ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนควบคุม

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนควบคุม-, *คนควบคุม*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll be conducting this deposition.จะเป็นคนควบคุมการให้การ The O.C. (2003)
- Did he run Treadstone?- ใช่ เขาเคยเป็นคนควบคุมเทรดสโตนเหรอ? The Bourne Supremacy (2004)
- Did he run Treadstone? - Yes.- เขาเคยเป็นคนควบคุมเทรดสโตนใช่ไหม? The Bourne Supremacy (2004)
He also said you were running Treadstone.- เขายังบอกว่า คุณเป็นคนควบคุมเทรดสโตนอีก แล้วเราจะต้องเชื่อเรื่องนี้ด้วยเหรอ? The Bourne Supremacy (2004)
- No one controls them. - This time they will kill us all.ไม่ ไม่ มีคนควบคุมพวกมันอยู่ เวลานี้ พวกมันจะฆ่าพวกเราทั้งหมด Hotel Rwanda (2004)
But then, who's running the machines?แล้วอย่างนั้นใครเป้นคนควบคุมเคื่องจักร Charlie and the Chocolate Factory (2005)
The big American banks control the cash flow.ธนาคารใหญ่ของอเมริกาเป็นคนควบคุมกระแสเงิน Bandidas (2006)
In face of millions, who could control themselves?ต้องมีใครสักคนเป็นคนควบคุมพวกเขา? Confession of Pain (2006)
You just like to be in control.คุณแค่ชอบเป็นคนควบคุม Chapter Eight 'Four Months Ago...' (2007)
He's been controlling my actions.เขาเป็นคนควบคุมการกระทำต่างๆ Ratatouille (2007)
You can do your tests on the board but under armed guard and in my presence only.คุณสามรถทดสอบกับบอร์ดนั่นได้ ..แต่ต้องมีคนควบคุม และก็ที่นี่เท่านั้น Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
MR. BENNET: I think my wife suspects something.ไม่ว่าอะไรที่คุณพูด คุณเป็นคนควบคุม Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนควบคุม[n. exp.] (khon khūapkhum) EN: supervisor   FR: superviseur [m] ; superviseuse [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
world is one's oyster[SL] คนครองโลก, See also: คนควบคุมดูแลทุกอย่าง
stoker[N] คนควบคุมเตาไฟ, Syn. fireman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
custos(คัส'ทอส) n. คนดูแลรักษา,คนควบคุม -pl. custodes
regulator(เรก'กิวเลเทอะ) n. ผู้ควบคุม,คนควบคุม,เครื่องควบคุม,ตัวปรับ,เครื่องปรับ,นาฬิกามาตรฐาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top