Search result for

ครูด

(40 entries)
(0.0362 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ครูด-, *ครูด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครูด[V] scrape, See also: rub over, scratch, Syn. ขูด, Example: รถของเธอครูดกับกำแพงจนเป็นรอยยุบเข้าไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ครูด(คฺรูด) ก. ขูดหรือครู่ไป.
สี ๑ครูด, ถู เช่น ช้างเอาตัวสีกับต้นไม้ ลมพัดแรงทำให้ลำไม้ไผ่สีกัน, ชัก เช่น สีซอ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Music teachersครูดนตรี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're like the classic school principal. I mean, you're, you're scary and bad with people.ผมหมายถึงพี่เป็นครูดุ เด็กๆเจอกลัวหงอเลย Bedtime Stories (2008)
We saw scuff marks on the floor underneath thomas valentine's bed,เราเห็นรอยครูดบนพื้น ใต้เตียงโทมัส วาเลนไทน์ Demonology (2009)
And scuff marks under the bed.มีรอยครูดใต้เตียง Demonology (2009)
No, I was gonna say "young.เปล่า ผมกำลังจะบอกว่า ครูดูเด็ก You've Got Yale! (2009)
I've only begun to scratch the surface,ฉันว่าแค่เริ่ม ครูดกับพื้นผิว Life (2009)
He probably scraped himself.เขาคงถูกครูด Remains to Be Seen (2009)
[tires screech, horn honks][เสียงครูดDirty Harry (2009)
They heard a scratching noise on the roof of the car.พวกเขาได้ยินเสียงครูดบนหลังคารถ Slack Tide (2009)
I'm glad that someone here has their head screwed on straight.ครูดีใจที่มีคนในนี้ตรงไปตรงมา 17 Again (2009)
I had a good teacher.ฉันมีครูดี Alpha and Omega (2010)
Can't you read music?นี่คุณครูดูสกอร์ผิดเหรอคะ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
You seem to be handling it fine.ครูดูเหมือนจะรับมือมันได้ดีนะครับ Hell-O (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครูด[v.] (khrūt) EN: scrape ; rub over ; scratch   FR: gratter ; frotter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
graze[VT] ครูด, See also: ถาก, ขูด, ทำให้ถลอก
gride[VT] ครูด, See also: เบียด, ถู
rub[VI] ขูด, See also: ครูด, เสียดสี, Syn. chafe, serape
scratch[VI] ครูดออก, See also: ขูดออก, ตะกุยออก, ขัด
scuff[VT] ครูด, See also: กวาด, แกว่ง, ถู
scrape away[PHRV] ขูด, See also: ครูด, ถู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abrade(อะเบรด') vt. ขัด,ถู,ชะ,ครูด, Syn. erode)
bruise(บรูซ) vi.,vt. (ทำให้) เป็นแผลถลอกแผลฟกช้ำดำเขียวหรือแผลครูดขีด n. แผลถลอก,แผลฟกช้ำดำเขียว,แผลครูดขีด
chafe(เชฟ) vt. ถูจนร้อน,สีจนร้อน,ครูด,ยั่วให้โกรธ,ทำให้อารมณ์เสีย -vi.,n. (การ) ถู,สี,โกรธ,โมโห,ถลอกหรือเจ็บเนื่องจากการถู,การระคายเคือง,การรบกวน,ความเจ็บปวดหรือถลอกเนื่องจากการถู
crude(ครูด) adj. หยาบ,สกปรก,เป็นธรรมชาติ,ยังไม่สุก,ยังไม่ผ่านกรรมวิธี n. น้ำมันดิบ, See also: crudeness n., Syn. coarse,unrefined
detrition(ดิทริช'เชิน) n. การสึกกร่อน (เนื่องจากการถูหรือครูด), Syn. friction
draggle {draggledvt.,vi. ลากเปรอะเปื้อน,ครูดจนเปรอะเปื้อน.
draggles}vt.,vi. ลากเปรอะเปื้อน,ครูดจนเปรอะเปื้อน.
dragglingvt.,vi. ลากเปรอะเปื้อน,ครูดจนเปรอะเปื้อน.
gall(กอล) n. สิ่งที่ขม,สิ่งที่ขมขื่น,ความขมขื่น,น้ำดี,ความทะลึ่ง,ความอวดดี,แผลบนผิวหนัง,แผลที่เกิดจากการถูครูด,สิ่งที่ระคายเคือง,ภาวะระคายเคือง vt. ทำให้เป็นแผล,ครูดอย่างแรง,ทำให้ขุ่นเคือง,รบกวน,กวนโทสะ. vi. ขุ่นเคือง,เป็นแผล. -S...
galling(กอ'ลิง) adj. ถูครูด,ซึ่งทำให้เป็นบาดแผลที่ผิวหนังได้,ระคายเคือง น่าโมโห.

English-Thai: Nontri Dictionary
abrade(vt) ขูด,ขัด,ถู,ชะ,ครูด,ถลอก
bruised(adj) ถลอก,ขูด,ครูด,ฟกช้ำดำเขียว
chafe(vi,vt) ถู,สี,ครูด,โกรธ,ฉุนเฉียว,โมโห,อารมณ์เสีย,เร่าร้อน
grate(vt) ถู,ขูด,สี,ครูด,ใส่ลูกกรงเหล็ก,ใส่ตะแกรงร่อน
graze(vt) เฉียดไป,ถากไป,ครูดไป,ทำให้ถลอก
rasp(vt) ขูด,ถูด้วยตะไบ,ครูด,ทำให้ระคายเคือง
scratch(vt) เกา,ข่วน,ขูด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย,ถู,ครูด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top