ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความโหด

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความโหด-, *ความโหด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโหด[N] difficulty, See also: trouble, hardness, Syn. ความยาก
ความโหด[N] ruthlessness, See also: savage, brutality, cruelness, Syn. ความอำมหิต, ความร้ายกาจ, Example: การปฏิบัติการครั้งนี้แสดงถึงความโหดความอำมหิตของอาชญากร
ความโหด[N] strictness, See also: rigorousness, Syn. ความเข้มงวด, Example: ที่นี่มีระเบียบปฏิบัติการและข้อกำหนดที่มีความโหดพอสมควร
ความโหดร้าย[N] ferocity, See also: wickedness, cruelness, Syn. ความร้ายกาจ, Example: เบี้ยวต้องกล้ำกลืนรันทดใจกับความโหดร้ายที่พ่อและทุกคนหยิบยื่นให้
ความโหดเหี้ยม[N] ruthlessness, See also: mercilessness, cruelty, brutality, Syn. ความดุร้าย, ความทารุณ, Example: แก๊งมาเฟียชาวจีนจะมีความโหดเหี้ยมและดุร้ายกว่าแก๊งชาติอื่นๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
India is free for she has taken all that steel and cruelty can give and she has neither cringed nor retreated." Stop.อินเดียเป็นอิสระแล้ว เพราะพวกเขารับท่อนเหล็ก และความโหดร้ายไว้หมด และพวกเขาก็ไม่ยอมแพ้หรือล่าถอย Gandhi (1982)
Poverty is the worst form of violence.ความยากจนเป็นความโหดร้ายที่สุด Gandhi (1982)
Your cruelty reveals everything.ความโหดร้ายของนายบอกให้ฉันรู้ The Princess Bride (1987)
I've heard that it's unnecessarily brutal like a cockfight, except it's with people.แมงเคยได้ยินว่ามันเป็นความโหดร้ายโดยไม่จำเป็น ... เช่นชนไก่ ... ยกเว้นมันกับคน Bloodsport (1988)
All right, Derice. Let me lay out some difficulties for you.เอาล่ะดีรีซ ให้ฉันอธิบาย ความโหดให้กับนายฟังนะ Cool Runnings (1993)
My clients contend that they were forced to confess... through brutality and intimidation.ลูกค้าของผมเห็นว่า พวกเขาถูกบังคับให้สารภาพ ... ผ่านความโหดร้าย และการข่มขู่ In the Name of the Father (1993)
Do you realize how many men could survive such an ordeal?ทรงตระหนักหรือไม่ว่ามีสักกี่คนNที่รอดจากความโหดร้ายเหล่านั้นมาได้ Seven Years in Tibet (1997)
Little Garden. Drum Island. Arabasta.ดอกเตอร์ฮอกแบกได้ใส่ความโหดเหี้ยมไปด้วย One Piece: Wan pîsu (1999)
It's about ferocity, carnage.มันก็คือความโหดร้ายทารุณ Legally Blonde (2001)
What truth?ความโหดร้าย การหลอกใช้ผู้อื่น I Heart Huckabees (2004)
Try this lady."แคทเธอรีน วอบาน ความโหดร้าย หลอกลวง ความไร้ค่า" I Heart Huckabees (2004)
Left to pit his wits and will against nature's fury.เพื่อให้หลอมรวมไหวพริบเข้ากับหัวใจ เข้าสู้กับความโหดร้ายของธรรมชาติ 300 (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความโหดร้าย[n.] (khwām hōtrāi) EN: ferocity ; wickedness ; cruelness   FR: cruauté [f[ ; atrocité [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brutality[N] ความโหด, See also: ความเหี้ยมโหด, ความอำมหิต, ความทารุณ, Syn. cruelty, barbarity, Ant. kindness
cruelty[N] ความโหดร้าย, See also: ความทารุณ, Syn. inhumanity, hardheartedness
ferocity[N] ความโหดร้าย, See also: ความทารุณ, ความป่าเถื่อน, ความดุร้าย, Syn. brutality, fierceness, savagery, Ant. humaneness, mercy
monstrosity[N] ความโหดร้าย, See also: การเป็นอสุรกาย
savageness[N] ความป่าเถื่อน, See also: ความโหดร้าย
truculence[N] ความโหดร้าย
truculency[N] ความโหดร้าย
viciousness[N] ความชั่วร้าย, See also: ความโหดร้าย, Syn. cruelty, malice
wickedness[N] ความโหดร้าย, See also: ความชั่วช้า, ความเลวทราม, Syn. devilishness, viciousness, vileness, Ant. righteousness, virtuousness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atrocity(อะทรอส'ซิที) n. ความโหดร้าย,ความชั่วภัย,ความน่ากลัว,ความดุร้าย,สิ่งชั่วร้าย,การกระทำที่ชั่วร้าย, Syn. enormity,outrage,crime
barbarity(บาร์แบร์'ริที) n. ความโหดร้าย,การกระทำที่โหดร้าย,ความทารุณ,ความหยาบ, Syn. savagery
blood slayingการนองเลือด,การเปื้อนเลือด,ความโหดเหี้ยม
bloodlinessn. การนองเลือด,การเปื้อนเลือด,ความโหดเหี้ยม, Syn. brutality
brutality(บรูแทล'ลิที) n. ความโหดร้าย,ความทารุณ,การกระทำที่โหดร้าย,การกระทำที่ทารุณ, Syn. cruelty
carnageการนองเลือด,การเปื้อนเลือด,ความโหดเหี้ยม
cruelty(ครู'เอิลที) n. ความทารุณ,ความโหดร้าย,ความอำมหิต, Syn. brutality
ferity(เฟอ' ริที) n. ความไม่เชื่อง,ความดุร้าย,ความโหดเหี้ยม
ferocity(ฟะรอส'ซิที) n. ความดุร้าย,ความทารุณ,ความโหดร้าย, Syn. cruelty
massacerการนองเลือด,การเปื้อนเลือด,ความโหดเหี้ยม

English-Thai: Nontri Dictionary
atrocity(n) ความโหดร้าย,ความดุร้าย,ความป่าเถื่อน,ความทารุณ,ความร้ายกาจ
barbarity(n) ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความทารุณ
brutality(n) ความทารุณ,ความโหดร้าย,ความโหดเหี้ยม
cruelty(n) ความโหดร้าย,ความทารุณ,ความอำมหิต,ความเหี้ยมโหด
ferocity(n) ความดุร้าย,ความโหดร้าย,ความทารุณ,ความป่าเถื่อน
fierceness(n) ความดุร้าย,ความบ้าคลั่ง,ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความอำมหิต
inhumanity(n) ความทารุณ,ความโหดเหี้ยม,ความไร้มนุษยธรรม
monstrosity(n) ความใหญ่โต,ความน่ากลัว,ความโหดร้าย,ความประหลาด
savageness(n) ความป่าเถื่อน,ความอำมหิต,ความดุร้าย,ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ
savagery(n) ความป่าเถื่อน,ความอำมหิต,ความดุร้าย,ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top