ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขยุกขยิก

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขยุกขยิก-, *ขยุกขยิก*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขยุกขยิก(ขะหฺยุกขะหฺยิก) ก. ไม่อยู่นิ่ง ๆ ขยับไปขยับมา (ใช้ในอาการที่แสดงถึงความไม่เรียบร้อย) เช่น นั่งขยุกขยิก, โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่เขียนไม่เรียบร้อย อ่านยากหรืออ่านไม่ออก เช่น เขียนลายมือขยุกขยิก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm investigating and you're analyzing his doodles?ฉันกำลังสืบสวนและนายกำลังวิเคราะห์ เส้นขยุกขยิกของเขา 65 Million Years Off (2007)
Doodles are the window to the soul, Gus.เส้นขยุกขยิกนี้เป็นหน้าต่างสู่จิตวิญญาณนะ กัส 65 Million Years Off (2007)
To what you're doodling on a napkin.เที่ยวไปวาดขยุกขยิก ในผ้าเช็ดปาก Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
Something is tickling my toe--oh, there it--มีบางอย่างขยุกขยิกอยู่ที่เท้าฉัน โอ้ นั่นมัน-- Devil's Cherry (2012)
Doodles.เส้นขยุกขยิก The Grand Seduction (2013)
Spinning in and dipsy-doodle.ปั่นใน และ Dipsy-เส้นขยุกขยิก The Little Rascals Save the Day (2014)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doodle(ดู'เดิล) vt. ,vi. เขียนหรือวาดอย่างเปะปะ,เขียนหรือวาดขยุกขยิกอย่างใจเหม่อลอย,ท่องเที่ยวไปตามอารมณ์,
low resolutionความละเอียดต่ำความคมชัดต่ำใช้กับเครื่องพิมพ์หรือจอภาพที่ออกแบบให้เสนอผลค่อนข้างหยาบ แต่ก็รวดเร็ว ตัวพิมพ์ก็ดี ภาพที่เห็นบนจอก็ดี หากใช้กับหน่วยแสดงผลที่มีความละเอียดต่ำ หรือมีจำนวนจุดต่อนิ้วน้อย เช่น 74 จุดต่อนิ้ว จะทำให้ดูไม่สวยงาม ไม่เรียบร้อย ส่วนที่โค้งหรือมนจะดูขยุกขยิก หยัก ๆ ไม่มีคุณภาพ แต่ก็มีส่วนดีอยู่บ้างตรงที่ราคาถูก และทำงานได้รวดเร็วกว่าประเภทความละเอียดสูง ๆ ดู high resolution เปรียบเทียบ
scrabble(สแครบ'เบิล) vi.,n. (การ) คุ้ยเขี่ย,ตะกุยหา,คลำหา,ขย้ำจับ,เขียนหวัด,เขียนขยุกขยิก,ดิ้นรน, See also: scrabbler n., Syn. search

English-Thai: Nontri Dictionary
tremble(vi) สั่นสะท้าน,ขยุกขยิก,สั่นเทา,กลัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top