Search result for

ความตื่น

(50 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความตื่น-, *ความตื่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความตื่นตัว[N] attentiveness, See also: alert, awaking, activation, stir, Syn. ความกระตือรือร้น, Ant. ความเฉื่อยชา, Example: ทุกวันนี้คนไทยมีความตื่นตัวทางการเมืองกันมากขึ้น, Thai definition: ความเอาใจใส่ต่อเหตุการณ์และปรับตัวเพื่อรับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
ความตื่นเต้น[N] excitement, See also: agitation, Syn. ความระทึกใจ, Ant. ความเบื่อหน่าย, Example: ผู้เข้าสอบพยายามควบคุมสติและความตื่นเต้นให้เข้าที่, Thai definition: อาการลิงโลดด้วยดีใจหรือแปลกใจ, มีความประหม่าเพราะไม่คุ้นเคย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frightความตื่นตระหนก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
First time is plenty exciting on its own.ครั้งแรกเพื่อความตื่นเต้น Lucky Thirteen (2008)
It'd start off exciting.มันจะเริ่มหมดความตื่นเต้น The Itch (2008)
You wanted excitement.เจ้าต้องการความตื่นเต้นนี่? Destroy Malevolence (2008)
You wanted excitement, Hevy.นายอยากได้ความตื่นเต้นใช่มั๊ย เฮวี่ Rookies (2008)
The excitement of a shared experience?ความตื่นเต้นของประสพการณ์ที่มีร่วมกัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Just waiting to get a glimpse of the premiere screening,ที่ต่างรอคอยด้วยความตื่นเต้น เพื่อจะชมตัวอย่างของซีซั่นล่าสุด Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
looking for little excitement.มาหาความตื่นเต้นเล็กๆน้อยๆน่ะ Vantage Point (2008)
You're just looking for thrills to feel alive... it's a normal reaction.คุณกำลังมองหา ความตื่นเต้นให้แก่ชีวิต.. มันเป็นการตอบสนองที่ปกติ Passengers (2008)
Well, Mr. Lau I speak for the rest of the board and Mr. Wayne, in expressing our own excitement.เอาหล่ะ, คุณเหลา ...ผมขอพูดแทนคณะกรรมการ... ...และคุณเวนย์ ที่กำลังแสดงถึงความตื่นเต้นของเรา The Dark Knight (2008)
Play that jungle fever Show 'em some loveนั่นเป็นความตื่นเต้นของป่า แสดงความรักให้พวกเขา Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
That is rich coming from you, dwarf.เจ้านี่เองที่เป็นคนก่อความตื่นกลัว, คนแคระ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
[All whooping][โห่ร้องด้วยความตื่นเต้น] New York, I Love You (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความตื่น[n.] (khwām teūn) FR: effarement [m]
ความตื่นตกใจ[n. exp.] (khwām teūn tokjai) EN: panic   
ความตื่นตระหนก[n. exp.] (khwām teūn tranok) EN: fright   
ความตื่นตัว[n.] (khwām teūntūa) EN: attentiveness   
ความตื่นเต้น[n.] (khwām teūnten) EN: excitement ; agitation   FR: excitation [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alertness[N] ความตื่นตัว, See also: ความระมัดระวัง, ความระวัง, การเตรียมพร้อม, Syn. watchfulness
elation[N] ความปิติยินดี, See also: ความตื่นเต้นดีใจ, ความภาคภูมิใจ, ความอิ่มอกอิ่มใจ, Syn. exhilaration, euphoria, rapture, Ant. depression
excitement[N] ความตื่นเต้น, See also: ความกระตือรือร้น, Syn. enthusiasm, excitation
expedition[N] การเตรียมพร้อม, See also: ความตื่นตัว, ความรวดเร็ว, Syn. alacrity, dispatch, promptness
flap[N] ความตื่นเต้น (แสลง), See also: ความวิตกกังวล, ความสับสน, Syn. commotion, agitation, Ant. calmness, tranquility
frenzy[N] ความบ้าคลั่ง, See also: ความตื่นเต้นมาก, ความบ้าระห่ำ, Syn. craze, furor, rage, Ant. peace
much ado about nothing[IDM] ความตื่นเต้นกับสิ่งไม่มีตัวตน
kick[N] ความตื่นเต้นอย่างมาก (คำสแลง)
panic[N] ความตื่นตกใจ, See also: ความอกสั่นขวัญหาย, ความหวาดกลัว, Syn. alarm, fear, Ant. fearlessness, courage, bravery
scare[N] ความหวาดกลัว, See also: ความตื่นตระหนก, ความกลัว, Syn. alarm, fright, terror

