ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความเป็นอยู่

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเป็นอยู่-, *ความเป็นอยู่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเป็นอยู่[N] livelihood, See also: living, subsistence, Syn. การดำรงชีวิต, การครองชีพ, ชีวิตความเป็นอยู่, Example: ลูกชาวนาตามชนบทมีความเป็นอยู่ที่แร้นแค้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภวังค-, ภวังค์ความเป็นอยู่โดยไม่รู้สึกตัว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manners and customsความเป็นอยู่และประเพณี [TU Subject Heading]
stateสถานะของสาร, ความเป็นอยู่ของสารนั้น ๆ มีอยู่ 3 สถานะคือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because in our country it is the British who decide how an Indian lives what he may buy, what he may sell.เพราะในประเทศเรา คนอังกฤษเป็นคนตัดสินใจ ในความเป็นอยู่ของคนอินเดีย สิ่งที่เขาจะซื้อ สิ่งที่เขาจะขาย Gandhi (1982)
Isn't their existence supposed to be highest of state secrets?ความเป็นอยู่ของพวกเขาไม่เป็น ความลับสูงสุดของรัฐบาลแล้วเหรอ? Akira (1988)
Every one of them is old or kids.เพื่อช่วยให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น Casualties of War (1989)
She is happy, then. And her residence there will probably be of some duration.งั้นหล่อนก็มีความสุขแล้วล่ะ แล้วความเป็นอยู่ของหล่อนที่นั่นก็คงเหมาะสมกับชั่วขณะนี้ Episode #1.5 (1995)
You can't risk your life and especially the welfare of Kara and Lauren... for someone like Rachel.นายจะเอาชีวิตของนาย และที่สำคัญคือความเป็นอยู่ของคาร่ากับลอเร็นไปเสี่ยง... เพื่อคนอย่างเรเชลไม่ได้ Primer (2004)
Isn't that so nice?ที่นั่น ความเป็นอยู่ดีไม่ใช่เหรอ ? The Guy Was Cool (2004)
To uphold our code while living in modern Edo.เพื่อยินยันความเป็นอยู่ของเรา นินแบบใหม่ของเอโดะ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
He invents things that make everyone's life better.เค้าคิดค้นอะไรหลายๆ อย่าง ที่ทำให้ความเป็นอยู่ของพวกเราดีขึ้น Robots (2005)
Things had never been better for the Bucket family.ความเป็นอยู่ครอบครัวบักเกตดีขึ้น Charlie and the Chocolate Factory (2005)
- A free- flow living environment.ความเป็นอยู่ที่ไหลคล่องตัว Big Momma's House 2 (2006)
I was an average salaryman who was prepared to lay down even my life for the good of my wife and daughter,ผมก็เป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดาๆ ที่พร้อมจะสละทุกอย่าง กระทั่งชีวิต เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ของเมียและลูกสาว Fly, Daddy, Fly (2006)
I have no strength left to talk to you as I'm really hungry. So leave quickly instead of trying to debate with me.แล้วถูกตำรวจจับ แล้วชีวิตความเป็นอยู่ฉันจะเป็นยังไงล่ะ? First Cup (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นอยู่[n.] (khwām penyū) EN: livelihood ; living ; subsistence   FR: vie [f] ; existence [f]
ความเป็นอยู่ในกรุงเทพฯ[n. exp.] (khwām penyū nai Krungthēp) EN: living in Bangkok   FR: la vie à Bangkok

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
domesticity[N] ความเป็นอยู่ภายในบ้านและครอบครัว
livelihood[N] ความเป็นอยู่, See also: การดำรงชีวิต, การครองชีพ, Syn. sustenance, subsistence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bread(เบรด) n. ขนมปัง,อาหาร,เครื่องประทังชีวิต,ชีวิต,ความเป็นอยู่,เงินทอง vt. ปกคลุมด้วย,เศษขนมปัง
existence(เอคซิส'เทินซฺ) n. การดำรงอยู่,การมีอยู่,การมีชีวิตอยู่,ความเป็นอยู่,สิ่งที่มีอยู่จริง
on(ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ)

English-Thai: Nontri Dictionary
being(n) ความเป็นอยู่,การดำรงอยู่,สิ่งมีชีวิต
existence(n) การดำรงอยู่,การมีอยู่,การอยู่,ชีวิต,ความเป็นอยู่
WELL-well-being(n) สวัสดิภาพ,ความปลอดภัย,ความเป็นอยู่,ความผาสุก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Landleben {n} (n ) ความเป็นอยู่ของชนบท
livability (n ) ความเป็นอยู่ที่ดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top