ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความประสงค์

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความประสงค์-, *ความประสงค์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความประสงค์[N] purpose, See also: aim, intention, Syn. ความต้องการ, ความปรารถนา, Example: ผู้รักชาติมีความประสงค์ที่จะให้เกิดความสามัคคีในประเทศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wishความประสงค์, ความจำนง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
presumptive wishความประสงค์ตามที่จะพึงสันนิษฐานได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If that's what you want, so be it.ถ้าเป็นความประสงค์ของเธอ, ก็ขอให้เช่นนั้น. Suspiria (1977)
And wished we'd let that goddamned maniac go on the loose, so we could save our own asses!และมีความประสงค์ที่เราต้องการปล่อยให้คนบ้าไปหลวม, ดังนั้นเราจึงสามารถป้องกันลาของเราเอง First Blood (1982)
of my own will.ฉันจะออกจากที่ผมมาจากความประสงค์ของตัวเอง Princess Mononoke (1997)
I have a gift a purpose and a destiny.ฉันได้รับของขวัญ... ...เป็นความประสงค์ และเป็นชะตากรรม Pilot (2001)
There's no escaping reason, no denying purpose.เราไม่มีเหตุผลในการหลบหนี ไม่มีจุดมุ่งหมายปฏิเสธความประสงค์ The Matrix Reloaded (2003)
- ...we would not exist. - lt is purpose that created us.เราก็มิอาจดำรง/คือความประสงค์ที่สร้างเรา The Matrix Reloaded (2003)
- Purpose that connects us. - Purpose that pulls us.ความประสงค์ที่เชื่อมเรา/ความประสงค์ที่ประสงค์ที่ผลักดันเรา The Matrix Reloaded (2003)
- lt is purpose that defines. - Purpose that binds us.คือความประสงค์ที่กำหนดความเป็นตัวเรา/ประสงค์ที่รั้งเรา The Matrix Reloaded (2003)
I see purpose.ผมเห็นความประสงค์ The Matrix Reloaded (2003)
And thirdly, that it is at the urging of my esteemed patroness, Lady Catherine, that I select a wife.และสาม มันเป็นความประสงค์ ของผู้อุปถัมภ์ผู้สูงศักดิ์ของผม เลดี้แคทเธอรีน ว่าผมควรเลือกภรรยา Pride & Prejudice (2005)
Hwang-Hu Mama is willing to let you have your way and lessen the guards.พระราชินีทรงมีความประสงค์จะให้พระองค์มีอิสระมากขึ้นและลดจำนวนองรักษ์ลง Episode #1.1 (2006)
I'm Lightning McQueen, famous racecar. I'm being held against my will.ฉันสายฟ้าแมที่มีชื่อเสียงรถแข่ง ฉันถูกจัดขึ้นกับความประสงค์ของฉัน Cars (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความประสงค์[n.] (khwām prasong) EN: intention ; purpose ; wish ; desire   

English-Thai: Longdo Dictionary
last will(n ) ความประสงค์ครั้งสุดท้ายของชีวิต, บันทึกการยกมรดก (Last Will and Testament) เช่น Do make, publish and declare this to be my last will and testament. I give, devise and bequeath to my beloved wife all of my property, real, personal and mixed, of which I shall be possessed, and to which I shall be entitled, at the time of my death., R. testament

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
malevolence[N] การปองร้าย, See also: ความประสงค์ร้าย, ความมุ่งร้าย, ความเกลียด, Syn. malignity, ill will, Ant. benevolence
malignity[N] การมุ่งร้าย, See also: ความประสงค์ร้าย, การกระทำที่ประสงค์ร้าย
purpose[N] ความต้องการ, See also: ความประสงค์, ความปรารถนา, Syn. intention, mission, objective
requirement[N] ความต้องการ, See also: ความประสงค์, ความปรารถนา, Syn. need, want
wish[N] ความประสงค์, See also: ความต้องการ, ความอยาก, ความปรารถนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
computer organizationระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ1. ฮาร์ดแวร์ (hardware) หมายถึง ส่วนตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ 2. ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึงโปรแกรมต่าง ๆ หรือชุดคำสั่งทั่เครื่องสั่งให้ทำงานตามความประสงค์3. บุคลากรคอมพิวเตอร์ (peopleware) หมายถึงแรงงานบุคคลที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานจนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
computer scienceวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์สาขาหนึ่ง ที่ว่าด้วยการกำหนดรูปแบบ และการนำเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์มาใช้งาน หรือสั่งให้ทำงานให้ตามความประสงค์ เป็นต้นว่า กระบวนการต่าง ๆ ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เป็นสารสนเทศ (information) ฯ อนึ่ง ศัพท์นี้ในภาษาไทยมีใช้กันอยู่หลายคำ เป็นต้นว่า คอมพิวเตอร์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ แต่ปัจจุบันนิยมใช้ วิทยาการคอมพิวเตอร์
malevolence(มะเลฟ'วะเลินซฺ) n. ความประสงค์ร้าย,ความเกลียด
requirement(รีไคว'เออะเมินทฺ) n. ความต้องการ,ความประสงค์,การเรียกร้อง,สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่เรียกร้อง,สิ่งจำเป็น, Syn. necessity,requisite

English-Thai: Nontri Dictionary
desire(n) ความต้องการ,ความปรารถนา,ความประสงค์,ความอยาก,ราคะ
disposition(n) อารมณ์,การจัดการ,การกำหนด,ความประสงค์,โองการ
movement(n) การเคลื่อนไหว,ความพยายาม,ขบวนการ,คณะ,ความประสงค์
purpose(n) จุดประสงค์,ความประสงค์,เจตนา,ผลประโยชน์,เป้าหมาย
will(n) ความประสงค์,พินัยกรรม,ความสมัครใจ,ความตั้งใจ,ความตกลงใจ
wish(n) ความประสงค์,ความปรารถนา,ความต้องการ,คำอวยพร,คำอธิษฐาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
遺志[いし, ishi] (n) ความประสงค์ของผู้ตาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top