ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำพ้องความ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำพ้องความ-, *คำพ้องความ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำพ้องความหมาย[N] synonym, Example: คำพ้องความหมายแต่ละคำ ไม่สามารถใช้แทนกันได้ทุกคำ แต่จะใช้ในโอกาสต่างๆ กัน, Count unit: คำ, Thai definition: คำที่มีความหมายตรงกันหรือซ้ำกันแต่มีรูปเขียนหรือเสียงอ่านต่างกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คำพ้องความน. คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น โคกับวัว ควายกับกระบือ มนุษย์กับคน, ไวพจน์ ก็ว่า.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
synonym[N] คำพ้องความหมาย, Syn. analogue, metonym

English-Thai: Nontri Dictionary
tautology(n) การพูดซ้ำซาก,การใช้คำพ้องความหมาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
同義語[どうぎご, dougigo] (n ) คำพ้องความหมาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top