ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขดพรยൠพำืะข

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขดพรยൠพำืะข-, *ขดพรยൠพำืะข*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ขดพรยൠพำืะข มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: frip กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frippery[N] เสื้อผ้าหรูหราที่ใช้ใส่โชว์, See also: เครื่องประดับหรูหราที่ใช้ใส่โชว์, Syn. finery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frippery(ฟริพ'เพอรี) n. เสื้อผ้าอาภรณ์ที่หรูหรา,ของประดับราคาถูก, การโอ้อวด

English-Thai: Nontri Dictionary
frippery(n) ของโก้เก๋,ของหรูหรา,การโอ้อวด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนถ่อย[n. exp.] (khon thǿi) FR: fripouille [f] (fam.)
นักเลง[n.] (naklēng) EN: ruffian ; rowdy ; hooligan ; hoodlum ; rascal ; knave ; rogue ; knave   FR: fripon [m] ; racaille [f] (vx) ; canaille [f] (vx)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frippery    (n) frˈɪpəriː (f r i1 p @ r ii)
fripperies    (n) frˈɪpərɪz (f r i1 p @ r i z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top