ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความมัธยัสถ์

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความมัธยัสถ์-, *ความมัธยัสถ์*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because the Bible tells us that God knows the falling of a sparrow and the depth of a pocket, and that is what I'm talking about!เพราะว่า... คัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้ารู้ว่า ใครเป็นคนที่มีความมัธยัสถ์ และความลึกของกระเป๋า และนั่นคือสิ่งที่ผมพูดอยู่ Oh, God! (1977)
Lady Catherine will thoroughly approve when I speak to her of your modesty, economy and other amiable qualities.เลดี้แคทเธอรีนจะเห็นชอบด้วย เมื่อผมนำไปเรียนท่าน ถึงความถ่อมตัว ความมัธยัสถ์ และคุณสมบัติอื่นๆ ของคุณ Pride & Prejudice (2005)
Economy.ความมัธยัสถ์ Upstream Color (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
austerity[N] ความมัธยัสถ์
economy[N] ความมัธยัสถ์, See also: การประหยัด, ความขี้เหนียว, Syn. retrenchment, thrift
frugality[N] ความประหยัด, See also: ความมัธยัสถ์, ความตระหนี่, ความกระเหม็ดกระแหม่, Syn. thriftiness
prudence[N] ความมัธยัสถ์
thrift[N] ความประหยัด, See also: ความมัธยัสถ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
austerity(ออสเทีย'ริที) n. ความสมถะ,ความมัธยัสถ์,ความสมถะมาก,ความมีวินัยจัด
prudence(พรู'เดินซฺ) n. ความรอบคอบ,ความสุขุม,ความพิถีพิถัน,ความระมัดระวัง,ความประหยัด,ความมัธยัสถ์, Syn. discretion,frugality,economy ###A. indiscretion
thrift(ธริฟทฺ) n. ความประหยัด,ความมัธยัสถ์,ความตระหนี่,พืชไม้ดอกจำพวก Armeria,การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว, Syn. saving,economy

English-Thai: Nontri Dictionary
economy(n) ความมัธยัสถ์,ความประหยัด,รายได้,เศรษฐกิจ
parsimony(n) ความตระหนี่,ความมัธยัสถ์,ความประหยัด,ความขี้เหนียว
thrift(n) ความตระหนี่,ความมัธยัสถ์,การประหยัด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
財政[ざいせい, zaisei] ความมัธยัสถ์,ความประหยัด,รายได้,เศรษฐกิจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top