ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความชื่นชม

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความชื่นชม-, *ความชื่นชม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความชื่นชม[N] appreciation, See also: admiration, satisfaction, Syn. ความชื่นชอบ, ความชื่นชมยินดี, Ant. ความรังเกียจ, Thai definition: ความปีติยินดี
ความชื่นชมยินดี[N] delight, See also: joyfulness, admiration, eulogy, esteem, pleasure, Syn. ความชื่นชม, ความยินดี, ความปิติยินดี, Ant. ความเกลียดชัง, ความชัง, Example: ลูกน้องแสดงความชื่นชมยินดีกับการเลื่อนตำแหน่งของหัวหน้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only left is Wachootoo Circle of Death.ดีใจที่พวกคุณให้ความชื่นชม แต่ผมเป็นเพียงผู้ต่ำต้อย Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Did you see how he dotes on her?เห็นความชื่นชมของเขา ที่มีต่อเธอมั้ย Pride & Prejudice (2005)
I just wanted to bring something to show my appreciation.ฉันแค่ต้องการนำบางสิ่งเพื่อมาแสดงความชื่นชมของฉัน. Black Snake Moan (2006)
We really are grateful.พวกเรามีความชื่นชมจริงๆ Resident Evil: Extinction (2007)
You call this a token of appreciation?คุณเรียกว่าความชื่นชมเหรอ Heartbreak Library (2008)
[Applause][การปรบมือแสดงความชื่นชมNew York, I Love You (2008)
He looks up to him. The man gives him his time, which is what the boy needs.เขาให้ความชื่นชมหลวงพ่อ ชายที่ให้เวลากับเขา เป็นสิ่งที่เด็กผู้ชายต้องการ Doubt (2008)
I'm touched at this most sincerest form of flattery.ทำไมเจ้าถึงแสดงความชื่นชมขนาดนี้ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
The satisfaction that comes from helping out a classmate?ความชื่นชม ที่ได้รับ จากการช่วยเหลือ เพื่อนร่วมชั้น? Last Temptation (2011)
It's an honorable profession for which I have a great deal of admiration and respect.มันเป็นอาชีพที่มีเกียรติ \ ที่ผมได้รับปฏิสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม ด้วยความชื่นชมและเคารพยิ่ง Cyber Threat (2011)
Here. This is my heart.อะ นี่จากความชื่นชมของฉัน Episode #1.15 (2011)
YOUR COUNTRY HAS ONLY THE HIGHEST RESPECT FOR YOUอังกฤษขอแสดงความชื่นชมอย่างยิ่ง Skyfall (2012)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attaboy(แอท'ทะบอย) interj. ย่อมาจาก that's the boy ดีทีเดียว, แจ๋ว (แสดงความชื่นชมหรือให้กำลังใจ) (an expression)
eclat(เอคลา') n. เกียรติศักดิ์,ชื่อเสียง,ความเอิกเกริก,ความชื่นชมยินดี, Syn. fame
narcissism(นาร์'ซิซิส ซึม) n. ความรักตัวเอง,ความชื่นชมในลักษณะทางกายและ ใจของตัวเอง
plaudit(พอล'ดิท) n. การตบมือแสดงความชื่นชมสรรเสริญ,การแสดงความชื่นชมอย่างกระตือรือร้น, Syn. applause

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top