Search result for

ก้อย

(28 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ก้อย-, *ก้อย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก้อย[N] little finger, Ant. นิ้วโป้ง, Example: หัวพลอยมีขนาดเล็กมากแค่เพียงปลายก้อย, Count unit: นิ้ว, Thai definition: นิ้วก้อย
ก้อย[N] reverse side, See also: reverse of a coin, Ant. หัว, Example: พนันกันไหมว่าเหรียญนี้จะออกหัวหรือออกก้อย, Thai definition: ในการเล่นปั่นแปะหรือโยนหัวโยนก้อย เรียกสมมุติด้านหนึ่งของสตางค์หรือเหรียญกระษาปณ์ว่า ด้านก้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ก้อยน. นิ้วเล็กที่สุดของนิ้วทั้ง ๕ เรียกว่า นิ้วก้อย
ก้อยในการเล่นปั่นแปะหรือโยนหัวโยนก้อย เรียกสมมุติด้านหนึ่งของสตางค์หรือเหรียญกระษาปณ์ ว่า ด้านก้อย, คู่กับ ด้านหัว
ก้อยโดยปริยายหมายความว่า ไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่ หรือ ไม่รู้จักตํ่าสูง ในความว่า ไม่รู้จักนิ้วก้อยหัวแม่มือ.
ก้อยน. ชื่ออาหารชนิดหนึ่ง คล้ายพล่า ทำด้วยกุ้งสด เรียกว่า ก้อยกุ้ง
ก้อยชื่ออาหารชนิดหนึ่ง ทำจากเนื้อ ปลา กุ้ง ที่ดิบ ๆ คล้ายพล่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a toss-up between the role of sex in artนี่เป็นการโยนเหรียญหัวก้อยระหว่างเซ็กส์กับศิลปะ New Haven Can Wait (2008)
- What? - Where is Calico?อะไร \ คาลิโก้อยู่ไหน Bolt (2008)
Bolivia, Bolivia, Calico is in Bolivia!โบลิเวีย... โบลิเวีย... คาลิโก้อยู่ที่โบลิเวีย Bolt (2008)
Heads, I'll take it. Tails, he's all yours.หัว ผมว่าความ ก้อย คุณลุยได้ The Dark Knight (2008)
Yeah? You wanna flip a coin to see who leads?เหรอ คุณอยากโยนหัวก้อยเพื่อหาผุ้นำเหรอ The Dark Knight (2008)
Tails not so lucky.ก้อย ..โชคไม่ค่อยดีนะ The Dark Knight (2008)
Didn't we have an injection?เราไม่มียาแก้อย่างงั้นเหรอ Death Note: L Change the World (2008)
Do you still want the box?เจ้าคลาดกับความตายแค่ปลายก้อยเท่านั้น Goemon (2009)
You lay one finger on him, it's over.ถ้าคุณแตะเขาแม้แต่ปลายก้อย เป็นอันเลิก Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Now, come on. Rocco's been with us-ตอนนี้อ่ะน่ะ ขอร้องล่ะ รอคโก้อยู่กับเรา... The Ugly Truth (2009)
It's your choice, heads or tails, but you know I like head.ตาเธอแล้ว หัวหรือก้อย แต่เธอก็รู้ว่าชั้นชอบหัว The Final Destination (2009)
And now I can pull three.นายก้อยังไม่ได้ดึงเอชโพธ์แดงออกมาอยู่ดึ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้อย[n.] (køi) EN: little finger   FR: auriculaire [m] ; petit doigt [m]
ก้อย[n.] (køi) EN: reverse side ; reverse of a coin   FR: revers [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
little finger(n) นิ้วก้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
computer programmerนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายถึง คนที่เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้ และควรจะมีความชำนาญด้วย (สำหรับคนที่หัดเขียนใหม่ ๆ ไม่ควรจะใช้คำ ๆ นี้) นักเขียนโปรแกรมที่ดีนั้น จะต้องรู้วิธีแก้ปัญหา และรู้ด้วยว่า จะแก้อย่างไร รวมทั้งต้องเข้าใจหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาต่าง ๆ ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้
little fingerนิ้วก้อย
programmerนักเขียนโปรแกรมนักเขียนชุดคำสั่งหมายถึง คนที่เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้ และควรจะมีความชำนาญด้วย (สำหรับคนที่หัดเขียนใหม่ ๆ ไม่ควรจะใช้คำ ๆ นี้) นักเขียนโปรแกรมที่ดีนั้น จะต้องรู้วิธีแก้ปัญหา และรู้ด้วยว่า จะแก้อย่างไร รวมทั้งต้องเข้าใจหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาต่าง ๆ ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้
tail(เทล) n.,adj. หาง,ปลาย,ท้าย,ส่วนท้าย,ส่วนใน,ส่วนที่ไม่ต้องการ,เปีย (ผม) ,ด้านก้อยของเหรียญ,การสังวาสหญิง. vt. เป็นส่วนหาง,เป็นส่วนปลาย,ใส่หาง,ตัดหาง,ตามหลัง. vi. ตามหลัง,ล้าหลัง,ลากหาง,ค่อย ๆ หายไป, (ท้ายเรือ) เกยตื้น.
tossup(ทอสฺ'อัพ) n. การโยนเหรียญหัวก้อย,เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้น50%,โอกาสที่เกิดขึ้นได้เท่า ๆ กัน, Syn. even choice or chance
ulnaกระดูกปลายแขนอันในอยูทางนิ้วก้อย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top