ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความเร้นลับ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเร้นลับ-, *ความเร้นลับ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When a mystery is too overpowering, one doesn't dare disobey.เมื่อความเร้นลับมันมีอำนาจล้นเหลือ คนเราย่อมไม่กล้าลบหลู่ The Little Prince (1974)
But he'd gone and taken his mystery with him.แต่เขาก็จากไปพร้อมกับความเร้นลับ The Little Prince (1974)
This quest, this need to solve life's mysteries when the simplest of questions can never be answered.คำถามนี้ จำเป็นต้องไขปริศนาความเร้นลับแห่งชีวิต ในเมื่อคำถามที่ง่ายที่สุด ยังไม่เคยมีใครตอบได้ Chapter One 'Genesis' (2006)
There is a power within the fae of our bloodline... a secret that has been passed down through generations.มันมีพลังภายในสายเลือดแฟร์ของเรา ความเร้นลับที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น The Sun (2013)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
secrecy(ซี'คริซี่) n. ความลับ,การปิดบัง,การอำพราง,สภาพที่เป็นส่วนตัว,ความเร้นลับ,ความลึกลับ,การสงวนปากสงวนคำ, Syn. secretiveness,stealth

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top