ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำฟ้อง

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำฟ้อง-, *คำฟ้อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำฟ้อง[N] accusation, See also: charge, indictment, plaint, Example: เขาขอให้ทางราชการรับผู้ยื่นคำฟ้องกลับเข้ารับราชการตามเดิม, Thai definition: ข้อกล่าวหาที่โจทก์เสนอต่อศาล กล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คำฟ้องน. กระบวนพิจารณาใด ๆ ที่โจทก์ได้เสนอข้อหาต่อศาลไม่ว่าจะเสนอด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือ.
คำฟ้องแย้งน. คำฟ้องที่จำเลยฟ้องโจทก์มาในคำให้การในเรื่องที่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมของโจทก์, ฟ้องแย้ง ก็ว่า เช่น ยกฟ้องแย้ง.
โจทนาคำฟ้องหา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plaintคำฟ้อง (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indictmentคำฟ้องคดีอาญาอุกฉกรรจ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
indictmentคำฟ้องคดีอาญาอุกฉกรรจ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
charge-sheetคำฟ้องคดีอาญาในศาลแขวง (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disjunctive allegationคำฟ้องเคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
false actionคำฟ้องเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplementary chargeคำฟ้องเพิ่มเติม (คดีอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplementary plaintคำฟ้องเพิ่มเติม (คดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statement of claimคำฟ้องเรียกค่าเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indictmentsคำฟ้อง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Daniel Meade, Editor-in-Chief.คุณเป็นคนที่สองที่ฉันจะใส่ชื่อในคำฟ้อง Grin and Bear It (2007)
The bailiff will read the counts. Will the defendant please rise?เจ้าหน้าที่ศาลอ่านคำฟ้อง จำเลยโปรดยืนขึ้น Eggtown (2008)
Your Honor, are we to have an arraignment in accord with the laws of this nation or is the State to be permitted to incite an atmosphere of prejudice?ศาลที่เคารพนี่เราจะมาอ่านคำฟ้องกล่าวหาจำเลยตามกฏหมายของประเทศ หรือว่าเราจะมาสร้างบรรยากาศของความอยุติธรรมกันแน่ครับเนี้ย Public Enemies (2009)
He thinks he can get them to drop the charges.เขาคิดว่ามีวิธีทำให้พวกนั้นถอนคำฟ้องได้ Connect! Connect! (2009)
Opening statement from prosecution please.กรุณาเบิกคำฟ้องจากอัยการ The Case of Itaewon Homicide (2009)
Please submit the statement as a document.กรุณาส่งเอกสารคำฟ้องด้วย The Case of Itaewon Homicide (2009)
- Enough. I've reviewed the indictment. I'm dismissing the charges.พอแล้วๆ ศาลอ่านคำฟ้องหมดแล้ว และตัดสินให้ยกฟ้อง You Don't Know Jack (2010)
These are the court filings which Mr. Murphy ignored, the last one filed three days ago.พวกนี้คือคำฟ้องคดีกับศาล ที่คุณเมอร์ฟี่ไม่ใส่ใจ คำฟ้องล่าสุดเกิดขึ้น เมื่อสามวันก่อน The Beginning in the End (2010)
I told Caroline to drop my charges, too.ผมได้บอกแคโรไลไปแล้วว่า ให้ทิ้งคำฟ้องของผมไป The Boy with the Answer (2010)
In any event, we got indictments against the murderers and we're sending deputies across the Tug.เรายื่นคำฟ้องต่อฆาตกรพวกนั้น เราจะส่งผู้ช่วยนายอำเภอไป Episode #1.2 (2012)
- Withdrawn.- ถอนคำฟ้อง Basic Lupine Urology (2012)
Withdrawn.ถอนคำฟ้อง Basic Lupine Urology (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำฟ้อง[n.] (khamføng) EN: accusation ; charge ; statement of claim ; indictment   
คำฟ้องตกไป[n. exp.] (khamføng tokpai) EN: charge ejected   FR: accusation rejetée [f]
คำฟ้องเรียกค่าเสียหาย[n. exp.] (khamføng rīek khāsīahāi) EN: action for damages   
คำฟ้องแย้ง[n. exp.] (khamføng yaēng) EN: counterclaim   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indictment[N] ข้อกล่าวหา, See also: คำฟ้องร้อง, Syn. arraignment

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top