ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความเห็นใจ

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเห็นใจ-, *ความเห็นใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเห็นใจ[N] sympathy, See also: pity, compassion, commiseration, Syn. ความเห็นอกเห็นใจ, Example: พรรคฝ่ายค้านกล่าวนำด้วยถ้อยคำที่นุ่มนวล ขอความเห็นใจในช่วงแรก และต่อด้วยการชี้แจงเหตุผล, Thai definition: ความร่วมรู้สึกในใจ, การเห็นน้ำใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sympathyความเห็นใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nevertheless, the people are overworked. They need diversion.ประชากรทำงานหนัก เขาต้องการความเห็นใจ The Great Dictator (1940)
If everything truly is as dismal as you say, then heed my simple remedy. "ถ้าทุกอย่างหดหู่เหมือนที่คุณเล่าจริง ผมก็ขอส่งความเห็นใจไปให้คุณ" The Red Violin (1998)
It has no consideration for the poor poets. I know.และมันไม่มีความเห็นใจ ต่อนักเขียนตกอับแบบป๊าด้วย.. The Dreamers (2003)
"I will have compassion on whom I will have compassion."พ่อมีความเห็นใจต่อผู้ที่สมควรไ/ด้รับความเห็นใจ 21 Grams (2003)
Heavenly Father, we do not question your divine plan for us, but in these times, when our spirit lies in shadow, when we are lost, we ask for your strength.แหม พ่อพระ ไม่ต้องถามจะได้ไหมคุณรู้อยู่แล้วสำหรับคำตอบ แต่ตอนนี้เราไม่ควรจะใช้อารมร์รุนแรงต่อกันนะ ผมขอความเห็นใจหน่อยจะได้ไหม Black Snake Moan (2006)
TO SHOW A LITTLE SYMPATHY FOR OUR JUNIOR CLASS.แสดงความเห็นใจกับพวกปีสาม Poison Ivy (2007)
I'm not asking for sympathy.ผมไม่ได้ต้องการความเห็นใจ Out of the Past (2007)
I got cancer.ทุกคนมีเมะเร็ง คุณต้องการความเห็นใจ,คุณต้องพยายาม Alone (2007)
It will all have to be redone.ข้าไม่มีความเห็นใจให้กับหนอนสกปรกอย่างพวกเจ้า Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Like a scar or a pinch... that begs for a caress to relieve it.ราวกับแผลเป็นหรือรอยข่วน... ที่เรียกร้องความเห็นใจ ให้ช่วยเยียวยา The Orphanage (2007)
Oh, just like that?ผมกำลังหวังความเห็นใจมากขึ้นนิดหน่อย Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
I don't want you playing the victim.ฉันไม่ต้องการความเห็นใจจากเธอ The Machine Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเห็นใจ[n.] (khwām henjai) EN: sympathy ; pity ; compassion ; commiseration   FR: sympathie [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compassion[N] ความเห็นใจ, See also: ความรู้สึกเศร้าใจไปกับความทุกข์ของผู้อื่น, Syn. sympathy, empathy, pity
pity[N] ความสงสาร, See also: ความเห็นใจ, ความเวทนา, ความเห็นอกเห็นใจ, ความสังเวช, Syn. compassion, mercy, Ant. cruelty, pitilessness
sympathy[N] ความเห็นใจ, See also: ความเห็นอกเห็นใจ, ความสงสาร, Syn. compassion, commiseration, pity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appealing(อะพีล'ลิง) adj. ดึงดูดความสนใจ (ความต้องการ, ความอยากรู้อยากเห็น,ความเห็นใจ) -appealingness n., Syn. attractive, charming, pleasing ###A. repulsive)
bowel(เบา'เอิล) n. ลำไส้,ส่วนของลำไส้,ส่วนใน,ความสงสาร,ความเห็นใจ vt. ถ่ายท้อง
consideration(คันซิดเดอเร'เชิน) n. การพิจารณา,การครุ่นคิด,สิ่งที่ควรพิจารณา,การชดเชย,ความเห็นใจคนอื่น,ความสำคัญ,ความนับถือ, Syn. thinking
feeling(ฟีล'ลิง) n. ความรู้สึก,ความคิดเห็น,ความรู้สึกสัมผัส,อารมณ์,จิตใจ,ความเห็นใจ,ความสำนึก. adj. ไว (ความรู้สึก) ,เห็นใจ,มีอารมณ์., See also: feelingly adv. feelingness n., Syn. sensation
volition(โวลิช'เชิน) n. ความตั้งใจ,ความปรารถนา,การเลือกหรือการตัดสินใจด้วยตัวเอง,กำลังใจ,ความเห็นใจ., See also: volitional adj. volitionary adj., Syn. will,willpower

English-Thai: Nontri Dictionary
mercy(n) ความเห็นใจ,ความกรุณาปรานี,ความเมตตา
pity(n) ความสงสาร,ความเวทนา,ความเมตตา,ความสมเพช,ความเห็นใจ
remorse(n) ความเสียใจ,ความสำนึกผิด,ความสงสาร,ความเห็นใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
Mitleid(n) |das, nur Sg.| ความเห็นใจ, ความสงสาร เช่น Ich habe Mitleid mit ihr. ฉันรู้สึกเห็นอกเห็นใจเธอคนนั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top