Search result for

ความว่างเปล่า

(36 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความว่างเปล่า-, *ความว่างเปล่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความว่างเปล่า[N] emptiness, See also: nothingness, Syn. ความไม่มีตัวตน, ความโล่ง, ความว่าง, ความไม่มีอะไร, Ant. ความเต็มเปี่ยม, Example: มนุษย์สามารถทำตัวเองให้อยู่เหนือคำจำกัดความต่างๆ เกี่ยวกับตัวเองได้ เพราะมนุษย์เกิดมาจากความว่างเปล่า, Thai definition: สภาพที่ไม่มีอะไร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vacuityความว่างเปล่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Anyhow to compensate for the void in the people's heartทั้งนี้ เพื่อเป็นการทดแทนความว่างเปล่าในหัวใจประชาชน Iljimae (2008)
And the emptiness when it's gone.แล้วมีแต่ความว่างเปล่าเมื่อมันจากไป Frost/Nixon (2008)
And for the other, it'll be the wilderness, with nothing and no one for companyแล้วอีกคนหนึ่งก็จะเจอ แต่ความว่างเปล่า โดยไม่ได้อะไรเลย และไม่มีใครเป็นพวก Frost/Nixon (2008)
The hopeless emptiness?ความว่างเปล่าสิ้นหวัง? Revolutionary Road (2008)
We're running from the hopeless emptiness of the whole life here, right?เรากำลังวิ่งออกมาจากความว่างเปล่าสิ้นหวังของชีวิตทั้งชีวิตที่นี่ใช่มั้ย? Revolutionary Road (2008)
Plenty of people are on to the emptiness, but it takes real guts to see the hopelessness.ตอนนี้คุณได้บอกว่ามัน มากมายของผู้คนที่จะอยู่ในความว่างเปล่า แต่มันต้องใช้ความกล้าจริงที่จะเห็นความสิ้นหวัง Revolutionary Road (2008)
You figure it's more comfy here in the old hopeless emptiness after all, huh?คุณคิดว่ามันเป็นความสะดวกสบายมากขึ้น ที่นี่ในความว่างเปล่าสิ้นหวังเก่าหลังจากทั้งหมดฮะ? Revolutionary Road (2008)
I feel like I'm just sending things into this giant void.ฉันรู้สึกเหมือนฉันกำลังส่งมัน ไปสู่ความว่างเปล่า Julie & Julia (2009)
It was such an empty,มันคือความว่างเปล่าเหลือเกิน Time (2009)
An abyss.ความว่างเปล่า New World in My View (2009)
This emptying out of everything right at the very center of your being,ความว่างเปล่า ของทุกอย่างในตัวเธอ Frenzy (2009)
A bottomless pit of darkness and indifference, infinite in its nothingness, as if I never existed at all and I never would again.อย่างสุดหยั่งในความมืดมิด และไม่มีความแตกต่างใดๆ ไร้จุดสิ้นสุดในความว่างเปล่า ราวกับผมไม่เคยปรากฎตัวอยู่เลย และผมจะไม่เป็น อย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว The Gift (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blank[N] ความว่างเปล่าของจิตใจ, Syn. emptiness, nothingness
emptiness[N] ความว่างเปล่า
nakedness[N] ความว่างเปล่า, See also: ความเปลือยเปล่า, ความล่อนจ้อน
vacancy[N] ความว่างเปล่า, Syn. blankness, emptiness
vacuity[N] ความว่างเปล่า, See also: ความว่าง, สุญญากาศ, สิ่งว่างเปล่า, สิ่งที่ไร้ความหมาย, Syn. emptiness, vaccum, void
void[N] ความว่างเปล่า, Syn. nullity, unfilled

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inanition(อินอะนิซ' เชิน) n. ความขาดแคลน, การขาดอาหาร, การบำรุงเลี้ยงไม่เพียงพอ, ภาวะอ่อนจิต, การด้อยศีลธรรม, ความว่างเปล่า
inanity(อิแนน' นิที) n. การขาดความคิด, ความโง่, ความว่างเปล่า, การขาดความหมาย
vacancy(เว'เคินซี) n. ความว่างเปล่า,ตำแหน่งว่าง,ที่ว่าง,ช่องว่าง,การขาดความคิดหรือปัญญา,เวลาว่าง., Syn. void
vacuity(แวคิว'อิที) n. ความว่าง,ความว่างเปล่า,ช่องว่าง,สูญญากาศ,ความไม่มีสาระ,การไร้ความคิดหรือปัญญา,สิ่งที่ว่างเปล่า,พฤติการณ์ที่ไร้ความคิด,จิตใจที่ว่างเปล่า., Syn. vacumm,vold
vacuum(แวค'คิวอัม) n. สูญญากาศ,ช่องว่างที่ปราศจากอากาศ,ความว่างเปล่า,เครื่องดูดฝุ่น adj. เกี่ยวกับสูญญากาศ,ไร้อากาศหรือแก๊ส. vt. ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่น. vi. ใช้เครื่องดูดฝุ่น. pl. vacuums,vacua, Syn. void,emptiness,gap,blank
vanity(แวน'นิที) n. ความหยิ่งยโส,ความทะนงตัว,ความภูมิใจในตัวเองมากเกินไป,ความว่างเปล่า,ความไร้สาระ,การไร้คุณค่า,สิ่งที่ไร้สาระ,ความไร้ประโยชน์,โต๊ะเครื่องแป้ง,กระเป๋าถือเล็ก ๆ ,กระเป๋าถือเล็ก ๆ สำหรับใส่เครื่องสำอาง, See also: vanited adj. คำที่มีความหม

English-Thai: Nontri Dictionary
bareness(n) ความว่างเปล่า
emptiness(n) ความว่างเปล่า,ความหิว,ความเปล่าประโยชน์,ความไม่มี
inanition(n) ความว่างเปล่า,ความขาดแคลน,ความอิดโรย
inanity(n) ความโง่เขลา,ความว่างเปล่า
nil(n) ศูนย์,ความว่างเปล่า,การปราศจาก
nothing(n) ศูนย์,ความว่างเปล่า,สิ่งไม่สำคัญ
vacuity(n) ความว่างเปล่า,ความไม่มีสาระ,สูญญากาศ,ช่องว่าง
voidance(n) ความว่างเปล่า,การเพิกถอน,การทำให้เป็นโมฆะ
zero(n) เลขศูนย์,ความว่างเปล่า,สิ่งไร้ค่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
空間[くうかん, kuukan] ความว่างเปล่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top