Search result for

คารม

(33 entries)
(0.0292 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คารม-, *คารม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คารม[N] rhetoric, See also: eloquence, oratory, words, argument, Syn. ฝีปาก, ถ้อยคำ, Example: สักวันหนึ่งข้างหน้าข้าพเจ้าคงพอจะมีจุดเริ่มต้นและมีจุดยืนที่จะไม่หวั่นไหวไปกับคารมคำโฆษณาชวนเชื่อจากผู้ขายสินค้าได้โดยง่าย, Thai definition: ถ้อยคำที่คมคาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คารม(-รม) น. ถ้อยคำที่คมคาย, ฝีปาก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And no view. Building's half-empty.และไม่มีวิว อาคารมีคนอยู่แค่ครึ่งเดียว Joy (2008)
There must be a ton of banks in that area.มีธนาคารมากมายอยู่แถว ๆ นี้ The Bank Job (2008)
He's a high time tycoon in our country. The richest and most bankable tycoon.เขาเป็นไทคูนในเวลาที่เหมาะสมของประเทศเรา รวยที่สุดและมีเงินฝากธนาคารมากที่สุด. Episode #1.9 (2008)
Don't be a smart aleck. Thing about that Hani, he's bright.อย่าเพิ่งหลงคารมฮานี่ เขาฉลาดเป็นกรด Body of Lies (2008)
I'm meeting some friends at Musso and Frank's for dinner;ผมจะไปทานมื้อค่ำกับเพื่อน ๆ ที่ภัตตาคารมุสโซ่แอนด์แฟรงค์ Changeling (2008)
On Tuesday, it'll carry the payrolls for seven factories around Rockford.วันอังคารมีกำหนดการขนเงินเดือนโรงงานแถวร็อกฟอร์ดเจ็ดแห่ง Public Enemies (2009)
Yo, what'd you do? Rob a bank?โย่ว มึงไปทำอะไรมาว่ะ ปล้นธนาคารมาหรือไง Bit by a Dead Bee (2009)
It's FIDC insured, yo.แล้วไง เงินธนาคารมันมีประกัน Peekaboo (2009)
Well, whoever built these clearly didn't want anyone else to know about 'em.เอาล่ะ ใครก็ตาม ที่สร้างอาคารนี้ เห็นได้ชัดเจนว่าไม่ต้องการ ให้ใครคนอื่นได้รู้เรื่องอาคารมัน Gimme Some Truth (2009)
Is it possible there's more than one restaurant with this name in...มันเป็นไปได้มั้ยว่ามี ภัตตาคารมากกว่าหนึ่งแห่งที่ชื่อนั่น Believe (2009)
Then she asked if I wanted to open up a bank account.แล้วเธอก็ถามผมว่า จะเปิดบัญชีธนาคารมั้ย? Brothers (2009)
Why I ever believed... that I would get to have tea with Mary's parents?ไม่รู้ทำไมผมถึงเชื่อ... ว่าจะได้กลับไปกินน้ำชา กับพ่อแม่ของแมรี่? ไม่รู้ซิหลังจากหลง คารมไปที่นั่นกับคุณมา Sherlock Holmes (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คารม[n.] (khārom) EN: rhetoric ; eloquence ; oratory ; words ; argument   FR: argument [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
argue(อาร์'กิว) vt.,vi. ถกเถียง,เถียง, โต้คารม, อ้างเหตุผล,อภิปราย,พูดให้ยอม,โต้แย้งพิสูจน์ว่า,แสดงให้เห็นว่า-arguer n., Syn. debate)
argument(อาร์'กิวเมินทฺ) n. การโต้เถียง,การโต้คารม,การอ้างเหตุผล,ขบวนการให้เหตุผล,ข้อโต้เถียง,เรื่อง,ข้อสรุป,หลักฐาน,ข้อพิสูจน์
casuist(แคซ'ซูอิสทฺ) n. เจ้าคารม,เจ้าโวหาร,ผู้ศึกษาและถือหลักธรรมจริยา,ผู้ตัดสินปัญหาในสถานการณ์เฉพาะอย่าง
casuistic(แคซซูอิส'ทิค,-คัล) adj. เจ้าคารม,เล่นสำนวนโวหาร -n.เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมจริยา,ซึ่งตัดสินปัญหาในสถานการณ์เฉพาะ
casuistical(แคซซูอิส'ทิค,-คัล) adj. เจ้าคารม,เล่นสำนวนโวหาร -n.เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมจริยา,ซึ่งตัดสินปัญหาในสถานการณ์เฉพาะ
eloquence(เอล'ละเควินซฺ) n. การพูดคล่อง,การมีคารมคมคาย,สำนวนคมคาย, Syn. oratory
eloquent(เอล'ละเควินทฺ) adj. พูดคล่อง,มีคารมคมคาย,มีฝีปาก,ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ, See also: eloquentness n. ดูeloquent
sharp-tongued() adj. ปากจัด,ปากร้าย,เสียดสี,เหน็บแนม,มีคารมคมคาย,เจ้าโวหาร
smooth-tongued(สมูธ'ทังดฺ) adj. พูดคล่องแคล่ว,มีคารมดี,พูดจานิ่มนวลน่าฟัง
sophistic(ซะฟิส'ทิค,-เคิล) adj. ตอบโต้ด้วยคารมที่อ้างเหตุผลผิด ๆ ,เกี่ยวกับsophistry (ดู) ,เกี่ยวกับsophistist (ดู), See also: sophistically adv., Syn. fallacious

English-Thai: Nontri Dictionary
argue(vi,vt) โต้แย้ง,เถียง,ถกเถียง,โต้เถียง,โต้คารม
argument(n) การโต้แย้ง,การโต้เถียง,การโต้คารม,การถกเถียง
casuist(n) คนเจ้าคารม,คนเจ้าโวหาร
controversy(n) ความขัดแย้ง,การโต้แย้ง,การโต้เถียง,การเถียง,การโต้คารม
eloquence(n) ความมีคารมคมคาย,โวหารดี,การพูดเก่ง,การพูดคล่องแคล่ว
eloquent(adj) มีคารมคมคาย,มีโวหารดี,พูดเก่ง,พูดคล่องแคล่ว
tongue(n) ลิ้น,สำนวน,คารม,ภาษา,ลิ้นของรองเท้า,ลูกตุ้มระฆัง,หมุด
utterance(n) การเปล่งเสียง,คำพูด,ฝีปาก,คารม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top