ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความก้าวร้าว

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความก้าวร้าว-, *ความก้าวร้าว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความก้าวร้าว[N] aggressive, See also: offensiveness, Example: มนุษย์เรามักจะหลีกเลี่ยงการแสดงความก้าวร้าวอย่างเปิดเผยต่อผู้ที่เป็นต้นเหตุไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือทางกาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aggressionความก้าวร้าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aggressivenessความก้าวร้าว [TU Subject Heading]
Aggressiveness in adolescenceความก้าวร้าวในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Aggressiveness in childrenความก้าวร้าวในเด็ก [TU Subject Heading]
Aggressiveness in youthความก้าวร้าวในเยาวชน [TU Subject Heading]
Aggressivityความก้าวร้าว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You could have some definite potential... buried under all this hostility.จริงๆนะ พี่อาจจะมีเสน่ห์ ฝังลึกอยู่ในความก้าวร้าวก็ได้ 10 Things I Hate About You (1999)
I think there's something aggressive about it...ฉันว่ามีความก้าวร้าวอยู่ในที Mona Lisa Smile (2003)
I said I get it, Bernie. Relax.- ความก้าวร้าวแฝง I Heart Huckabees (2004)
It represents aggression and manhood.ตัวแทน แทนความก้าวร้าวและความเป็นชาย The Da Vinci Code (2006)
But Noah's aggression forced our hand.แต่ความก้าวร้าวของ โนอาห์ บีบบังคับเรา Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)
Specially aggression.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความก้าวร้าว Spider-Man 3 (2007)
Sometimes aggression has its uses.บางครั้งความก้าวร้าวก็มีประโยชน์ Resident Evil: Extinction (2007)
There's nothing passive with my aggression.ไม่มีอะไรนุ่มนวลจากความก้าวร้าวของฉันหรอก Dead Like Me: Life After Death (2009)
The infected seem to show signs of aggressive behavior.ผู้คนที่ติดเชื้อ ดูจะแสดงอาการของ... . ความก้าวร้าว... [Rec] 2 (2009)
I agree with you, given what we know about aggressive driving and road rage.ผมเห็นด้วย ถ้าดูจากพฤติกรรมความก้าวร้าวบนท้องถนน Roadkill (2009)
Of course, this competitive paradigm can often result in aggression and violence.แน่ล่ะ นี่คือกระบวนทัศน์ แห่งการแข่งขัน ที่ส่งผลให้เกิดความก้าวร้าว และความรุนแรง The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Apparently, Mr. DaFonte was somewhat violent before channeling his aggression more productively.ปรากฎว่าคุณดาฟอนเต้เคยถูกข้อหาร้ายแรง ก่อนเปลี่ยนความก้าวร้าวของเขาให้เกิดประโยชน์มากขึ้น The Dwarf in the Dirt (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pugnacity[N] ความก้าวร้าว, See also: การชอบทะเลาะวิวาท, Syn. aggression, fight

English-Thai: Nontri Dictionary
injury(n) อันตราย,ความบาดเจ็บ,ความเสียหาย,ความก้าวร้าว
truculence(n) ความดุร้าย,ความก้าวร้าว,ความห้าวหาญ
umbrage(n) ความโกรธเคือง,ความก้าวร้าว,ร่มเงา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
向こう意気[むこういき, mukouiki] (n ) ความก้าวร้าว

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top