ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขูด

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขูด-, *ขูด*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
decalcify[เดแคลซิไฟด์] (vt ) ขูดหินปูน ทำให้ส่วนที่เป็นแคลเซียมหลุดลุ่ย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขูด[V] scrape, See also: chafe, rub, grate, Syn. ครูด, ขูดลอก, Example: ช่างทาสีขูดสีออกจากผนังบ้านเพื่อทาสีใหม่, Thai definition: เอาของมีคมครูดหรือครูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับของมีคม
ขูดรีด[V] fleece, See also: exploit, extort, plunder, Syn. รีดไถ, ไถ, Example: ตำรวจทางหลวงมักขูดรีดประชาชนผู้ขับขี่อยู่บ่อยๆ, Thai definition: บีบบังคับเอาเพื่อหาผลประโยชน์
ขูดเลือด[V] overcharge, See also: exploit by usury, Syn. ขูดรีด, เอารัดเอาเปรียบ, ขูดเลือดขูดเนื้อ, Example: อย่าขูดเลือดเขาให้มากนักเลย เขาก็เป็นคนหาเช้ากินค่ำที่ไม่ค่อยจะมีเงินสักเท่าไหร่, Thai definition: ขายหรือเรียกดอกเบี้ยเกินควร
ขูดเลือดขูดเนื้อ[V] overcharge, See also: profiteer, Syn. ขูดเลือด, ขูดรีด, เอารัดเอาเปรียบ, Example: หัวหน้าคิวบางซอยนอกจากจะขูดเลือดขูดเนื้อพวกเดียวกันแล้วยังเป็นสมุนหรือเป็นหัวคะแนนให้กับกลุ่มส.ส. อีกด้วย, Thai definition: ขายหรือเรียกดอกเบี้ยเกินควร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขูดก. เอาของมีคมเป็นต้นครูด เช่น เอาช้อนขูดมะพร้าว เอาเล็บขูดขี้ผึ้ง, ครูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับของมีคม เช่น เอามะพร้าวไปขูดกับกระต่าย.
ขูดรีดก. แสวงหาประโยชน์โดยวิธีบีบบังคับเอา, แสวงหาประโยชน์โดยวิธีบีบบังคับให้จำยอม.
ขูดเลือด, ขูดเลือดขูดเนื้อก. เรียกเอาราคาหรือดอกเบี้ยเกินสมควร.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beadingขูดเป็นร่อง [การแพทย์]
Curetขูด [การแพทย์]
Curettage, Fractionalขูดมดลูกเพื่อการวินิจฉัย,วิธีการขูดเพื่อแยกส่วน [การแพทย์]
Curetteขูด [การแพทย์]
Fibrinous Exudateขูดเอาของเหลวออกทิ้ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm a member of the Nazi party.เป็นนักขูดรีดแรงงานทาส Schindler's List (1993)
(Scraping)(ขูดThe Shawshank Redemption (1994)
It's a "Chef's Pal". It's a dicer, grater, peeler, all in one.นี่คือ "ครบครัว" ใช้หั่นขูด ปอก สารพัด The Truman Show (1998)
Dice me, slice me or peel me?จะทำอะไรล่ะ หั่นขูดหรือปอกผม The Truman Show (1998)
It's the science of exploitation.นี่คือศาสตร์ของการขูดรีด The Corporation (2003)
The typical company of the 20th century extractive wasteful abusive linear in all of its processes taking from the earth making wasting sending its products back to the biosphere waste to a landfill...บริษัทต้นแบบของศตวรรษที่ 20 มีกระบวนการผลิต ที่ขูดรีดธรรมชาติ The Corporation (2003)
I myself was amazed to learn just how much stuff the earth has to produce through our extraction process to produce a dollar of revenue for our company.ตัวผมเองตกใจเมื่อรู้ว่า โลกต้องสร้างสิ่งต่าง ๆ ให้เราขูดรีดมากแค่ไหน เพียงเพื่อทำรายได้ให้บริษัทเราสักดอลลาร์ The Corporation (2003)
Some people have called that intergeneration tyranny a form of taxation without representation levied by us on generations yet to be.บางคนเรียกมันว่า ระบอบทรราชย์ข้ามรุ่น มันเป็นการขูดรีดภาษีโดยที่อีกฝ่ายไม่มีปากเสียง เราขูดรีดจากคนรุ่นหลังที่ยังไม่เกิด The Corporation (2003)
Congress heard testimony today from children who testified they were exploited by sweatshops overseas.พวกเขาถูกขูดรีดในโรงงานนรกนอกประเทศ The Corporation (2003)
We made it, and not a scratch.เราทำสำเร็จ และก็ไม่มีรอยขูดขีดเลย A Cinderella Story (2004)
Trucks are always scraping it when they're loaded down.รถบรรทุกมักจะขูดตลอดแหล่ะ เมื่อรถบรรทุกของหนักๆ Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
I saw Jennie's van scrape it two days ago.ฉันเห็นรถตู้ของเจนนี่ขูดลูกระนาด เมื่อ 2 วันที่แล้ว Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขูด[v.] (khūt) EN: abrade ; scrape off ; grate ; rasp ; chafe ; rub   FR: gratter ; râper ; racler
ขูดขีด[v.] (khūtkhīt) EN: scratch   
ขูดรีด[v.] (khūtrīt) EN: fleece   
ขูดรีดเงิน[v. exp.] (khūtrīt ngoen) EN: extort   FR: extorquer ; plumer (fig.)
ขูดลอก[v.] (khūtløk) EN: scrape   
ขูดเลือดขูดเนื้อ[v. exp.] (khūt leūat khūt neūa) EN: practise usury   

