Search result for

ขำปะพฟกൠข

(42 entries)
(1.7193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขำปะพฟกൠข-, *ขำปะพฟกൠข*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ขำปะพฟกൠข มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: extrad กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extradite[VT] ส่งผู้ร้ายข้ามแดน, See also: ส่งอาชญากรข้ามแดน
extradite from[PHRV] ส่งผู้ร้ายหรือคนไม่ดีจาก, See also: ส่งข้ามแดนจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extradite(เอคซฺทระไดทฺ') vt. ส่ง (ผู้ร้าย) ข้ามแดน
extradition(เอคซฺทระดิช'เชิน) n. การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

English-Thai: Nontri Dictionary
extradite(vt) คืนเชลยศึก,ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
extradition(n) การคืนเชลยศึก,การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extraditionการส่งผู้ร้ายข้ามแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
extraditionการส่งผู้ร้ายข้ามแดน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
extraditable offenceความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ [การทูต]
Extraditionการส่งผู้ร้ายข้ามแดน [TU Subject Heading]
Extraditionการส่งผู้ร้ายข้ามแดน การที่ชาติหนึ่งยอมส่งคนในชาติของตนให้แก่อีกชาติหนึ่ง คือคนในชาติที่ถูกกล่าวหา หรือต้องโทษฐานกระทำความผิดภายนอกเขตแดนของตน และเป็นความผิดที่กระทำขึ้นในเขตอำนาจของอีกชาติหนึ่ง ซึ่งมีความสามารถที่จะตัดสินคดี รวมทั้งลงโทษบุคคลที่ถูกกล่าวหานั้นข้ออ้างว่า ในกรณีที่ชนชาติหนึ่งซึ่งถูกกล่าวหาว่าประกอบอาชญากรรมแล้วหลบหนีไปยังต่าง ประเทศนั้น รัฐของผู้ที่ประกอบอาชญากรรมมีสิทธิที่จะขอให้ต่างประเทศนั้นส่งตัวผู้กระทำ ผิดกลับคืนมา เพื่อส่งตัวขึ้นศาลเพื่อพิจารณาลงโทษได้ แต่หลายคนยังมีความเห็นแตกต่างกันอยู่ในข้อนี้ มีไม่น้อยที่สนับสนุนหลักการที่ว่า กฎหมายระหว่างประเทศมิได้รับรองหน้าที่ที่จะต้องส่งผู้ร้ายข้ามแดน กล่าวคือ นอกจากสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่มีต่อกันแล้ว กฎหมายระหว่างประเทศมิได้รับรองสิทธิที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่กัน อย่างไรก็ดี ตามสนธิสัญญาที่มีต่อกัน ผู้ร้ายที่หนีความยุติธรรมจะถูกส่งไปให้อีกประเทศหนึ่งตามสนธิสัญญานั้น จักกระทำโดยวิถีทางการทูต ส่วนผู้หลบหนีเจ้าหน้าที่เพราะเหตุผลทางการเมือง จะส่งข้ามแดนอย่างผู้ร้ายไม่ได้ และเมื่อหลบหนีไปยังอีกประเทศหนึ่งได้สำเร็จ ประเทศนั้นๆ มักจะให้อาศัยพักพิงในประเทศของตนเป็นในฐานะผู้ลี้ภัยทางการเมือง [การทูต]
extraditionการส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยมีสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศรองรับ [การทูต]
Extradural Spaceนอกชั้นดูรา [การแพทย์]
Extradural Tumorsเนื้องอกนอกเนื้อไขสันหลังนอกชั้นดูรา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I go to Hong Kong, far from Dent's jurisdiction and the Chinese will not extradite one of their own.ผมไปฮ่องกง นอกเขตอำนาจของเดนท์ ...และประเทศจีนไม่ส่งอาชญากรข้ามแดน The Dark Knight (2008)
We need Lau back but the Chinese won't extradite a national under any circumstances.เราต้องจับเหลากลับมา แต่จีนไม่ส่งผุ้ร้ายข้ามแดนไม่ว่ากรณีใดๆ The Dark Knight (2008)
We have no extradition with Venezuela.เราไม่มีสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับเวเน Burn After Reading (2008)
The only problem we have is where to extradite him first.ปัญหาเดียวที่เรามีก็คือ จะส่งเขาให้ใครก่อน Ninja Assassin (2009)
He lives with his mother in her basement in Belarus, all right? So good luck extraditing his fat Russian ass.เขาอาศัยอยู่กับแม่ของเขา อยู่ในห้องใต้ดินที่เบลารุส Phoenix (2009)
You're smart, there's no extradition treaty there.คุณฉลาดน่ะ ที่จะไม่ต้องเจอ สนธิสันญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน Dex Takes a Holiday (2009)
Extradition between France and the United States is a bureaucratic nightmare, you know that.ส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา ... ... เป็นฝันร้ายของระบบราชการที่คุณรู้ว่า Inception (2010)
You think you can extradite me?คุณคิดว่าสามารถจับฉันในฐานผู้ร้ายข้ามแดนได้งั้น เหรอ The X in the File (2010)
Need you to get him extradited here.อยากให้คุณขอตัวเขา ข้ามเขตมาที่นี่ Weekend at Bobby's (2010)
Extradited for what?ขอข้ามเขตเพื่ออะไร? Weekend at Bobby's (2010)
Do you have any idea what it takes to extradite a prisoner?คุณรู้ไหมว่าต้องใช้อะไรบ้าง เพื่อขอตัวนักโทษข้ามแดน? Weekend at Bobby's (2010)
We want your office to initiate proceedings to extradite Donald Banse to Florida for murder with special circumstance.เราต้องการให้ เจ้าหน้าที่ของคุณ ทำหนังสือ ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน โดนาลด์ แบนส์ ไปฟลอริด้า ข้อหา ฆาตกรรม ไปพร้อมกับ จนท.แต่งตั้งพิเศษ Pilot (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน[V] extradite a criminal or prisoner, Example: เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามยาเสพติดละเมิดข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน[n. exp.] (kān song phūrāi khām daēn) EN: extradition   FR: extradition [f]
คำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน[n. exp.] (khamrøngkhø hai song phūrāi khām daēn) EN: extradition request   
ข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดน[n. exp.] (khøtoklong song phūrāi khām daēn) EN: extradition treaty   FR: traité d'extradition [m]
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน[v. exp.] (song phūrāi khām daēn) EN: extradite ; extradite a criminal   FR: extrader
สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน[n. exp.] (sonthisanyā song phūrāi khām daēn) EN: extradition treaty   FR: traité d'extradition [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTRADITE    EH1 K S T R AH0 D AY2 T
EXTRADITED    EH1 K S T R AH0 D AY2 T AH0 D
EXTRADITING    EH1 K S T R AH0 D AY2 T IH0 NG
EXTRADITION    EH2 K S T R AH0 D IH1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extradite    (v) (e1 k s t r @ d ai t)
extradited    (v) (e1 k s t r @ d ai t i d)
extradites    (v) (e1 k s t r @ d ai t s)
extraditing    (v) (e1 k s t r @ d ai t i ng)
extradition    (n) (e2 k s t r @ d i1 sh @ n)
extraditions    (n) (e2 k s t r @ d i1 sh @ n z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top