ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความไม่สงบ

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความไม่สงบ-, *ความไม่สงบ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unrestความไม่สงบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unrestความไม่สงบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restlessness; uneasiness; unrestความไม่สงบ, ความกระสับกระส่าย, ความทุรนทุราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unrest; restlessness; uneasinessความไม่สงบ, ความกระสับกระส่าย, ความทุรนทุราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uneasiness; restlessness; unrestความไม่สงบ, ความกระสับกระส่าย, ความทุรนทุราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And Mr. Prakash, who, I fear is awaiting trial for sedition and inducement to murder.และคุณประกาศ ซึ่งรอขึ้นศาลคดีก่อความไม่สงบ และชักนำให้เกิดฆาตกรรม Gandhi (1982)
Arrest without warrant, and automatic imprisonment for possession of materials considered seditious.การจับกุมโดยไร้หมายจับ และการจำคุกโดยอัตโนมัติ ถ้ามีของที่อาจใช้ ก่อความไม่สงบได้ Gandhi (1982)
Any disturbance will cast suspicion on him.ความไม่สงบ จะทำให้เขาต้องสงสัย Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I don't understand...เพื่อมาพบกับ ผู้ก่อความไม่สงบ "เรื่องสิทธิมนุษยชน" หรอ ? Millennium Actress (2001)
I found explosive and incendiary rounds scattered around.ฉันพบว่ารอบระเบิดและก่อความไม่สงบกระจายอยู่ทั่ว Showtime (2002)
- on charges of disturbing public order...ในข้อหาก่อความไม่สงบ The Illusionist (2006)
You'll stir up more shit than anything.ก็คงแค่ก่อความไม่สงบ ก็เท่านั้น The City of Violence (2006)
Attention, all units.ทุกหน่วยโปรดทราบ เราได้รับรายงานการก่อความไม่สงบที่เขต B-47 Appleseed Ex Machina (2007)
Repeat, disturbance in Sector B-47. Request ES. Vl/.A.ขอย้ำอีกครั้ง มีการก่อความไม่สงบที่เขต B-47 ขอให้หน่วย ES.W.A.T. ออกปฏิบัติงาน Appleseed Ex Machina (2007)
Disturbance reported at Gate E-12.รายงานการก่อความไม่สงบที่ประตู E-12 Appleseed Ex Machina (2007)
Have faith. If this technology doesn't work, no cyborg is safe from this Chaos.ต้องเชื่อมั่นหน่อย ถ้าเทคโนโลยีนี้ไม่ดีจริง ก็ไม่มีไซบอร์กไหนปลอดภัยจากความไม่สงบครั้งนี้ Appleseed Ex Machina (2007)
The vice principal calls a homepage a "homesite?" That's a riot.โฮมเพจนี้เป็นตัวการของความชั่วร้าย "หน้าเวป" ก่อความไม่สงบAttack on the Pin-Up Boys (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่สงบ[n.] (khwām mai sa-ngop) EN: unrest   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
convulsion[N] ความชุลมุนวุ่นวาย, See also: ความไม่สงบ, Syn. disturbance, outbreak
upheaval[N] ความวุ่นวาย, See also: ความไม่สงบ, Syn. disruption, disorder, turmoil

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disquietn. ความไม่สงบ,ความกังวล,ความกระสับกระส่าย.vt. ทำให้ไม่สงบ,ทำให้กังวล,ทำให้กระสับกระส่าย., See also: disquietedly adv. disquietly adv., Syn. uneasiness
disturbance(ดิสเทิร์บ'เบินซฺ) n. การรบกวน,การทำให้ไม่สงบ,การทำให้ยุ่ง,การทำให้ลำบาก,สิ่งที่รบกวน,ความไม่สงบ, Syn. row,disorder
emeu(อี'มู) n. จลาจล,ความไม่สงบ -pl. emeutes
ferment(เฟอ'เมินทฺ) n. เชื้อหมัก,เชื้อฟู,เอนไซม์ (enzyme) ,การหมัก,การบูด,การเร่ง,ความไม่สงบ,ความสับสนอลหม่าน vt. (เฟอเมนทฺ') หมัก,ปลุกปั่น,กระตุ้น. vi. เกิดการหมัก,เกิดการบูด,มีอารมณ์ตื่นเต้น,เกิดความอลหม่าน., See also: fermentability n. -fermentable adj.
firebrandn. ไม้หรือวัตถุที่กำลังติดไฟ,ผู้ก่อความไม่สงบหรือการทะเลาะวิวาท, ผู้ปลุกระดม,ผู้มีความกระฉับกระเฉงอย่างมาก
incendiary(อินเซน' เดียรี) adj. เกี่ยวกับวัตถุระเบิดที่ลุกไหม้เมื่อระเบิด, เกี่ยวกับการลอบวางเพลิง, เกี่ยวกับการวางเพลิง, ซึ่งเป็นการก่อความไม่สงบ, เป็นการก่อกวนความสงบ. -n. ผู้ลอบวางเพลิง, วัตถุระเบิด,ผู้ก่อกวนความไม่สงบ, Syn. inflammatory
public nuisancen. ผู้ก่อกวนความไม่สงบต่อชุมชน
rioter(ไร'เอิทเทอะ) n. ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ก่อความไม่สงบ,ผู้สำมะเลเทเมา
sedition(ซีดิช'เชิน) n. การปลุกปั่นให้ก่อความไม่สงบหรือก่อการกบฏ,การจราจล,การต่อต้านรัฐบาล, Syn. rebellion,mutiny,defiance
unrest(อัน'เรสทฺ) n. ความไม่สงบ,ความวุ่นวาย,ความกระสับกระส่าย., See also: unrestful adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
disquietude(n) ความกังวล,ความกระสับกระส่าย,ความรำคาญ,ความไม่สงบ
firebrand(n) ฟืนที่กำลังติดไฟ,ผู้ปลุกระดม,ผู้ก่อความไม่สงบ
incendiary(adj) ก่อให้เกิดเพลิง,ซึ่งก่อความไม่สงบ
incendiary(n) วัตถุระเบิด,ผู้ลอบวางเพลิง,ผู้ก่อความไม่สงบ
restlessness(n) ความกระสับกระส่าย,ความไม่สงบ,ความกระวนกระวาย
riot(vi) ก่อจลาจล,ก่อความอลหม่าน,ก่อความไม่สงบ
rioter(n) ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ก่อความวุ่นวาย,ผู้ก่อความไม่สงบ
unrest(n) ความไม่สงบ,ความวุ่นวาย,ความกระสับกระส่าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top