English-Thai: Longdo Dictionary
cheese grater(n) ที่ขูดเนยแข็ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grate on[PHRV] เสียดสีให้เกิดเสียง, See also: ขูดขีดให้เกิดเสียง
grind[VT] ลับ, See also: ขูด, เสียดสี
rack[VT] ขูดรีด, Syn. strain
rack-rent[VI] คิดค่าเช่าแพงเกินไป, See also: ขูดรีดค่าเช่า
rack-rent[VT] คิดค่าเช่าแพงเกินไป, See also: ขูดรีดค่าเช่า
rasp[VT] ถูด้วยตะไบหยาบ, See also: ขูด, ครูด, Syn. grate, rub
rub[VI] ขูด, See also: ครูด, เสียดสี, Syn. chafe, serape
rub off onto[PHRV] ขูดออก, See also: ข่วน
scrape[VT] ขูด, See also: ไถ, โกน, ถาก, Syn. abrade, rasp, scour
scrape[VI] ขูด, See also: ไถ, โกน, ถาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burr(เบอร์) n. เสี้ยน,มีดตัด,เครื่องขูดแงะฟัน,เครื่องขูดแงะกระดูก,ส่วนที่ยื่นที่หยาบ หัวที่เป็นขนปัด
chip(ชิพ) 1. {chipped,chipping,chips} n. เศษไม้,เศษหิน,ชิ้น,แผ่นตัด,เศษ,เบี้ย,สิ่งเล็กสิ่งน้อย,สิ่งที่ไร้ค่าหรือมีค่าน้อย,ไม้ตอก,ก้อนมูลแห้ง,เงิน vt. ตัด,เลาะ,แกะ,แชะ,ขูด,สกัด,เจาะ,ทำปากแหว่ง,เฉือนเป็นแผ่นบาง ๆ ,พูดเหน็บแนม,พูดสอด,จิกให้ไข่แตก vi. แหว่ง,เป็นรอยร้า 2. n. หมายถึงวงจรรวม (integrated circuit) ทำหน้าที่ เหมือนสาร กึ่งตัวนำ ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำในไมโครคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบัน มีชิปแบบวีแอลเอสไอ (VLSI หรือ Very large scale integrated circuit) ซึ่งจะมีทรานซิสเตอร์เป็นพัน ๆ ตัว แต่มีขนาดเล็กนิดเดียว ราคาถูกลงทุกวัน แต่มีประสิทธิภาพสูงมาก ถ้าชิปใดมีทั้งหน่วยความจำ หน่วยคำนวณ และตรรกะ เราจะเรียกชิปนั้นว่า ไมโครโพรเซสเซอร์ (micro processor) ปัจจุบัน เราใช้ชิปกันมากในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เครื่องคิดเลข นาฬิกา เครื่องมือแพทย์ ฯ ดู microprocessor ประกอบ
corrade(คะเรด') vt.,vt. ขูด,ชะ,ถลอก
curet(คิว'เรท) {curetted,curetting,curets,curettes} n. เครื่องมือศัลยกรรมคล้ายช้อนสำหรับขูดเอาเนื้อเยื่อจากโพรงร่างกาย (เช่นมดลูก) vt. ขูดด้วยเครื่องมือดังกล่าว
curettage(คิวเรท'ทิจ) n. การขูด,การขูดชำระแผลด้วย
curette(คิว'เรท) {curetted,curetting,curets,curettes} n. เครื่องมือศัลยกรรมคล้ายช้อนสำหรับขูดเอาเนื้อเยื่อจากโพรงร่างกาย (เช่นมดลูก) vt. ขูดด้วยเครื่องมือดังกล่าว
eraser(อีเร'เซอะ) n. ยางลบ,แปรงลบ,เครื่องลบ,เครื่องขูดลบ
erasion(อีเร'เชิน) n. การขูดออก,รอยขูด,การตัดข้อต่อออก
grate(เกรท) n.,vt. (ใส่) ตะแกรง,ลูกกรง,ตาข่าย,ตะกรับในเตาไฟ,ที่ร่อนตะแกรงร่อน vi.,vt. ขูด,เสียดสี,ครูด,เคี้ยวฟัน,ขัด,บดให้ละเอียด,ขูดดัง,ขัดดัง, See also: grater,n.
grater(เกร'เทอะ) n. ที่ขูด,ที่ครูด

English-Thai: Nontri Dictionary
abrade(vt) ขูด,ขัด,ถู,ชะ,ครูด,ถลอก
abrasion(n) รอยขูด,รอยสึก,รอยถลอก
abrasive(adj) ถลอก,ขูด
bruise(vt) ทำให้เกิดบาดแผล,ทำให้ฟกช้ำดำเขียว,ทำให้ถลอก,ทำให้เป็นรอยขีดขูด้น
bruised(adj) ถลอก,ขูด,ครูด,ฟกช้ำดำเขียว
chamfer(vt) ขูด,เหลา,เกลา
erase(vt) ขูดออก,ฆ่าออก,ขีดฆ่า,ถูออก,ลบทิ้ง
grate(vt) ถู,ขูด,สี,ครูด,ใส่ลูกกรงเหล็ก,ใส่ตะแกรงร่อน
rack(vt) ทรมาน,ขึง,เขย่า,บีบ,คั้น,ดึง,ขูดรีด
rake(vt) เขี่ย,ไถคราด,กวาด,ขูด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top