ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความจริงจัง

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความจริงจัง-, *ความจริงจัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความจริงจัง[N] seriousness, See also: earnestness, solemnity, gravity, Syn. ความเอาจริงเอาจัง, Example: ลูกน้องยกย่องความจริงจังในการทำงานของหัวหน้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My puritanism runs in a different way.ความจริงจังของผมแตกต่างกัน Gandhi (1982)
At first it was an intensityตอนแรก มันเป็นความจริงจัง The Tides That Bind (2011)
Do you seriously think that we need a guy to dress in drag to win?ครูหมายความจริงจังไหมว่าพวกเราต้องการ ผู้ชายที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงเพื่อจะชนะ Props (2012)
It contains the solemn and tranquil daily lives...ประกอบด้วยความจริงจังและชีวิตประจำวันอันสงบ Episode #1.1 (2012)
I don't think I realized how serious you were, Carl.ผมไม่คิดว่าได้ตระหนักถึง\ ความจริงจังที่คุณมีนะ คาร์ล Magnificent Light (2012)
Because an oath, no matter how solemn, asks nothing in return.เพราะคำสาบาน จะมีความจริงจังมากน้อยแคไหน ไม่ประสงค์ สิ่งตอบแทน, Sacrifice (2013)
Maybe it dilutes or distracts from your excessive intensity.บางทีมันคงช่วยลดดีกรี ความจริงจังเกินไปของเธอ App Development and Condiments (2014)
That is determination. That is intensity.มันคือความมุ่งมั่น มันคือความจริงจัง แรงผลักดัน Deepwater Horizon (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความจริงจัง[n.] (khwām jingjang) EN: seriousness ; earnestness ; solemnity ; gravity   FR: sérieux [m] ; gravité [f] ; solennité [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seriousness[N] ความเคร่งขรึม, See also: ความจริงจัง, ความวิตก, Syn. earnestness, solemnity, thoughtfulness, Ant. fun, gaiety

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earnest(เอิร์น'นิสทฺ) adj. จริงจัง,เอาใจ,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้นจริง,สำคัญมาก,ซึ่งควรได้ความสนใจมาก. n. ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง, See also: earnestly adv. earnestness n. ดูearnest, Syn. serious
gravity(แกรฟ'วิที) n. แรงดึงดูดของโลก,แรงศูนย์ถ่วงของโลก,น้ำหนัก,แรงดึงดูด,ลักษณะที่รุนแรง,ความจริงจัง,ความเคร่งขรึม, Syn. attraction,seriousness

English-Thai: Nontri Dictionary
earnestness(n) ความเอาจริงเอาจัง,ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง,ความมุ่งมั่น
gravity(n) ความถ่วง,แรงดึงดูด,ความเอาการเอางาน,ความสำคัญ,ความจริงจัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top