Search result for

ขรึม

(34 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขรึม-, *ขรึม*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขรึม(ขฺรึม) ว. มีอาการนิ่งอย่างตรึกตรอง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thus as this solemn wedding feast we shall enjoy the greatest delicacyแม้ว่าพิธีฉลองการสมรสเคร่งขรึมนี้ที่ we shall มีความสุขความละเอียดอ่อนใหญ่ที่สุด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
- Is that serious? - Yep.นั้นเคร่งขรึมใช่ไหม ใช่ The Blues Brothers (1980)
Cathy was drawn to the silent, self-possessed boy.แคธทีสนใจในตัว เด็กชายที่เงียบขรึมและไม่สุงสิงกับใคร Wuthering Heights (1992)
But it was hardness, not gentleness that kept him silent.แต่หากเป็นความกร้าวแกร่ง มิใช่ความอ่อนโยน ที่ทำให้เด็กชายเงียบขรึม Wuthering Heights (1992)
I mean, it´s a lot scarier if someone with a gun is calm and cool and collected, man.ทำฟอร์มเขี้ยวขรึมมันจะดูน่ากลัวกว่า Nothing to Lose (1997)
Damn. I was going for thoughtful.ว้า ฉันนึกว่ามันดูขรึมซะอีก 10 Things I Hate About You (1999)
He's now a rascal but then a quiet kid who'd fight a lot so other kids avoided him a lot.ตอนนั้นเค้าเป็นเด็กเกเร แต่ต่อมาก็กลายเป็นเด็กเงียบขรึมผู้ต่อสู้กับชีวิต ดังนั้นเด็กคนอื่นๆจึงหลีกเลี่ยงเค้า Almost Love (2006)
I mean this strong, silent thing of yours. It's crap. I'm over it.ฉันหมายถึง การที่นายทำตัวเงียบขรึมแบบนี้ มันห่วยแตกสิ้นดี ฉันเบื่อแล้วนะ Everybody Loves a Clown (2006)
Though he's strict, he loves his son.แม้จะดูเคร่งขรึมไปหน่อย,แต่รักลูกชายยิ่งกว่าอะไรดี No Regret (2006)
Uh, Bold Choice Of Attire, Mrs. Van Der Woodsen,อ๊า... ชุดดูเคร่งขรึมดีฮะ คุณนายแวน เดอ วูดเซน Blair Waldorf Must Pie! (2007)
He was quite a businessman.เขาเป็นนักธุรกิจผู้เงียบขรึม Awake (2007)
unsociable Iwase-san!และนี่ก็คือการสัมภาษณ์อิวาเสะซัง ชายหนุ่มที่เงียบขรึมและไร้มนุษย์สัมพันธ์ We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขรึม[adj.] (khreum) EN: reserved ; grave ; serious ; solemn ; stern   FR: grave ; sérieux ; sévère ; posé ; solennel

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
staid[ADJ] เงียบขรึม, See also: ขรึม, สงบ, มั่นคง, สุขุม, Syn. sedate, calm, stable, solemn, Ant. capricious, unstable
taciturn[ADJ] เงียบขรึม, See also: ขรึม, เงียบ, ซึ่งไม่ค่อยพูด, Syn. quiet, silent, uncommunicative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demure(ดิเมียว') adj. อาย,กระดาก,เคร่งขรึม,สงบเสงี่ยม., See also: demureness n., Syn. modest
gravity(แกรฟ'วิที) n. แรงดึงดูดของโลก,แรงศูนย์ถ่วงของโลก,น้ำหนัก,แรงดึงดูด,ลักษณะที่รุนแรง,ความจริงจัง,ความเคร่งขรึม, Syn. attraction,seriousness
grim(กรีม) adj. เคร่งขรึม,เข้มงวด,น่ากลัว,ดุร้าย,ร้ายกาจ., See also: grimly adv. grimness n.
scowl(สเคาลฺ) vi.,vt.,n. (การ) ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด,ทำหน้าบึ้ง,ถลึงตา,ทำหน้าขรึม,ลายมือหวัด., See also: scowlingly adv.
serious(เซีย'เรียส) adj. เคร่งขรึม,ขรึม,จริงจัง,เอาจริงเอาจัง,ไม่เหลาะแหละ,ไม่ล้อเล่น,ขึงขัง,สำคัญ,สาหัส,ร้ายแรง, See also: seriousness n., Syn. grave,solemn,earnest,important,severe
severe(ซีเวียร์') adj. รุนแรง,เข้มงวด,กวดขัน,เคร่ง,เคร่งขรึม,เคร่งครัด,เอาจริงเอาจัง,เหน็บแนม,เสียดสี,หนาวจัด,ร้ายแรง,สาหัส,ดุเดือด,ยากลำบาก,แม่นยำ., See also: severely adv. severeness n., Syn. cruel,harsh
solemn(ซอล'เลิม) adj. เคร่งขรึม,ขึงขัง,ถมึงทึง,น่าขนลุก,เอาจริงเอาจัง,เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา,ตามพิธี., See also: solemnly adv. solemnness n., Syn. awesome,grave
taciturn(แทส'ซิเทิร์น) adj. เงียบขรึม,พูดน้อย,เงียบ., See also: taciturnity n.

English-Thai: Nontri Dictionary
demure(adj) เคร่งขรึม,สงบเสงี่ยม,กระดากอาย
grim(adj) เคร่งขรึม,ถมึงทึง,เข้มงวด,น่ากลัว,น่าสยดสยอง,น่าขนลุก
mope(n) คนเคร่งขรึม,คนเซื่องซึม
mope(vi) เคร่งขรึม,เซื่องซึม
reserved(adj) สงบเสงี่ยม,ขรึม,ที่สงวนไว้,ที่รักษาไว้
reticence(n) เงื่อนงำ,ความขรึม,การสงวนท่าที,การเงียบ
reticent(adj) มีเงื่อนงำ,ขรึม,เงียบ,สงวนท่าที
saturnine(adj) เซื่องซึม,เคร่งขรึม,ซึม
sedate(adj) ขรึม,ใจเย็น,สุขุม,เงียบ,สงบ
sober(adj) เงียบขรึม,เป็นปกติ,มีสติ,สุขุม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top