ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขีดสุด

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขีดสุด-, *ขีดสุด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขีดสุด[N] peak, See also: maximum, Syn. จุดสูงสุด, ระดับสูงสุด, จุดสุดยอด, Example: ราคาหุ้นของบริษัทญี่ปุ่นพุ่งขึ้นถึงขีดสุดในรอบปีที่ผ่านมา, Thai definition: ส่วนสูงสุดที่เต็มที่เต็มกำลังหรือมีปริมาณมากที่สุด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His popularity was its peakความนิยมในตัวเขาพุ่งถึงขีดสุด The Legend of 1900 (1998)
And just when the sweet confusion is so intense you think you'll die you kind of do, leaving you alone in your separate body.และเมื่อความอลหม่านนั้นไปถึงขีดสุด เราก็คิดว่าเราจะตายเราก็เหมือนจะ อยู่ตามลำพังในร่างที่แยกออกมา Bicentennial Man (1999)
When we get to these, we'll have developed...เมื่อเราจับพวกของแกได้ เราก็จะถึงขีดสุด.. ที่ฉันจะใช้สิ่งนี้ Pan's Labyrinth (2006)
I've reach my limit, you hear?ฉันถึงขีดสุดกับแกแล้ว, แกได้ยินมั้ย? นี่#8203; Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
SO WHAT DOES ALL THIS TELL YOU? IMPERSONAL KILLERS ARE LIKE DRUG ADDICTS.การฆ่าครั้งแรกทำให้เขาปลดปล่อยถึงขีดสุด หลังจากนั้น จะไม่เท่าเดิมอีก Normal (2008)
It is extremely dangerous and fatal.มันเป็นไวรัสที่มีอันตรายมากถึงขีดสุด Death Note: L Change the World (2008)
Thanks, but i've reached my maximum allowance For humiliation this week.ไม่เป็นไรขอบคุณ แต่อาทิตย์นี้ฉันถึงขีดสุดของความอับอายขายหน้าแล้ว Bargaining (2009)
Maximum allowance exceeded.เกินขีดสุดแล้ว Bargaining (2009)
I know, it's intense,ฉันรู้ , ว่ามันถึงขีดสุด Life (2009)
Didn't I tell you I was at the limits of my patience?นี่ชั้นไม่ได้บอกรึไง ว่าความอดทนชั้นถึงขีดสุดแล้วนะ Episode #1.24 (2009)
Heart rate well beyond maximum.อัตราเต้นของหัวใจเกินขีดสุดแล้ว X-Men Origins: Wolverine (2009)
It is surprising that it survives and should fulfill your potential.ยากดภูมิคุ้มกันนี่ จะช่วยต่อชีวิตเธอ และเพิ่มพลังเธอถึงขีดสุด Push (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
limit[N] ขีดสูงสุด, See also: ขีดสุด, Syn. limitation
peak[ADJ] สูงสุด, See also: ขีดสุด, จุดสูงสุด, ระดับสูงสุด, สุดยอด, Syn. highest, maximum, Ant. lowest, minimum

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pinnacle(พิน'นะเคิล) n. ยอด,จุดสุดยอด,ขีดสุด,ยอดเจดีย์,ภูเขา ตึก หอและอื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
utmost(n) ขีดสุด,ระดับสูงสุด,จำนวนมากที่สุด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top