings and arrows.ในระหว่างนี้ ฉันทน\คำวิพากษ์วิจารณ์ได้ ฉันรู้ว่าคุณก็ทนได้เหมือนกัน Supergirl (2010)
Why does my son have to be gossiped about... for associating with someone like you?ทำไมจูวอนต้องมาทนคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นเพราะเธอด้วย ทำไม! Episode #1.17 (2011)
Saul, I've made up my mind. Countering criticism from the international community, the Israeli government continues to defend its successful bombing of five Iranian nuclear facilities.ซอล ฉันตัดสินใจแล้ว มีคำวิพากษ์วิจารณ์จากประชาคมระหว่างประเทศ The Smile (2012)
He sent me this with all his critiques.เขาส่งสิ่งนี้มา พร้อมด้วยคำวิพากษ์วิจารณ์ Control (2013)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kommentar(n) |der, pl. Kommentare| คำวิจารณ์, คำวิพากษ์วิจารณ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top