Search result for

คับแค้น

(32 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คับแค้น-, *คับแค้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คับแค้น[ADV] distressfully, See also: troubledly, miserably, needily, Syn. ขาดแคลน, ยากจน, ยากไร้, ขัดสน, ฝืดเคือง, ลำบาก, Example: เด็กบางคนที่ขมขื่นใจจากชีวิตที่ต้องอยู่อย่างคับแค้นและถูกทารุณจากผู้ใหญ่ที่ตนอาศัยอยู่ด้วย
คับแค้นใจ[V] be resentful, See also: harbour feeling of anger/resentment, Syn. แค้นใจ, คับแค้น, Ant. สบายใจ, โล่งใจ, Example: ถ้าในการทำงานแต่ละวัน ต้องได้ฟังแต่คำพูดที่ไม่เป็นมิตร ชีวิตการทำงานของเรา คงเครียดและหดหู่ใจ คับแค้นใจ ไม่อยากจะทำงานในที่นั้นอีก, Thai definition: โกรธและอึดอัดเพราะไม่สามารถทำตามที่ใจต้องการได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คับแค้นว. ลำบาก, ยากไร้, ฝืดเคือง, ลำบากเพราะถูกบีบคั้นทางใจหรือความเป็นอยู่.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's working some shit out.เขาได้ระบายความคับแค้นใจออกไปได้บ้าง Albification (2009)
We cannot live our lives about revenge.เราไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้ ด้วยความคับแค้น Let the Right One In (2010)
I don't know. Maybe you wanted to get something off your chest.ฉันไม่รู้สิ นายอาจจะอยากระบายบางสิ่ง ที่มันคับแค้นอยู่ในใจนายก็ได้ Episode #1.6 (2010)
She went all "Grapes of wrath" on me, 'cause God forbid that woman let her daughter have nice things.เธอโทษว่าทุกอย่างเป็น "ผลพวงแห่งความคับแค้น" ของฉัน พระเจ้าห้ามผู้หญิงให้สิ่งดีๆ กับลูกสาวของเธอ The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
When I first came here,ตอนฉันมาถึงฉันรู้สึกคับแค้นใจ 1911 (2011)
I can't, for the life of me, figure out what kind of grudgeฉันนึกไม่ออกเลยว่า ความคับแค้นอะไรกันแน่ Legacy (2012)
Frustration.ความคับแค้นใจ Profiling 101 (2012)
And the brother held a grudge this whole time.แล้วพี่ชายคนนี้ก็เก็บความคับแค้นใจนี้มาตลอดที่ผ่านมา Red Letter Day (2013)
Tell us you found something. How about a sequel to "The Grapes of Wrath"?เจอภาคต่อของ "ผลพวงแห่งความคับแค้น" เข้าแล้ว Brothers Hotchner (2013)
I urge you to let go of whatever grudge you may have and move on before you lose yourself.ผมอยากให้คุณปล่อยมันไป แม้ว่าคุณจะคับแค้นแค่ไหน และก้าวต่อไป ก่อนที่คุณจะสูญเสียความเป็นตัวเอง Confession (2013)
I rage against the trials of loveคับแค้นที่รักนั้นลงโทษทัณฑ์ Beauty and the Beast (2017)
I rage against the trials of loveคับแค้นที่รักนั้นลงโทษทัณฑ์ Beauty and the Beast (2017)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distressed[ADJ] ไม่มีความสุข, See also: คับแค้นใจ, เสียใจ, กังวลใจ, Syn. anquished, anxious, worried, troubled
distressing[ADJ] ไม่มีความสุข, See also: คับแค้นใจ, เสียใจ, กังวลใจ, Syn. anquished, anxious, worried, troubled
rancorous[ADJ] ขมขื่น, See also: คับแค้น, Syn. bitter, cruel, vengeful
rankle[VI] คับแค้นใจ, See also: เจ็บแสบ, Syn. anger, pain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gravamen(กระเว'มัน) n.ข้อกล่าวหาที่หนัก,ประเด็นสำคัญในการฟ้อง,เรื่องคับแค้นใจ -pl. gravamina
privation(ไพรเว'เชิน) n. การขาดแคลนสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพ,การขาดแคลน,ความคับแค้น,การเพิกถอน, Syn. want,need
privative(ไพรเว'ทิฟว) adj. ขาดแคลน,ขัดสน,คับแค้น,ซึ่งถูกถอดถอน., Syn. causing
rail(เรล) n.,v. (ใส่) ราว,ราวไม้,รั้ว,ราง,รางรถไฟ,วงกบ,นกกวัก,ต่อว่า,ด่า,กล่าวคับแค้นใจ
railing(เร'ลิง) n.ราว,ราวลูกกรง,ราวบันได,ความคับแค้นใจ
rancor(แรง'เคอะ) n. ความเจ็บใจ,ความคับแค้นใจ,ความอาฆาตแค้น,ความเกลียดชัง., See also: rancored adj. rancoured adj., Syn. enmity,malice
rancour(แรง'เคอะ) n. ความเจ็บใจ,ความคับแค้นใจ,ความอาฆาตแค้น,ความเกลียดชัง., See also: rancored adj. rancoured adj., Syn. enmity,malice
rankle(แรง'เคิล) vt. ทำให้คับแค้นใจ,ทำให้เจ็บใจ. vi. คับแค้นใจ,ปวดร้าวใจ., See also: ranklingly adv., Syn. irritate,fester,embitter
strait(สเทรท) n. ช่องแคบ,ทางผ่านที่แคบ,ที่คับแคบ,สภาพที่ลำบาก,ความเคร่งเครียด,ภาวะจนตรอก,ความคับแค้น. adj. แคบ,คับ-แค้น,เคร่งครัดในระเบียบ., See also: straitness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
railing(n) ราวลูกกรง,รั้ว,ราวบันได,ความคับแค้นใจ,คำตำหนิ
rankle(vi) ระบม,ปวดร้าว,ยอก,คับแค้นใจ
strait(adj) เคร่งครัด,แคบ,เคร่งเครียด,คับแค้น
strait(n) ความเคร่งเครียด,ช่องแคบ,ความคับแค้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top