ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำขวัญ

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำขวัญ-, *คำขวัญ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขวัญ[N] slogan, See also: motto, catchword, wishing speech, watchword, encouraging speech, Example: นายกรัฐมนตรีให้คำขวัญในงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี, Thai definition: ถ้อยคำที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจหรือเพื่อให้เป็นสิริมงคล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คำขวัญน. ถ้อยคำที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจหรือเพื่อให้เป็นสิริมงคล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sloganคำขวัญ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A society gradually takes form, sculpted by terror and fear, but less deranged than that of the SS and its slogans:รูปแบบสังคมเริ่มก่อตัวขึ้น จากความหวาดหวั่นและความกลัว ที่น่ารำคาญน้อยกว่านั้น ก็พวกคำขวัญของที่นี่ Night and Fog (1956)
Hit 'em where they live-that's my motto.ตี 'em ที่พวกเขามีชีวิตที่เป็นคำขวัญของฉัน 12 Angry Men (1957)
Peacenik manifestos, slogans, poems, quotations.manifestos Peacenik คำขวัญบทกวี, ใบเสนอราคา The Russia House (1990)
My motto is, 'get bigger everyday.' I'm Tadayuki Kawasa.ภาษิตคำขวัญของผม, 'ได้ให้มากขึ้น ทุกๆ วัน' ฉัน ทาดายูกิ คาซาว่า April Story (1998)
Yes, I know. That saying is on our family crest.ผมรู้ นั่นเป็นคำขวัญประจำตระกูล American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
"The next morning, Hitachiin Manor, front door"คำขวัญของคุณคือการมีความสุขเสมอ Ouran High School Host Club (2006)
Then lets have Mika scream the D lineงั้นให้มิกะตะโกนคำขวัญหน่อยนะ Koizora (2007)
In the past, I have made no secret of my disdain for Chef Gusteau's famous motto, "Anyone can cook."ในอดีต ผมเคยเหยียดหยาม อย่างไม่ปิดบัง ต่อคำขวัญอันโด่งดังของเชฟกุสโตว์ ที่ว่า "ไม่ว่าใครก็สามารถทำอาหารได้" Ratatouille (2007)
We must also remember the old saying, cleanliness is godliness.เราต้องจำให้ได้ คำขวัญอันเก่าแก่ สะอาดกายเจริญวัย สะอาดใจเจริญสุข Like Stars on Earth (2007)
The motto of our school is: "Order, Discipline, Labour".คำขวัญประจำโรงเรียนคือ "รับคำสั่ง หมั่นฝึกฝน ทำงานหนัก" Like Stars on Earth (2007)
That's right. Minimal casualties, maximum effectiveness. That's us.ถูกต้องครับ เสียหายต่ำ ทำลายสูง นั่นล่ะ คำขวัญของเรา Shadow of Malevolence (2008)
What's the boy scout motto?คำขวัญของลูกเสือเขาว่าไงนะ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำขวัญ[n.] (khamkhwan) EN: slogan ; motto ; catchword ; wishing speech ; watchword ; encouraging speech   FR: slogan [m] ; devise [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
posy[N] คำขวัญสั้นๆ
slogan[N] คำขวัญ, See also: คติ, Syn. catchword, catch phrase, motto, watchword
war cry[N] คติพจน์ที่ใช้ในการเรียกร้องความสามัคคี, See also: คำขวัญที่ใช้ในการเรียกร้องความสามัคคี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bywordn. สุภาษิต,ภาษิต,คำพูดที่พูดกันบ่อย,คำขวัญ -Conf. password
cachet(เคเช?',แคช'เช?) n. ตราประทับ,สัญลักษณ์,เกียรติคุณ,คำขวัญที่พิมพ์บนซองหรือจดหมาย, Syn. mark
catchwordn. คำอ้างอิง,คำขวัญ,คำหัวข้อของพจนานุกรม,คำนำหน้า
motto(มอท'โท) n. ภาษิตคำขวัญ,คติพจน์,คำพังเพย,หลักความประพฤติ pl.mottoes,mottos
slogan(สโล'เกิน) n. คำขวัญ,คติพจน์,คำพาดหัว,คำโฆษณา,เสียงร้องรวมพล,เสียงร้องรบ
war cryเสียงกู่ร้องการทำสงคราม,คติพจน์หรือคำขวัญที่ใช้ในการเรียกร้องความสามัคคี
watchword(วอชฺ'เวิร์ด) n. คำรหัส,คำสัญญาณ,คำขวัญ,คติพจน์, Syn. slogan

English-Thai: Nontri Dictionary
byword(n) ภาษิต,สุภาษิต,คำขวัญ,คำพูดกันบ่อยๆ
catchword(n) คำพูดติดปาก,คำขวัญ
motto(n) คติพจน์,ภาษิต,คำคม,คำขวัญ
slogan(n) คำขวัญ,เสียงสัญญาณ,คติพจน์,คำโฆษณา
watchword(n) คำสัญญาณ,หลักสำคัญ,คำรหัส,คำขวัญ,คติพจน์

German-Thai: Longdo Dictionary
Spruch(n) |der, pl. Sprüche| คำขวัญ, คติพจน์, คำกล่าว, สุภาษิตโบราณ, See also: das Sprichwort

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top