ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คันบังคับ

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คันบังคับ-, *คันบังคับ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, when I say go, you push all this down at once, okay?พอผมบอกว่า "ไป" เราจะดันคันบังคับทั้งหมดลง พร้อมกันนะ โอเค้? 2012 (2009)
This is the steering wheel. Okay.นี่คือคันบังคับ Episode #1.14 (2009)
Okay, calm down. Keep her steady.ไม่เป็นไร ทำใจดีๆไว้ จับคันบังคับไว้ให้แน่น Boom Crunch (2009)
- Tell me what happened. - Controls locked up.บอกมาว่าเกิดอะไรขึ้นบนนั้น คันบังคับใช้งานไม่ได้ Green Lantern (2011)
My controls locked up. What the hell is all this, anyway?ก็บอกว่าคันบังคับติดขัด ว่าแต่นี่มันอะไรกันเนี่ย Green Lantern (2011)
Now use the shifter.ต้องนี้ก็ใช้ คันบังคับเปลี่ยนเกียร์ Fast Times (2012)
You're diving, Deke. You need to pull back on your stick.นายกำลังดำลง ขึ้นคันบังคับขึ้น Red Tails (2012)
Deke, listen to me! Pull back on your stick now!ฟังฉันนะ ดึงคันบังคับขึ้น Red Tails (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
joystick[N] คันบังคับทิศทางเครื่องบิน
joystick[N] คันบังคับสำหรับเล่นเกมคอมพิวเตอร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top