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
affright(อะไฟร์ทฺ') vt. ทำให้ตกใจ. -n. ความตกใจ, ความตื่น ตระหนก, Syn. frighten, fright)
dither(ดิธ'เธอะ) n. การสั่น,การสั่นสะเทือน,ความตื่นเต้น,ความกลัว. vi. สั่น,สั่นสะเทือน
doo ###SW. da (ดู'ดะ) n. จิตที่เร่าร้อน,ความตื่นตระหนก
excitation(เอคไซเท'เชิน) การกระตุ้น,การปลุกปั่น,การเร้า,ภาวะที่ถูกกระตุ้น,ความตื่นเต้น, See also: excitative adj.
excitement(เอคไซทฺ'เมินทฺ) n. ความตื่นเต้น,ความเร่าร้อน,สิ่งที่กระตุ้น,สิ่งเร้า., Syn. excitation
fermentation(เฟอเมนเท'เชิน) n. การหมัก,การบูดเบี้ยว,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
fever(ฟี'เวอะ) n. ไข้,อุณหภูมิร่างกายที่สูงกว่าปกติ,โรคที่มีอาการไข้,ความตื่นเต้นอย่างมาก. vt. เป็นไข้.
flap(แฟลพ) {flapped,flapping,flaps} vt.,vi.,n. (การ) ตีปีกบิน,กระพือปีก,ปิดเปิด,โบกสบัด,ตบ,ตี,ที่ปิดเปิด,ขอบหมวก,พับหนังหรือเนื้อ,ความตื่นเต้น,สถานะการณ์ฉุกเฉิน,ปีกเครื่องบินที่ซ่อนหรือพับอยู่,แผ่นพับ,แผ่นบานพับ,แผ่นลิ้นประตู,เครื่องปัด,เครื่องพัด,ชายเสื้อ
flurry(เฟลอ'รี) n. หิมะที่ตกปรอย ๆ ,ฝนตกลงมาอย่างประปราย,ความตื่นเต้นหรืองงงวยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน,ความเกรียวกราว,ความหวั่นไหวของตลาดหุ้น,ลมที่พัดมาอย่างกะทันหัน. vt. ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้ตื่นเต้น, Syn. fluster

English-Thai: Nontri Dictionary
agitation(n) ความยุ่งยาก,การก่อกวน,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
excitement(n) ความตื่นเต้น,ความเร่าร้อน,สิ่งเร้า,สิ่งกระตุ้น
fever(n) ไข้,ไข้หวัด,ความตื่นเต้น
panic(n) ความหวาดกลัว,ความตื่นตกใจ,ความเสียขวัญ
sensation(n) ประสาทสัมผัส,ความรู้สึก,ความตื่นเต้น
thrill(n) ความเสียวซ่าน,ความตื่นเต้น,ความซาบซึ้ง
tingle(n) ความตื่นเต้น,ความเสียว,ความซ่า
tremor(n) การสั่นสะเทือน,ความตื่นเต้น,ใจสั่น
vibration(n) การสั่นสะเทือน,การสั่น,การแกว่ง,ความตื่นเต้น
wakefulness(n) ความตื่นตัว,การเฝ้าคอย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top