ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขั้นสุดท้าย

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขั้นสุดท้าย-, *ขั้นสุดท้าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขั้นสุดท้าย[N] final stage, See also: last, final, Syn. ขั้นท้ายสุด, Ant. ขั้นแรก, ระยะแรก, ขั้นต้น, Example: กรรมการต้องมาตัดสินกันในขั้นสุดท้ายอีกครั้ง จึงจะถือว่าสิ้นสุด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or as I prefer to call it... the final test.หรือเป็นฉันชอบที่จะเรียกมัน ว่า การทดสอบขั้นสุดท้าย How I Won the War (1967)
At present, I'm writing the definitive work on the subject.ตอนนี้ ข้ากำลังเขียนบทสรุปขั้นสุดท้าย ของหัวข้อนี้อยู่ The Princess Bride (1987)
Tonight you have learned the final and greatest truth of the ninja that ultimate mastery comes not of the body but of the mind.คืนนี้คุณได้เรียนรู้ ... ... ความจริงขั้นสุดท้ายและยิ่งใหญ่ที่สุดของนินจา ... ว่า ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
A few stupid steps Christ, everything is waiting at the bottom of those stepsทุกอย่างรออยู่ที่บันไดขั้นสุดท้ายนั้น The Legend of 1900 (1998)
- There's one more hurdle to clear.- เหลือการทดสอบขั้นสุดท้าย Blues Harp (1998)
It's commercial fare and they will line up with the idea to let the marketplace be the ultimate arbiter of all of the age of biology.และคนกลุ่มนี้ก็เสนอความคิด ให้ตลาดเป็นผู้ชี้ขาดขั้นสุดท้าย ในยุคชีวภาพนี้ The Corporation (2003)
And now, for the big one.ทีนี้ก็ ขั้นสุดท้าย Imagine Me & You (2005)
What if we were to transfer the consciousness of one person, say a father of four with terminal cancer, into the body of this man?ทีนี้ถ้าเกิดเราต้องถ่ายเอาภาวะสติของชายอีกคนหนึ่ง คนที่เป็นพ่อลูกสี่ที่เป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย มาใส่ในร่างของชายคนนี้ X-Men: The Last Stand (2006)
That will be your ultimate test.นั่นจะเป็นการทดสอบคุณขั้นสุดท้าย Saw III (2006)
Look, we're in the middle of final prep here... I know;คือ เราอยู่ระหว่างเตรียมการขั้นสุดท้าย Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
I've finally isolated the enzyme.การแยกเอนไซม์ในขั้นสุดท้าย [Rec] (2007)
It's the last phase of your testing.ขั้นสุดท้ายของการทดสอบ Chapter Six 'The Line' (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขั้นสุดท้าย[n. exp.] (khan sutthāi) EN: final stage ; terminal stage ; end   FR: dernière étape [f] ; ultime étape [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
end of the line[IDM] ขั้นสุดท้าย, See also: จุดจบ, ความตาย
end of the road[IDM] ขั้นสุดท้าย, See also: จุดจบ, ความตาย
final[ADJ] ที่สิ้นสุด, See also: ขั้นสุดท้าย, Syn. definite, irreversible
in extremis[ADV] ใกล้ตาย (ภาษาละติน), See also: ขั้นสุดท้าย, ตอนปลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conclusion(คันคลู'เชิน) n. การลงเอย,การสิ้นสุดลง,การสรุป,บทสรุป,ผล,การตกลงขั้นสุดท้าย,การตัดสินใจครั้งสุดท้าย, Syn. inference
countdown(เคาทฺ'เดาน์) n. การนับถอยหลัง,การนับถอยหลังไปหาศูนย์,การเตรียมการขั้นสุดท้าย
culminate(คัล'มะเนท) {culminated,culminating,culminates} vi. บรรลุถึงยอด,สิ้นสุด,สรุป,ถึงขั้นสุดท้าย. vt. ทำให้ถึงที่สุด,ทำให้ถึงจุดสุดยอด, Syn. climax,ripen,finish
end(เอนดฺ) n. ปลาย,ท้าย,ตอนจบ,จุดจบ,ชั้นสุดท้าย,มรณกรรม,ความพินาศ,ความหายนะ,ผลเบื้องปลาย,ผลประสงค์,วัตถุที่ประสงค์,การลงเอย,สภาพสุดท้าย vt. ยุติ,ยกเลิก,ฆ่า,ทำลาย,ขจัดสิ้น. vi. สิ้นสุด,ยุติ,ตาย,ถึงขั้นสุดท้าย -Phr. (make both ends meet หาเงินให้พอกับความต้องก

English-Thai: Nontri Dictionary
conclusive(adj) ขั้นสุดท้าย,เป็นข้อสรุป,ตอนจบ
definitive(adj) ขั้นสุดท้าย,ตกลงแล้ว,กำหนดแล้ว,ซึ่งน่าเชื่อถือ
eventual(adj) ในตอนท้าย,ในขั้นสุดท้าย,ท้ายที่สุด,ในที่สุด
finality(n) วาระสุดท้าย,การสิ้นสุด,ขั้นสุดท้าย,การสรุป

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
決定的[けっていてき, ketteiteki] Thai: ขั้นสุดท้าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top