Search result for

ขัดข้อง

(33 entries)
(0.1973 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขัดข้อง-, *ขัดข้อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขัดข้อง[V] have trouble, See also: have fault, hitch, Syn. ติดขัด, ขลุกขลัก, ข้องขัด, Example: เครื่องจักรเกิดขัดข้องจึงไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตามเป้าหมาย, Thai definition: เกิดอาการติดขัดไม่สามารถทำงานต่อไปได้
ขัดข้อง[V] dissent, See also: have objections, Syn. ติดขัด, ข้องขัด, Ant. สะดวก, Example: คุณจะขัดข้องไหมคะที่จะช่วยฉันยกของลงไปข้างล่าง, Thai definition: ไม่ยอมให้ทำ, ไม่ตกลงด้วย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขัดข้องก. ไม่ยอมให้ทำ, ไม่ตกลงด้วย, ติดขัด.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Downขัดข้อง, ใช้การไม่ได้ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Communication array's been incapacitated.ช่องการสื่อสารถูกทำให้ขัดข้อง Dead Space: Downfall (2008)
In any case, it is too soon to determine whether the system malfunction... was involved or whether human error was--ส่วนกรณีอื่น,กำลังตรวจสอบ ว่าเกี่ยวกับระบบเครื่องขัดข้อง หรือเกิดจากความผิดพลาดของนักบิน... Passengers (2008)
A mechnical failure, another problem like that would sink them.เครื่องยนต์ขัดข้อง,ปัญหาอื่นๆ ที่ถูกปิดบังไว้ Passengers (2008)
- I don't mind.-ฉันไม่ขัดข้อง Doubt (2008)
Just saying we're a couple hours from mexico And I wouldn't mind having someone with meเอาเป็นว่า เราอยู่ห่างจากเม็กซิโกแค่สองสามชั่วโมง ...และฉันก็ไม่ขัดข้องหรอกที่จะมีใครซักคนอยู่กับฉัน Shut Down (2008)
Oh, I don't mind, Hachi don't mind?โอ้ ผมไม่ขัดข้อง ฮาชิ เป็นไรมั้ย Hachi: A Dog's Tale (2009)
And in NetCast, fledged by technical difficulties and dead spots the report could not be confirmed, however Kable, born John Tillman of Albany, New York and convicted of murder just 4 years ago, has been removed from Slayers rosters and upcoming events listings.อีกทั้ง การถ่ายทอดทางเนทที่มีทั้งการขัดข้อง Nและจุดบอดที่มองไม่เห็นมากมาย ทำให้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าNเค้าเสียชีวิตไปหรือยัง อย่างไรก็ตาม เกบิ้ล หรือ จอห์น ทิลแมน Nจากอัลบานี นิวยอร์ค Gamer (2009)
Pulse cannon fault. Pulse cannon fault.ปืนคลื่นแม่เหล็กขัดข้อง, ปืนคลื่นแม่เหล็กขัดข้อง G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Well, I got the cash. But there'll may be some delay in final delivery.ผมได้เงินมาแล้ว แต่ว่าติดปัญหาโอนเงินขัดข้องในขั้นตอนสุดท้าย Prison Break: The Final Break (2009)
It looks like we're experiencing some technical difficulty.ดูเหมือนว่าเราจะมี การขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อย The Ugly Truth (2009)
Engine failure. Two of the six are down.เครื่องยนต์ขัดข้อง 2 ใน 6 ชำรุดไปแล้ว 2012 (2009)
What are you putting on now?มีอะไรขัดข้องหรือไง Dare (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัดข้อง[v.] (khatkhøng) EN: object ; dissent ; have objections   FR: objecter ; opposer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backing storeหน่วยเก็บหนุนหน่วยเก็บข้อมูล ที่ใช้เป็นที่เก็บหนุน หรือเก็บข้อมูลสำรองไว้ ในกรณีที่หน่วยเก็บที่ใช้งานอยู่เกิดขัดข้อง หรือเสียหาย ก็อาจใช้หน่วยเก็บหนุนนี้แทนได้ โดยทั่วไปก็จะหมายถึงหน่วยเก็บความจำอื่น ๆ นอกไปจากหน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นต้นว่าสื่อต่าง ๆ เช่น แถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk) มีความหมายเหมือน auxiliary storage หรือ backup storage
backup storageหน่วยเก็บสำรอง <คำแปล>หมายถึง หน่วยเก็บข้อมูลที่ใช้เป็นที่เก็บหนุน หรือเก็บข้อมูลสำรองไว้ ในกรณีที่หน่วยเก็บที่ใช้งานอยู่เกิดขัดข้อง หรือเสียหาย ก็อาจใช้หน่วยเก็บสำรองแทนได้ โดยทั่วไปก็จะหมายถึงหน่วยความจำอื่น ๆ นอกไปจากหน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นต้นว่าสื่อต่าง ๆ เช่น แถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk) มีความหมายเหมือน auxiliary storage หรือ backing store
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
buts(บัทซ) n.,pl. ความขัดข้อง,การปฏิเสธ
frustration(ฟรัสเทร'เชิน) n. ความขัดข้องใจ,ความผิดหวัง,การพบอุปสรรค
grudge(กรัดจฺ) n. vt.,vi.,n. (การ) ขัดข้องใจ,ขุ่นแค้น,เสียใจ,อิจฉา,ริษยา, See also: grudger n., Syn. begrudge,resentment
grudging(กรัด'จิง) adj. ไม่เต็มใจ,ขัดข้องใจ,ขุ่นแค้น,เสียใจ,อิจฉา,ริษยา.
system crashระบบขัดข้องหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งต่อไปได้
system failureความขัดข้องของระบบการที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งระบบ อาจเป็นเพราะมีข้อขัดข้องก็ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
frustration(n) ความไร้ผล,การทำลาย,ความขัดข้อง,การหักหลัง
grudge(vt) ขัดข้องใจ,คุมแค้น,อิจฉา,ริษยา,ไม่เต็มใจ
grudgingly(adv) อย่างเสียไม่ได้,อย่างเสียดาย,อย่างขัดข้องใจ
objection(n) ข้อขัดข้อง,การคัดค้าน,การท้วงติง,การโต้แย้ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
障害[しょうがい, shougai] (vt) ขัดข้อง, มีปัญหา

German-Thai: Longdo Dictionary
Panne(n) |die, pl. Pannen| ข้อผิดพลาดหรือความขัดข้องทางเทคนิค เช่น Bei dem Empfang gab es mehrere Pannen: erst funktionierte das Mikrofon des Redners nicht, und dann kam der Dolmetscher auch noch zu spät. = ระหว่างพิธีต้อนรับมีความขัดข้องทางเทคนิคเกิดขึ้นมากมาย ตอนแรกไมโครโฟนของพิธีกรไม่ทำงาน และล่าม(นักแปล)ยังมาสายอีกด้วย
wennถ้า, เมื่อ(บ่งเงื่อนไข) เช่น Ich besuche dich wenn du nichts dagegen hast. ฉันจะไปหาเธอถ้าเธอไม่มีอะไรขัดข้องนะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top