ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขวดโหล

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขวดโหล-, *ขวดโหล*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขวดโหล(-โหฺล) น. ขวดปากกว้าง มีฝา, โหล ก็เรียก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Some specimen jars, a map, a little water, no food.ขวดโหลตัวอย่างแร่ แผนที่,น้ำอีกนิดหน่อย,แต่ไม่มีอาหาร Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
An accent -- gold.- หน้ากากน่ากลัว ขวดโหลกับผมที่อยู่ข้างใน Harold (2008)
A jar with hair in it.ขวดโหลกับผมที่อยู่ข้างใน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Bug in here, moira?ขวดโหลแมลง ในนี้รึเปล่า มัวร่า? The Edge (2010)
- Or he could have a row of jarsหรือบางทีเขาอาจมีขวดโหลตั้งเป็นแถว Investigative Journalism (2010)
Last week, Juanita used her doll's leg to scrape peanut butter out of the jar.อาทิตย์ที่แล้วฮวนนิต้าเพิ่งจะใช้ขาตุ๊กตา ตักเนยถั่วจากขวดโหลอยู่เลยนะ I'm Still Here (2011)
There's some more jars over there.มีขวดโหลอยู่ตรงนั้นอีก Ricochet Rabbit (2011)
What about the blood in the jars?แล้วเลือดในขวดโหลนั่นล่ะ? Ricochet Rabbit (2011)
What jars?ขวดโหลอะไร? Ricochet Rabbit (2011)
Carry what? Ray's stones in a Mason jar?พกอะไร ก้อนนิ่วของเรย์ ในขวดโหลเหรอ Nature of the Beast (2011)
He was holding a jar of butterflies.เขาถือขวดโหล ที่มีผีเสื้อ Hope (2011)
We buried jars of that stuff all over the place.เราฝังขวดโหลใส่ของนั้นทั่วไปหมดทุกที่ Loyalty (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขวดโหล[n.] (khūatlō) EN: glass jar   FR: bocal [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top